Els Birkenhäger

Ik geloof in de noodzaak van de samenwerking tussen de drie O’s. Thema’s als verduurzaaming, arbeidsmarkt en samenleven maken dit noodzakelijk. Geen van de partijen kan dit alleen. Namens de Achterhoekse woningcorporaties wil ik graag helpen om een beweging op gang te brengen en de vele mooie, losse, initiatieven die er zijn, tot een slim geheel van nieuwe woon- en leefconcepten te smeden. Vanuit de Board zal ik erop letten dat we daarbij heldere keuzes maken, ons baseren op feiten en dat we niet denken voor, maar mét onze inwoners; aan de drie O’s voeg ik daarom graag de A van Achterhoeker toe.

Lid Achterhoek Board, linking pin thematafel Wonen & Vastgoed, lid thematafel Wonen & Vastgoed en directeur-bestuurder van Sité Woondiensten

els.birkenhager@swd.nl