HomeEvenementenThematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid

Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid

Datum 20 maart 2019 10:30 - 12:30 uur

Voor iedereen die zich vanuit, naar, door en binnen de regio Achterhoek wil verplaatsen zijn er in 2030 energie neutrale, betaalbare en betrouwbare vervoersvoorzieningen. De daarvoor benodigde hoofd-, regionale en lokale infrastructuur zijn kwalitatief en kwantitatief op orde. De reiziger kan de reis eenvoudig plannen via telefoon en internet. Er zijn geen belemmeringen meer voor reizigers en vervoerders tussen Duitsland en Nederland.

Meer informatie over de Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid vindt u hier.