Innovaties / Uuthuuskes

Uuthuuskes


Vanaf juli 2020 is de eerste wooncoöperatie in de Achterhoek een feit. Tijdelijke kleine flexwoningen, de zogenoemde Uuthuuskes, dichten het gat op de woningmarkt voor jongeren die geen huis kunnen vinden in de huidige overspannen woningmarkt. Zo houden we de jongere generatie vast in de regio en voorkomen we uitstroom. Gestart wordt met een pilot van tien Uuthuuskes in Aalten voor tijdelijke verhuur aan jongeren die een sociaal en/of maatschappelijke binding hebben met De Haart, De Heurne, Lintelo, IJzerlo of Barlo. De gemeenteraad van Aalten besloot 7 juli dat de tien woningen gekocht en geplaatst kunnen worden. De belangenverenigingen in de kleine kernen hebben al meerdere aanmeldingen van geïnteresseerde jongeren. De sleuteloverdracht aan de eerste jongeren is in 2021. De beschikbaarheid van de flexwoningen is afhankelijk van de levertijd van de bouwer van de woningen. De coöperatie wordt mede gefinancierd door de Regio Deal, gemeente Aalten, gemeente Berkelland, provincie Gelderland, ProWonen, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en Vereniging DKK Gelderland. Een tweede pilot voor jongeren én ouderen die kleiner willen wonen, wordt uitgevoerd in Rekken, gemeente Berkelland.
Meer informatie is te volgen op dkkgelderland.nl of Uuthuuske.nl

1787

Bekijk onze video!


Deze mensen werken aan dit project


Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed

w.tel@8rhk.nl
Tel. 06 81 41 65 02

Peter van Heek

Projectleider Pilot betaalbaar tijdelijk wonen in kleine kernen

petervanheek@dkkgelderland.nl