Achterhoek rookvrij

Doel: Achterhoek Rookvrij

Omdat roken nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterven is!, heeft Achterhoek Rookvrij de volgende hoofddoelen:

1.     Voorkomen dat jongeren gaan roken;

2.     Voorkomen van meeroken door een rookvrije omgeving te creëren;

3.     Rokers bij het stoppen ondersteunen.

Per hoofddoel, en indien mogelijk per doelgroep, worden de bestaande interventies in kaart gebracht en aangeboden. Dit wordt zowel vanuit preventie en zorg, als vanuit de leefomgeving (publieke domein, sportclubs et cetera) opgepakt.
Daarnaast komt er een communicatiecampagne die de Achterhoekers een eenduidige en heldere boodschap zal overbrengen.

Door de samenstelling van de deelnemers is het mogelijk tot een ketenbrede aanpak te komen: van collectieve preventie tot en met tweedelijnszorg.

Voor dit project zijn bestuurlijk verantwoordelijk:

Marjan Verschure (Voorzitter Raad van Bestuur van Iriszorg)
Jacqueline Baardman (directeur GGD-NOG)

De projectleider is Welmoed Nijboer

Deelnemende organisaties aan het project zijn:

Proscoop
Huisartsenzorg Oude IJsselstreek (HZOIJ)
gemeente Doetinchem
HZOA (Huisartsenzorg Oost-Achterhoek)
GGD Noord-Oost Gelderland
Iriszorg
Santiz

Het project heeft nauwe raakvlakken met:
Diverse activiteiten gericht op het stoppen met roken zoals “Stoptober”.
Achterhoek in Beweging