HomeAmbassadeursRob Jaspers
portrait_14682

Rob Jaspers

Voorzitter Thematafel Gezondste Regio
Voorzitter Raad van Bestuur GGNet

Je eigen leven, dat leef je vooral sámen. Contact met anderen is wat ons mens maakt. Daarom vind ik het heel belangrijk dat iedere inwoner in de Achterhoek kan meedoen. Ongeacht zijn beperking of ziekte. Gezond zijn helpt daarbij. Je fit voelen nog meer. Ik wil van harte mijn steentje bijdragen om van de Achterhoek de gezondste regio van Nederland te maken. Dat de inwoners van de Achterhoek zich fit voelen, minder zorg nodig hebben en mee kunnen doen.
Dat doen we door specialistische behandeling te verschuiven naar slimmere zorg, door in te zetten op voorkomen van ziekten en door zorg en welzijn te verbinden over de grenzen van organisaties heen. Zo gaan we van ziekte en behandeling, naar gezondheid, preventie en leefstijl. Slimme technologie helpt daarbij, om te zorgen dat goede, slimme gezondheidszorg beschikbaar is voor alle Achterhoekers. Ook in 2030.

Naast voorzitter van de Thematafel Gezondste Regio ben ik bestuurder van GGNet, de aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de Achterhoek en Oost-Veluwe.

portrait_13082

Dorien van der Meer

Medewerker 8RHK ambassadeurs
Programmaregisseur de Gezondste Regio

Gezondheid is meer dan een gezond lijf en een optimistische geest. Het gaat ook over zingeving en je verbonden voelen met anderen. Persoonlijk heb ik ervaren hoe veerkrachtig een mens kan zijn; en dat mensen om je heen het verschil kunnen maken.

De keuzes van vandaag hebben gevolgen voor overmorgen. Hoe we nu samenleven, eten, bewegen en omgaan met de dingen die op ons afkomen bepaalt voor een deel  onze gezondheid over twintig jaar. Vanuit die gedrevenheid zet ik me in voor De Gezondste Regio, de Achterhoek!

portrait_17115

Bart Smit

Lid Thematafel ‘De Gezondste Regio’

Als bestuurder van de huisartsen organisatie HOOG ben ik nauw betrokken bij dit mooie project. Vanuit mijn ervaring in een vergelijkbaar project in het Groene Hart heb ik inzicht gekregen in de kracht van het samenwerken tussen het sociaal domein en de zorg. Nieuwe wegen en oplossingen vinden die bijdragen aan zingeving, bestaansrecht en gezondheid van de burger in zijn of haar omgeving. Samenwerken en anders organiseren zijn daar sleutel woorden in die gaan leiden tot mooie resultaten. Het is va zelfsprekend dat de huisartsenzorg er midden instaat en graag bijdraagt aan een gezonde leefomgeving in de Achterhoek. ​

 

portrait_17117

Antoinette Meys

Lid Thematafel ‘De Gezondste Regio’

“Vanuit Zorgbelang Inclusief willen wij graag meewerken aan het realiseren van een Gezonde Achterhoek. Onze inbreng is het versterken van de participatie van inwoners – in welke rol dan ook. We zoeken de stem op van burgers die een initiatief nemen om hun eigen omgeving leefbaarder te maken, van cliënten in zorg en welzijn die hun invloed en regie willen versterken en van alle Achterhoekers die een steentje willen bijdragen. Want een Gezonde Achterhoek maak je samen met inwoners, ondernemers, overheden, onderwijs en organisaties zoals verenigingen, werkgroepen, dorps- en wijkraden, dorpshuizen en ontmoetingsplekken. Samen d’ran!”

portrait_15955

Jacqueline Baardman

Lid Thematafel ‘De Gezondste Regio’

“Bij GGD NOG staat de gezondheid van de inwoners centraal. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Het accent ligt op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Hierbij is ook de sociale en fysieke omgeving waarin mensen leven van belang. Mensen kunnen zelf ook iets doen om gezond te blijven, bijvoorbeeld door gezond te bewegen, te eten, te drinken.  Samen met de partners van de Gezondste Regio willen wij het voor de inwoners van de Achterhoek gemakkelijker maken om gezonde keuzes te maken. Zowel op individueel als op groepsniveau.”

portrait_14739

Stef Beumer

Lid Thematafel Gezondste Regio.
Eigenaar van O4 Wheelchairs in Varsseveld.

Langdurig, statisch zitten creëert veel gezondheidsschade, Voorkom dat zitten het nieuwe roken wordt. Dynamisch zitten vermijdt lichaamsschade. Wij scannen houding en beweging  met 3d-meter  en bouwen het zitmiddel – stoel of rolstoel – volgens CAD-CAM-technologie.

Als Achterhoek Ambassadeur betrokken bij het thema ‘Vitale Collega’.  Hier hebben we aandacht voor gezondheid en werkplezier op de werkvloer. Dit doen we door onder andere werkplekken en kantines gezond te maken, en door het ‘lunchwandelen’ te bevorderen. De bedrijven in de Achterhoek kunnen zo concurreren met andere landsstreken en landen door een vitale en sportieve beroepsbevolking.

portrait_12977

Pascal Kamperman

Lid Thematafel de Gezondste Regio

Als trotse Achterhoeker zet ik me in om ons sportlandschap toekomstbestendig te maken!
Ons grote verenigingsleven mag veel meer aandacht en waardering krijgen, want dát levert een belangrijke bijdrage aan onze leefbaarheid en cohesie. Als programmamanager van Achterhoek in Beweging maak ik sterk om samen te werken aan krachtige, levendige kernen, buurten en wijken in de Achterhoek met ruimte voor iedereen. Samen actief, Scholder an Scholder; zoals we dat hier kennen in onze Achterhoek.

portrait_15957

Chris Krabben

Lid Thematafel De Gezondste Regio
ICT ondernemer met Hibernis en CarePoint Nederland

Trots op de Achterhoek. Geboren en getogen in Winterswijk. In 2000, na mijn studie Bedrijfskundige Informatica in Deventer, de combinatie Zorg & ICT mogen ontdekken. Het zorglandschap zie ik als een omgeving waar gepassioneerde mensen zich inzetten om mensen zo goed mogelijk te helpen. Het mogen delen van mijn ervaring met (zorg)innovatie in deze sector zie ik daarom als een voorrecht.

Ons zorgstelsel kent vele uitdagingen en vraagt om creatieve, innovatieve en kwalitatieve oplossingen. De paradigmaverschuiving van curatieve naar preventieve zorg is er daar één van. Thematafel De Gezondste Regio is met het gezamenlijk transparant opstellen, uitdragen en uitvoeren van de regiovisie strategisch gezond bezig. Daar zet ik mij graag voor in.

portrait_13678

Bert Kuster

Lid Thematafel de Gezondste Regio
Wethouder gemeente Oude IJsselstreek

Inwoners van de Achterhoek hebben in hun leven soms medische zorg of maatschappelijke hulp/ondersteuning nodig.
Ze komen dan bij tal van organisaties terecht die hier een rol in hebben. Denk o.a. aan: huisartsen, ziekenhuizen, zorgaanbieders en gemeenten.
Belangrijk is dat deze partijen elkaar goed kennen en weten te vinden en via de thematafel de “gezondste regio”.

Doel is dat de Achterhoekers hier iets van gaan merken, niet alleen op het gebied van het voorkomen van gezondheidsproblemen, maar ook hoe we in de toekomst op een effectieve manier ontwikkelingen binnen de zorg en maatschappij gaan oppakken.
Als plv. voorzitter van de thematafel wil ik hier graag een bijdrage aan leveren.

portrait_14751

Frans Langeveld

Lid Thematafel de Gezondste Regio
Lid Thematafel Circulaire economie en Energietransitie

Wethouder gemeente Doetinchem

Begonnen vanuit een gezondheidszorg opleiding constateerde ik dat een gezond en zinvol leven de belangrijkste bijdrage levert aan het welzijn en gezondheid van een mens. Soms is daarvoor een kleinere of grotere steun nodig in tijden dat het tegenzit. De steun dient er op gericht te zijn dat je als mens weer zelf regie hebt of krijgt op je leven. Daar werk ik aan als wethouder WMO van Doetinchem, daar werk ik aan bij de thematafel. De ondersteuning vindt vanuit verschillende kanten plaats door vrijwilligers en professionals. Die brede samenwerking versterken we als partners binnen de thematafel. Net zoals in het dagelijks leven het steuntje in de rug vanuit verschillende kanten plaatsvindt.

portrait_12982

Karen Pijnenburg

Als Brabantse, na een geweldige studententijd in Maastricht en enkele omzwervingen door het westelijk deel van ons land ben ik 19 jaar geleden met ons gezin neergestreken in de Achterhoek. Mijn echtgenoot Peter Holtslag is hier debet aan. Hij wilde, zoals veel Achterhoekers terug naar zijn geboortegrond. Hij hoeft mij nu niet meer uit te leggen waarom. Inmiddels wil ik niet meer weg uit de Achterhoek. Het is hier goed toeven.

portrait_15959

Marjan Verschuure

Lid van de thematafel gezondste regio
Voorzitter Raad van Bestuur IrisZorg

Als IrisZorg zijn wij present om die zorg en begeleiding te bieden die nodig is om met elkaar de gezondste regio vorm te geven en om de “ gezondheid “ te bevorderen.Wij zijn met Tactus specialist op het gebied van verslaving en het voorkomen daarvan. Zo ook zijn wij actief op het domein van de maatschappelijke opvang.

portrait_14680

Joop Wikkerink

Lid Thematafel de Gezondste Regio
Wethouder gemeente Aalten

Als geboren en getogen Achterhoeker geloof ik in modern naoberschap en samenwerking. Als groen politicus zet ik mij al jaren in voor een schoon milieu, duurzaamheid, een vitale natuur en sociale rechtvaardigheid.  Als beleids- en bedrijfsadviseur stimuleerde ik sociale innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en bedrijfsmatig denken. Als wethouder ligt mijn passie bij de verbinding in het sociaal domein
Zie hier mijn opdracht voor de gezondste regio: naoberschap en innovatie, schoon milieu en duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en positieve gezondheid horen thuis in mijn Achterhoek. Zo’n regio  durf ik aan mijn kleinkinderen door te geven.