HomeAchterhoek ThematafelsGekwalificeerde regio

Gekwalificeerde regio

portrait_13066

Jurgen van Ast

Samenwerking is de kracht van de Thematafel. Achterhoekers fijner laten werken in de Achterhoek, is mijn drijfveer.
Door het bedrijfsleven bekender te maken kunnen we het onderwijs en de arbeidsmarkt hier beter op aansluiten.

portrait_623

Karel Bonsen

Gemeenten kunnen veel zelf, maar op een aantal terreinen is samenwerking efficiënter. Samenwerking met andere gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De komende 10 jaar hebben we in de Achterhoek 27.000 extra werknemers nodig. Willen we (jonge) werknemers behouden en aantrekken, dan moeten we ze goed faciliteren op het gebied van wonen, bereikbaarheid, voorzieningen, en onderwijs. Aan dat laatste element wil de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt een belangrijke bijdrage leveren.

portrait_634

Sabine ten Holder

Als bemiddelaar voor banen in de Achterhoek ben ik trots op de bedrijven, en daarmee de werkgelegenheid, die onze mooie regio te bieden heeft. De bedrijven zelf zijn vaak te nuchter en bescheiden om zichzelf goed te profileren bij de werkzoekenden in onze streek, maar ook daarbuiten. In mijn functie bij Seesing Personeel – evenals in mijn rol bij de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt – wil ik er graag aan bijdragen om de Achterhoekse arbeidsmarkt meer zichtbaarheid te geven.

portrait_13682

Marianne te Linde

Medewerker Achterhoek Ambassadeurs
Programmamedewerker onderwijs en arbeidsmarkt

De aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt vraagt om continue samenwerking en verandering. Aan de thematafel onderwijs en arbeidsmarkt wordt daarom samen gewerkt aan concrete projecten en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.
Er zijn volop studiemogelijkheden en mooie banen in de Achterhoek! Als Achterhoek ambassadeur draag ik die boodschap heel graag uit aan jong en oud!

portrait_12986

Sarien Shkolnik-Oostwouder

Het Graafschap College wil graag een partner zijn voor een leven lang ontwikkelen in de (eu)regio. Als bestuurder vind ik de ontwikkeling van en de samenwerking binnen de Achterhoek daarom van groot belang en denk ik graag mee aan de thematafel onderwijs-arbeidsmarkt over hoe we ons onderwijs nog beter kunnen afstemmen op wat er in onze regio nodig is.

portrait_13080

Caroline Termaat

Medewerker 8RHK ambassadeurs
Programmaregisseur Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

We staan voor flinke uitdagingen in een sterk veranderende arbeidsmarkt en de vraag die dit stelt aan ons onderwijs. Als 8RHK Ambassadeur ben ik er trots op een schakel te mogen vormen in het team van mensen dat zich binnen de Achterhoek bezig houdt een antwoord te formuleren op de vragen waar we voor staan.