HomeAchterhoek ThematafelsGezonde regio

Gezonde regio

portrait_13082

Dorien van der Meer

Medewerker 8RHK ambassadeurs
Programmaregisseur de Gezondste Regio

Gezondheid is meer dan een gezond lijf en een optimistische geest. Het gaat ook over zingeving en je verbonden voelen met anderen. Persoonlijk heb ik ervaren hoe veerkrachtig een mens kan zijn; en dat mensen om je heen het verschil kunnen maken.

De keuzes van vandaag hebben gevolgen voor overmorgen. Hoe we nu samenleven, eten, bewegen en omgaan met de dingen die op ons afkomen bepaalt voor een deel  onze gezondheid over twintig jaar. Vanuit die gedrevenheid zet ik me in voor De Gezondste Regio, de Achterhoek!

portrait_12977

Pascal Kamperman

Lid Thematafel de Gezondste Regio

Als trotse Achterhoeker zet ik me in om ons sportlandschap toekomstbestendig te maken!
Ons grote verenigingsleven mag veel meer aandacht en waardering krijgen, want dát levert een belangrijke bijdrage aan onze leefbaarheid en cohesie. Als programmamanager van Achterhoek in Beweging maak ik sterk om samen te werken aan krachtige, levendige kernen, buurten en wijken in de Achterhoek met ruimte voor iedereen. Samen actief, Scholder an Scholder; zoals we dat hier kennen in onze Achterhoek.

portrait_13678

Bert Kuster

Inwoners van de Achterhoek hebben in hun leven soms medische zorg of maatschappelijke hulp/ondersteuning nodig.
Ze komen dan bij tal van organisaties terecht die hier een rol in hebben. Denk o.a. aan: huisartsen, ziekenhuizen, zorgaanbieders en gemeenten.
Belangrijk is dat deze partijen elkaar goed kennen en weten te vinden en via de thematafel de “gezondste regio”.

Doel is dat de Achterhoekers hier iets van gaan merken, niet alleen op het gebied van het voorkomen van gezondheidsproblemen, maar ook hoe we in de toekomst op een effectieve manier ontwikkelingen binnen de zorg en maatschappij gaan oppakken.
Als plv. voorzitter van de thematafel wil ik hier graag een bijdrage aan leveren.

portrait_12982

Karen Pijnenburg

Als Brabantse, na een geweldige studententijd in Maastricht en enkele omzwervingen door het westelijk deel van ons land ben ik 19 jaar geleden met ons gezin neergestreken in de Achterhoek. Mijn echtgenoot Peter Holtslag is hier debet aan. Hij wilde, zoals veel Achterhoekers terug naar zijn geboortegrond. Hij hoeft mij nu niet meer uit te leggen waarom. Inmiddels wil ik niet meer weg uit de Achterhoek. Het is hier goed toeven.

portrait_622

Erwin Bomers

Lid Thematafel de Gezondste Regio

Ik ben Directeur Zorgbeleid bij Santiz ziekenhuizen (SZ en SKB). Binnen Santiz ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de zorgvisie van Santiz.
Daarnaast heb ik als opdrachtgever aan de wieg gestaan van de Acute Opname Afdeling,
de integratie van de klinische chemie en de microbiologie afdeling, de implementatie van o.a.
EPD, EVD, EVS, het zorgportaal, zorg “InBeeld” en de Gezondheidspiramide.
In samenwerking met andere zorgaanbieders in de Achterhoek draagt ik bij aan het
veranderende Zorglandschap. Met het model van de Gezondheidspiramide wil ik de
gezondheid van de burgers in dit deel van het land verbeteren. Cure, care en welzijn moeten
elkaar daarbij versterken en (informatie)technologie moet daarin ondersteunen.