HomeAmbassadeursPaul van Dun
portrait_13477

Paul van Dun

Medewerker Achterhoek ambassadeurs
Programmamedewerker Mobiliteit en Bereikbaarheid

portrait_13082

Dorien van der Meer

Medewerker 8RHK ambassadeurs
Programmaregisseur de Gezondste Regio

Gezondheid is meer dan een gezond lijf en een optimistische geest. Het gaat ook over zingeving en je verbonden voelen met anderen. Persoonlijk heb ik ervaren hoe veerkrachtig een mens kan zijn; en dat mensen om je heen het verschil kunnen maken.

De keuzes van vandaag hebben gevolgen voor overmorgen. Hoe we nu samenleven, eten, bewegen en omgaan met de dingen die op ons afkomen bepaalt voor een deel  onze gezondheid over twintig jaar. Vanuit die gedrevenheid zet ik me in voor De Gezondste Regio, de Achterhoek!

portrait_13088

Wilma Stortelder

Medewerker 8RHK ambassadeurs
Adviseur Achterhoek Board en Algemeen Bestuur

Ik ben geboren en getogen in Lichtenvoorde en ben na enkele omzwervingen al ruim 10 jaar terug in de vertrouwde, gezellige en mooie Achterhoek.

Hier weten we elkaar te vinden, zetten we samen onze schouders ergens onder en helpen we elkaar om onze regio nog mooier en aantrekkelijker te maken. Als 8RHK ambassadeur merk ik bijna dagelijks dat bedrijven, organisaties én gemeenten bereid zijn om hieraan hun bijdrage te leveren. Door bezoek te ontvangen, creatieve en innovatieve ideeën te delen of in gesprek te gaan. Elkaar ontmoeten, inspireren en initiatieven verder brengen: dat doen we in de Achterhoek samen. Ik ben er trots op om 8RHK ambassadeur te zijn.

 

portrait_15560

Nikki Dijkstra

Medewerker 8RHK ambassadeurs
Programmamedewerker Smart werken & Innovatie

portrait_13282

Martine Angenent-Rutting

Medewerker Achterhoek ambassadeurs
Subsidieadviseur

Werken bij 8RHK ambassadeurs geeft mij de kans om me in te zetten voor één van de mooiste stukjes van Nederland: de Achterhoek! Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het begeleiden van projecten in subsidietrajecten – met name de Gebiedsopgave en de Regio Deal. Daarnaast ondersteun ik mede de Achterhoek Board en bijeenkomsten van de Programmaregisseurs van de thematafels.

portrait_13684

Jan Barkhuysen

Medewerker Achterhoek ambassadeurs
Documentaire informatievoorziening

De 8RHK ambassadeurs zetten zich samen met de deelnemende gemeenten, de burgers en het bedrijfsleven  in voor een duurzame, aantrekkelijke en gezonde regio. Regelmatig wordt hierbij gebruik gemaakt van wat in de loop van de tijd tijdens de activiteiten van onze organisatie is opgeslagen in het papieren en elektronische geheugen, anders gezegd de documenten. Hierdoor is het mogelijk beleid en uitvoering daarvan te verantwoorden aan de hand van eerder genomen beslissingen. Ik ben medewerker documentaire informatievoorziening en zorg ervoor dat, in samenwerking met mijn collega’s, deze documenten toegankelijk en veilig worden geregistreerd in de informatiesystemen. Daarmee lever ik een bijdrage aan het imago van de 8RHK ambassadeurs als dynamische en effectieve organisatie.

portrait_14821

Dorien Boot

Medewerker Achterhoek ambassadeurs
Communicatie adviseur

Om te werken voor de Achterhoek is een mooie kers op de taart na mijn verhuizing met het gezin naar deze regio. Ik ben een zogenaamde ‘terugkeerder’. De Achterhoek is een prachtige groene omgeving met veel daadkracht. Dat laat ik graag zien aan wie dat al weet, maar nog niet weet wat we samen nog meer voor de regio kunnen doen. En natuurlijk aan wie dat nog niet weet om de streek te ontdekken! Kortom: Vanuit mijn vak Communicatie pak ik dit graag samen met andere enthousiastelingen ‘an’ als 8RHK Ambassadeur.

portrait_13467

René Buiting

Medewerker Achterhoek ambassadeurs
Programmaregisseur Smart werken & Innovatie

Mijn naam is René Buiting. Ik ben 32 jaar geleden geboren in de Achterhoek; Doetinchem om precies te zijn. Nadat ik tijdens mijn studie en begin van mijn carrière in Nijmegen heb gewoond, ben ik vijf jaar geleden weer teruggekeerd naar mijn roots. Sinds september 2019 ben ik aan de slag als programmaregisseur Smart Werken & Innovatie bij 8RHK Ambassadeurs. In deze rol mag ik een klein onderdeel zijn van de grote plannen van onze thematafel; Een sterk en innovatief ondernemingsklimaat, een stijgende arbeidsproductiviteit en vooral versterken van waar wij in de Achterhoek al zo goed in zijn. Sinds mijn start valt hierbij vooral de daadkracht, energie, maar ook de bescheidenheid mij op. Mocht je iets onder de aandacht van de Thematafel willen brengen, vragen hebben of kennis willen maken dan hoor ik dat heel graag.

portrait_14756

Daniël van der Donk

Medewerker 8HRK ambassadeurs
Programmaregisseur Mobiliteit en Bereikbaarheid

portrait_13452

Patrick van Hal

Medewerker Achterhoek ambassadeurs
Financieel administrateur

Als geboren en getogen Achterhoeker ben ik natuurlijk erg trots om bij de Regio Achterhoek werkzaam te zijn. Mijn werkzaamheden bestaan vooral uit het voorbereiden van de jaarrekening, het voorbereiden van de budgetrapportages en het beheer van de crediteurenadministratie. Ook verzorg ik de aangifte BTW. Verder ben ik verantwoordelijk voor de salarisadministratie en ben ik aanspreekpunt voor de ICT, telefonie en huisvesting.

portrait_13465

Susan Heimplaetzer

Medewerker Achterhoek ambassadeurs
Communicatieadviseur

Ik zet mij ervoor in om het grote netwerk van 8RHK ambassadeurs goed te informeren en onderling te verbinden. Een prachtige uitdaging, elke dag weer. Dat doe ik met veel plezier samen met mijn collega’s. Communicatie is een prachtig vak; vooral het creatieve aspect ervan geeft me veel energie.

 

portrait_13086

Marijn Hofstee

Medewerker 8RHK ambassadeurs

portrait_13938

Jord Knuiman

Medewerker Achterhoek ambassadeurs
Medewerker Public Affairs

Er gebeuren mooie dingen in de Achterhoek. Helaas is nog niet iedereen in Nederland hiervan op de hoogte. In mijn rol als medewerker Public Affairs organiseer ik diverse werkbezoeken en andere activiteiten om al het moois in de Achterhoek onder de aandacht te brengen van het Rijk en de Provincie Gelderland. Een mooi voorbeeld hiervan is ons jaarlijkse Lentediner in Den Haag. Verder zet ik me in om met de Achterhoekse gemeenten een strategische lobbyagenda op te stellen. Hierin komt te staan op welke onderwerpen de Achterhoek de komende tijd hulp nodig heeft van Den Haag. Het is belangrijk dat alle Achterhoekse gemeenten de focus op dezelfde onderwerpen leggen, want alleen dan krijg je zaken voor elkaar.

Een mooie, uitdagende taak waaraan ik als ambassadeur graag mijn steentje bijdraag!

portrait_13447

Birkitta Kortes

Medewerker Achterhoek ambassadeurs
Griffier Achterhoek Raad

portrait_13682

Marianne te Linde

Medewerker Achterhoek Ambassadeurs
Programmamedewerker onderwijs en arbeidsmarkt

De aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt vraagt om continue samenwerking en verandering. Aan de thematafel onderwijs en arbeidsmarkt wordt daarom samen gewerkt aan concrete projecten en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.
Er zijn volop studiemogelijkheden en mooie banen in de Achterhoek! Als Achterhoek ambassadeur draag ik die boodschap heel graag uit aan jong en oud!

portrait_13464

Bernadette Modderkolk

Medewerker Achterhoek ambassadeurs
Medewerker financiën

“De Achterhoek is waar ik geboren en getogen ben. Daarom vind ik het helemaal geweldig dat ik ook nog voor deze Achterhoek mag werken. Ik stel mij graag en met plezier dienstbaar op naar mijn medemens en dit kan ik in mijn functie als medewerker financiën goed gebruiken. Dagelijks zorg ik ervoor dat alle betalingsverkeer in goede banen loopt, zodat de klanten en mijn collega’s tevreden zijn met het resultaat. Kortom, een veelzijdige baan bij een organisatie in de Achterhoek waar ik met plezier werk.”

portrait_13625

Marij Striekwold

Medewerker Achterhoek ambassadeur
Projectleider SmartHub Achterhoek

Als projectleider voor SmartHub Achterhoek zet ik mij in voor het aantrekken en behouden van jong talent voor de Achterhoek. Ik wil jongeren laten zien welke mooie kansen er hier in de regio voor ze liggen en vind het belangrijk dat zij weten hoeveel gave (afstudeer)stage- en baankansen de Achterhoek biedt. SmartHub staat voor het gezamenlijk profileren van de Achterhoek onder jong talent in heel Nederland en ik voel mij dan ook echt een 8RHK ambassadeur!

portrait_620

Willemien Tel

Medewerker 8RHK ambassadeurs
Programmamedewerker Thematafel Circulaire economie & Energietransitie en Thematafel Wonen en Vastgoed

Sinds oktober 2018 mag ik mij Achterhoek Ambassadeur noemen. Zelf woon ik ook in de Achterhoek en ik werk graag samen aan een schone en mooie toekomst voor deze regio.

portrait_13080

Caroline Termaat

Medewerker 8RHK ambassadeurs
Programmaregisseur Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

We staan voor flinke uitdagingen in een sterk veranderende arbeidsmarkt en de vraag die dit stelt aan ons onderwijs. Als 8RHK Ambassadeur ben ik er trots op een schakel te mogen vormen in het team van mensen dat zich binnen de Achterhoek bezig houdt een antwoord te formuleren op de vragen waar we voor staan.

 

portrait_13451

Saar Veneman

Secretaris-directeur Achterhoek ambassadeurs

portrait_13449

Esther van Zuuk

Medewerker Achterhoek ambassadeurs
Beleidsmedewerker financiën

“De Regio zet zich in voor het behoud van een economisch sterke en vitale regio en daarvoor zijn goede randvoorwaarden nodig. Om er voor te zorgen dat mijn collega’s de inhoudelijke onderwerpen op een rechtmatige wijze kunnen uitvoeren zorg ik ervoor dat de planning- en controlcyclus goed verloopt; dat gemeenten op tijd begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages vaststellen. Daarnaast ondersteun ik bij aanvraag en verantwoording van diverse subsidies, zowel Europees als provinciaal. Ik vind het een uitdaging om steeds opnieuw alles weer cijfermatig sluitend te krijgen.”