Data en informatiemanagement

Doel: Data en informatiemanagement

 Opzetten met behulp van zoveel mogelijk relevante gegevens van een populatiemonitor met uitkomsten van de quadruppel aim.

Volgen van de indicatoren van de Gezondste Regio op het vlak van de ‘gezonde levensstijl’, ‘zelfredzaamheid en sociale omgeving’, ‘zorg op afstand en eigen regie’, alsmede van het ‘ziekteverzuim’.

Volgen van de programmadoelstellingen van de 4 ‘focusthema’s’. 

Voor dit project zijn bestuurlijk verantwoordelijk:

Jacqueline Baardman (directeur GGD-NOG)
Erwin Bomers (Directeur zorgbeleid Santiz)
Arie Jongejan (directeur-bestuurder Proscoop)

Projectleider is Jantien Heideman. Contact kunt u opnemen via Jantien.Heideman@proscoop.nl

Deelnemende organisaties aan het project zijn:

GGD-NOG
Santiz Huisartsenzorg Oude IJssel
Azora
Menzis
Achterhoek in Beweging
Proscoop
Sociaal Domein van de gemeenten
I-Pulse

Het project heeft nauwe raakvlakken met:
Regiobeeld van het RIVM i.o.v. het Ministerie van VWS