8RHK Gezond

Home8RHK Gezond

Gezond leven in de Achterhoek

We willen dat Achterhoekers gezond en gelukkig zijn en daarover zelf de regie hebben. Gezondheid, preventie en leefstijl zijn leidend, niet ziekte en behandeling. We doen dit via preventie en zorginnovatie en spannen ons er samen maximaal voor in dat onze inwoners zich gezond en gelukkig voelen en minder zorg nodig hebben. Bij al onze inspanningen betrekken we vanaf het begin inwoners en patiënten.

Minder zorgprofessionals terwijl de zorgvragen toenemen

De Achterhoek heeft te maken met vergrijzing én ontgroening. Inwoners zijn minder zelfredzaam, vaker laaggeletterd en minder digitaal vaardig. Inwoners hebben relatief veel chronische aandoeningen, mede veroorzaakt door leefstijlfactoren. In de toekomst zijn minder zorgprofessionals beschikbaar en de informele hulp en ‘noaberschap’ neemt af. Dit alles vraagt om een stap van nazorg naar voorzorg en om de inrichting van een toekomstbestendig zorglandschap.

Principes om gezondheid duurzaam te organiseren

Om gezondheid en zorg duurzaam te organiseren werken we met de principes van het Kavelmodel. Dat betekent dat we samenwerken aan meer gezondheid, kwaliteit van zorg, meer werkplezier van zorgprofessionals en minder (meer-)kosten. Dit doen we door ons als organisaties anders te organiseren, door toe te werken naar structurele financiering van gezondheidsinterventies en door het monitoren van het effect van deze interventies. HealthKIC begeleidt ons bij deze transitie. HealthKIC werkt volgens de aspecten van Population Health Management en verbindt nadrukkelijk wetenschap en praktijk in een leernetwerk.

Betrokken organisaties

Aangesloten ambassadeurs zijn zorgorganisaties, ondernemers, overheden, zorgverzekeraars, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Zorgbelang en Proscoop. 8RHK Gezond komt voort uit de Thematafel Gezondste Regio. Dit is een regionaal samenwerkingsverband dat zich richt op vernieuwing en verbetering binnen zorg en welzijn. Met als doel dat de gezondheid van de Achterhoekse inwoners toeneemt.

Gezamenlijk gezondheid verbeteren in de Achterhoek – ‘8RHK Gezond’ afgetrapt

De Achterhoek start als eerste regio met het Kavelmodel van HealthKIC om te werken aan verbetering van de gezondheid. 15 januari werd de nieuwe aanpak en de nieuwe naam ‘8RHK Gezond’ digitaal afgetrapt. Ernst van Koesveld,...

Gezondheid & Geluk voorop in de Achterhoek

Aftrap Preventie Akkoord Achterhoek 2020-2030 Op 9 juli is het Preventie Akkoord Achterhoek getekend door zo’n vijftig Achterhoekse partners. Het akkoord sluit aan op het nationale Preventie Akkoord dat roken, overgewicht en probleemdrinken wil terugdringen. Jaarlijks...

Resultaten derde inwonerpanel Achterhoek Spreekt

De resultaten van het derde inwonerpanel Achterhoek Spreekt zijn bekend. De vragen gingen over duurzaam en aanvullend vervoer en over de Achterhoekse identiteit. Voor goede toekomstplannen is het nodig dat we de wensen en behoeften van onze inwoners kennen. Dank aan...

8RHK Gezond werkt volgens principes Kavelmodel

Met Achterhoek Gezond willen we de omslag maken van zorg naar gezondheid om gezondheid duurzaam te verbeteren. Daarvoor werken we volgens de principes van het Kavelmodel. Dit betekent dat we anders gaan organiseren, financieren en monitoren. Dit is een meerjaren-ontwikkeling waarin verschillende domeinen en organisaties participeren. Ook inwoners en patiënten worden betrokken. Wil je meer lezen over het Kavelmodel, de theorie en andere regio’s met soortgelijke initiatieven? Bekijk de website van HealthKIC.

Achterhoek Spreekt

We vinden het heel belangrijk om te weten wat er leeft onder inwoners. Daarom vragen we inwoners op verschillende manieren om hun mening. Iedereen kan ook lid worden van het inwonerpanel Achterhoek Spreekt. Leden worden ongeveer twee keer per jaar uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek. Ook kunnen inwoners interessegebieden aangeven waarover regelmatig gerichte vragen gesteld worden. Je kunt meer lezen op de website van Achterhoek Spreekt.

Contact 8RHK Gezond

Wil je meer informatie of heb je specifieke vragen? Neem gerust contact met ons op:                                                                                  

Dorien van der Meer
Programmaregisseur De Gezondste Regio
0620737137 

Reina van Cadsand
Programmamanager Achterhoek Gezond
0636228185