Innovaties / Regionale Energie Strategie (RES)

Regionale Energie Strategie (RES)


De Achterhoek is aangewezen als één van de 30 regio’s die uitvoering geven aan het landelijk klimaatakkoord. Om dit proces te faciliteren is een projectleider RES aangesteld. Het proces geeft maximaal aandacht aan participatie en communicatie. Het Rijk heeft voor drie jaar gelden beschikbaar gesteld voor dit proces. Ook de provincie Gelderland ondersteunt financieel. De Thematafel Circulaire Economie wordt geïnformeerd over de voortgang op hoofdlijnen.
Nu in bijna alle 30 RES-regio’s de RES 1.0 door de volksvertegenwoordigers is aangenomen, is het proces naar de RES 2.0 opgestart. In juli 2023 staat de oplevering van de RES 2.0 op de planning.
Ook de RES-regio Achterhoek is bezig met de voorbereidingen op de RES 2.0. Dit proces zal starten na het besluitvormingstraject over de ontwerp-RES 1.0, dat naar verwachting eind 2021 is afgerond.
De gemeenteraden in de Achterhoek hebben de RES 1.0 goedgekeurd.
Gemeenten, provincies en waterschappen gaan – samen met vele partners – in RES 2.0 de ambitie voor het opwekken van meer hernieuwbare elektriciteit op land uitwerken naar concrete plannen.
Meer informatie

1200

Contactpersonen


Aleid Diepeveen

Programmaregisseur Circulaire econonie & Energietransitie

a.diepeveen@8RHK.nl
Tel. 06 1870 6907

Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed

w.tel@8rhk.nl
Tel. 06 81 41 65 02