8RHK Gezond heeft een eigen website!

Ga naar de nieuwe website

Gezond leven in de Achterhoek

We willen dat Achterhoekers gezond en gelukkig zijn en daarover zelf de regie hebben. Gezondheid, preventie en leefstijl zijn leidend, niet ziekte en behandeling. We doen dit via preventie en zorginnovatie en spannen ons er samen maximaal voor in dat onze inwoners zich gezond en gelukkig voelen en minder zorg nodig hebben. Bij al onze inspanningen betrekken we vanaf het begin inwoners en patiënten.

Manifest 8RHK Gezond

“Gewoon leven – Samen gelukkig en gezond in de Achterhoek”. Achterhoek Gezond doet acht beloftes. Deze beloftes staan verwoord in een manifest dat uitlegt waar we voor staan en waar we naar streven: Achterhoek de gezondste regio in 2030.
Lees het manifest 8RHK Gezond

8RHK Gezond werkt volgens principes Kavelmodel

Met Achterhoek Gezond willen we de omslag maken van zorg naar gezondheid om gezondheid duurzaam te verbeteren. Daarvoor werken we volgens de principes van het Kavelmodel. Dit betekent dat we anders gaan organiseren, financieren en monitoren. Dit is een meerjaren-ontwikkeling waarin verschillende domeinen en organisaties participeren. Ook inwoners en patiënten worden betrokken. Wil je meer lezen over het Kavelmodel, de theorie en andere regio’s met soortgelijke initiatieven? Bekijk de website van HealthKIC.

Achterhoek Spreekt

We vinden het heel belangrijk om te weten wat er leeft onder inwoners. Daarom vragen we inwoners op verschillende manieren om hun mening. Iedereen kan ook lid worden van het inwonerpanel Achterhoek Spreekt. Leden worden ongeveer twee keer per jaar uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek. Ook kunnen inwoners interessegebieden aangeven waarover regelmatig gerichte vragen gesteld worden. Je kunt meer lezen op de website van Achterhoek Spreekt.

Contact 8RHK Gezond

Wil je meer informatie of heb je specifieke vragen? Neem gerust contact met ons op:        

Haiko Vink

Programmaregisseur De Gezondste Regio
06 41 12 64 90

Marion van Dijk

Programmamanager Achterhoek Gezond
06 46 23 09 39