HomeAmbassadeursEls Birkenhäger
portrait_13274

Els Birkenhäger

Ik geloof in de noodzaak van de samenwerking tussen de drie O’s. Thema’s als verduurzaaming, arbeidsmarkt en samenleven maken dit noodzakelijk. Geen van de partijen kan dit alleen. Namens de Achterhoekse woningcorporaties wil ik graag helpen om een beweging op gang te brengen en de vele mooie, losse, initiatieven die er zijn, tot een slim geheel van nieuwe woon- en leefconcepten te smeden. Vanuit de Board zal ik erop letten dat we daarbij heldere keuzes maken, ons baseren op feiten en dat we niet denken voor, maar mét onze inwoners; aan de drie O’s voeg ik daarom graag de A van Achterhoeker toe.

portrait_13278

Mark Boumans

Voorzitter Dagelijks- en Algemeen Bestuur Regio Achterhoek
Voorzitter Achterhoek Board

De Achterhoek is mooi, gaaf, energiek, ondernemend en innovatief. Ik wil graag mijn bijdrage leveren om deze kwaliteiten nog beter uit te nutten en onze regio met haar bedrijven en inwoners verder te laten groeien.

portrait_13072

Willem Buunk

De Achterhoek maakt een periode door van een indrukwekkende groei. Ik zet me er graag voor in om de economische kracht te versterken. Een hechte samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen voor onderzoek en onderwijs is cruciaal. Ik geloof in deze open innovatie benadering en ik ben er van overtuigd dat deze past bij de Achterhoekse cultuur. Als geboren en getogen Achterhoeker ben ik er trots op dat mij hier als bestuurder voor in kan zetten.

portrait_13428

Koen Knufing

Lid Achterhoek Board
Marku Bouw

Binnen de Achterhoekse samenwerking in een triple helix verband maken we gebruik van elkaars netwerken, delen we de kennis en leren we van slimme oplossingen die onze partners bedenken en toepassen. Namens VNO-NCW en Bouwend Nederland zet ik mij in voor alle ondernemers in de Achterhoek. Ik ben dan ook trots om een bijdrage te leveren aan een nog sterker bloeiende economie met een uitstekend werk-, leer-, woon- en leefklimaat.

portrait_13276

Ted Kok

De Achterhoek is mooi, gaaf, energiek, ondernemend en innovatief. Ik wil graag mijn bijdrage leveren om deze kwaliteiten nog beter uit te nutten en onze regio met haar bedrijven en inwoners verder te laten groeien.

portrait_13416

Mirjam Koster- Wentink

Lid Achterhoek Board
Voorzitter College van Bestuur Graafschap College

Samen.Leren.Delen.”; woorden die aansluiten bij de strategie van het Graafschap College en tevens perfect aansluiten op de doelen die de maatschappelijke organisaties in de Achterhoek willen realiseren samen met de ondernemers en de overheid. Namens alle onderwijsinstellingen vertegenwoordig ik “een Achterhoeks leven lang leren” in de Achterhoek Board en dat vind ik een enorme eer.

 

portrait_13451

Saar Veneman

Secretaris-directeur Achterhoek ambassadeurs