Data en informatiemanagement

Doel Data en informatiemanagement
Wie Bestuurlijk verantwoordelijk Projectleider(s) Deelnemers
Jacqueline Baardman (directeur GGD-NOG)

Erwin Bomers (Directeur zorgbeleid Santiz)

Arie Jongejan (directeur-bestuurder Proscoop)

Jantien Heideman

Jantien.Heideman@proscoop.nl

 

# GGD-NOG

# Santiz Huisartsenzorg Oude IJssel
# Azora

# Menzis

# Achterhoek in Beweging

# Proscoop

# Sociaal Domein van de gemeenten

# I-Pulse

Wat doen ze ·         Opzetten met behulp van zoveel mogelijk relevante gegevens van een populatiemonitor met uitkomsten van de quadruppel aim.

·         Volgen van de indicatoren van de Gezondste Regio op het vlak van de ‘gezonde levensstijl’, ‘zelfredzaamheid en sociale omgeving’, ‘zorg op afstand en eigen regie’, alsmede van het ‘ziekteverzuim’.

·         Volgen van de programmadoelstellingen van de 4 ‘focusthema’s’.

 

Sluit aan bij Regiobeeld van het RIVM i.o.v. het Ministerie van VWS (https://www.rivm.nl/media/jzojp/index.html )