8RHK Gezond

Gezond leven in de Achterhoek

We willen dat Achterhoekers gezond en gelukkig zijn en daarover zelf de regie hebben. Gezondheid, preventie en leefstijl zijn leidend, niet ziekte en behandeling. We doen dit via preventie en zorginnovatie en spannen ons er samen maximaal voor in dat onze inwoners zich gezond en gelukkig voelen en minder zorg nodig hebben. Bij al onze inspanningen betrekken we vanaf het begin inwoners en patiënten.

Manifest 8RHK Gezond

“Gewoon leven – Samen gelukkig en gezond in de Achterhoek”. Achterhoek Gezond doet acht beloftes. Deze beloftes staan verwoord in een manifest dat uitlegt waar we voor staan en waar we naar streven: Achterhoek de gezondste regio in 2030.
Lees het manifest 8RHK Gezond

Minder zorgprofessionals terwijl de zorgvragen toenemen

De Achterhoek heeft te maken met vergrijzing én ontgroening. Inwoners zijn minder zelfredzaam, vaker laaggeletterd en minder digitaal vaardig. Inwoners hebben relatief veel chronische aandoeningen, mede veroorzaakt door leefstijlfactoren. In de toekomst zijn minder zorgprofessionals beschikbaar en de informele hulp en ‘noaberschap’ neemt af. Dit alles vraagt om een stap van nazorg naar voorzorg en om de inrichting van een toekomstbestendig zorglandschap.

Principes om gezondheid duurzaam te organiseren

Om gezondheid en zorg duurzaam te organiseren werken we met de principes van het Kavelmodel. Dat betekent dat we samenwerken aan meer gezondheid, kwaliteit van zorg, meer werkplezier van zorgprofessionals en minder (meer-)kosten. Dit doen we door ons als organisaties anders te organiseren, door toe te werken naar structurele financiering van gezondheidsinterventies en door het monitoren van het effect van deze interventies. HealthKIC begeleidt ons bij deze transitie. HealthKIC werkt volgens de aspecten van Population Health Management en verbindt nadrukkelijk wetenschap en praktijk in een leernetwerk.
Lees daarover meer in deze factsheet.

Achterhoek de gezondste regio in 2030 – hoe?

We staan met onze beide voeten op de bodem van de Achterhoek. We proberen van het uitzicht, de mooie natuur en de rust te genieten. Dat lukt vaak ook, maar vandaag even niet. Naast ons staat een Gezondheidstafel met daarop een doel: de Achterhoek de gezondste regio in 2030. Alle inwoners van de Achterhoek leven zo gezond en gelukkig mogelijk en hebben daarbij zoveel mogelijk zelf de regie. Dat is een mooi doel, maar hoe bereiken we dat? We kijken elkaar aan en spreken uit wat we denken: gewoon leven, gewoon laeven, daar gaat het om.
Gewoon leven, omdat gezondheid en geluk niet altijd vanzelfsprekend zijn en ook niet voor iedereen hetzelfde betekenen. We kunnen elkaar er wel naar vragen, dus dat doen we ook. Onze bestuurders vroegen zorgprofessionals naar hun vak, wat geluk en gezondheid voor hen betekenen en hoe ze daar zelf aan bijdragen. Dit levert verhalen op vanuit verschillende perspectieven.

Lees een van die verhalen, geschreven door Joop Wikkerink, wethouder Sociaal Domein Aalten en onderdeel van de Stuurgroep Achterhoek Gezond. Dit verhaal is gebaseerd op de visie van acht professionals werkzaam in het lokale welzijnswerk, zorg en ondersteuning van ouderen, schuldhulpverlening en eenzaamheid, onderwijs. Een ervan is wmo-jeugdconsulent en een beleidsmedewerker wmo.
Lees het verhaal van Joop Wikkerink

8RHK Gezond werkt volgens principes Kavelmodel

Met Achterhoek Gezond willen we de omslag maken van zorg naar gezondheid om gezondheid duurzaam te verbeteren. Daarvoor werken we volgens de principes van het Kavelmodel. Dit betekent dat we anders gaan organiseren, financieren en monitoren. Dit is een meerjaren-ontwikkeling waarin verschillende domeinen en organisaties participeren. Ook inwoners en patiënten worden betrokken. Wil je meer lezen over het Kavelmodel, de theorie en andere regio’s met soortgelijke initiatieven? Bekijk de website van HealthKIC.

Achterhoek Spreekt

We vinden het heel belangrijk om te weten wat er leeft onder inwoners. Daarom vragen we inwoners op verschillende manieren om hun mening. Iedereen kan ook lid worden van het inwonerpanel Achterhoek Spreekt. Leden worden ongeveer twee keer per jaar uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek. Ook kunnen inwoners interessegebieden aangeven waarover regelmatig gerichte vragen gesteld worden. Je kunt meer lezen op de website van Achterhoek Spreekt.

Contact 8RHK Gezond

Wil je meer informatie of heb je specifieke vragen? Neem gerust contact met ons op:        

Dorien van der Meer

Programmaregisseur De Gezondste Regio
0620737137 

Pien Naber

Programmamanager Achterhoek Gezond
0619852900