HomeEvenementenPr8werkbijeenkomst “Gezocht: Zorg-ZZP’ers in de Achterhoek!”

Pr8werkbijeenkomst "Gezocht: Zorg-ZZP'ers in de Achterhoek!"

Datum 18 juni 2013 14:30 - 18:30 uur
Locatie Gerrit Komrij College

Een zorgaanbieder die geen flexibele schil heeft zal niet overleven. Dit zal één van de stellingen zijn die aan de orde komen bij de tweede Pr8werkbijeenkomst over Zorg en flexibilisering in de Achterhoek. Op 18 juni a.s. willen we in het Gerrit Komrij College in Winterswijk tussen 14.30 en 18.30 uur een bijeenkomst organiseren voor zorgaanbieders en zorgprofessionals, die als zelfstandige werken of dit overwegen.

Het programma:

  • 14.30 – 15.00 uur Inloop
  • 15.00 – 15.30 uur Inleiding
  • 15.30 – 16.15 uur Tafelgesprek, over vragen van zorgaanbieders uit de regio
  • 16.15 – 16.30 uur Pauze
  • 16.30 – 17.30 uur Interactieve zwermsessie: verschillende cases liggen op tafel en zorgprofessionals, gemeenten en zorgaanbieders gaan met elkaar in gesprek over het realiseren van oplossingen voor clienten
  • 17.30 – 18.00 uur: plenaire terugkoppeling en vervolgacties
  • 18.00 – 1830 uur BorreI, met Infostands over werken als zelfstandige zorgprofessional

Achtergrond van het project
Pr8werk is een vierjarig project, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel, de 8 gemeenten in de Achterhoek en POA. De opdracht is om twee keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor een van de drie O’s van Achterhoek 2020: Ondernemers, Overheid en Organisaties. Ons doel is dat opdrachtgevers en zzp-ers bewustworden, ontmoeten en meer samenwerken. We richten ons op de 12.000 zzp-ers in de Achterhoek. De eerste bijeenkomst over de Overheid eind 2012, hoe gemeenten externe ondersteuning inkopen, had een hoge opkomst en waardering.We hebben ervoor gekozen om deze keer de O van Organisaties te kiezen, en wel de Zorg. Er gebeurt veel in de zorg op dit moment. Decentralisatie, andere regelgeving en financiering. De vraag in de Achterhoek naar zorg zal toenemen, vanwege de vergrijzing. Echter de leveranciers van de zorg zullen minder budgetten om deze zorg te leveren. De gemeenten krijgen ook een grote rol in het coordineren van zorg op lokaal niveau. Dit vraagt van zorgaanbieders en hun medewerkers meer flexibiliteit en van de patienten en clienten meer initiatief.

Aanmelden?!
Graag tijdig aanmelden voor dit gratis evenement door een mailberichtje te sturen naar info@pr8werk.nl.

We zien jullie allen graag op 18 juni 2013.

Het pr8werkteam
Lilian Boonstra, Henk Dijk, José Derksen, Eric Putman, Rini Kwak

www.pr8werk.nl