Regionaal preventieakkoord

Doel Regionaal preventieakkoord
Wie Bestuurlijk verantwoordelijk Projectleider(s) Deelnemers
Marijke van Haren (weth. Berkelland)

Hinke van der Werf (Regioregisseur Menzis Oost)

  # Overheid

# Ondernemingen

# Onderwijs

# Verenigingen

# Vrijwilligersorganisaties

Wat doen ze ·         Pakt in het verlengde van het nationaal preventieakkoord onderwerpen als roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik op

·         Pakt ook problemen als eenzaamheid, participatie en verslavingen op

·         Een procesplan wordt opgesteld.

Sluit aan bij Nationaal Preventie Akkoord (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord )

Achterhoek Rookvrij  (https://achterhoekrookvrij.nl/   )