Frans Langeveld

Lid thematafel de Gezondste Regio
Lid thematafel Circulaire economie & Energietransitie

Wethouder gemeente Doetinchem

Begonnen vanuit een gezondheidszorg opleiding constateerde ik dat een gezond en zinvol leven de belangrijkste bijdrage levert aan het welzijn en gezondheid van een mens. Soms is daarvoor een kleinere of grotere steun nodig in tijden dat het tegenzit. De steun dient er op gericht te zijn dat je als mens weer zelf regie hebt of krijgt op je leven. Daar werk ik aan als wethouder WMO van Doetinchem, daar werk ik aan bij de thematafel. De ondersteuning vindt vanuit verschillende kanten plaats door vrijwilligers en professionals. Die brede samenwerking versterken we als partners binnen de thematafel. Net zoals in het dagelijks leven het steuntje in de rug vanuit verschillende kanten plaatsvindt.

Lid thematafel de Gezondste Regio, trekker energietransitie thematafel Circulaire economie & Energietransitie, wethouder gemeente Doetinchem

f.langeveld@doetinchem.nl