Regionaal preventieakkoord

Doel: Regionaal preventieakkoord

Pakt in het verlengde van het nationaal preventieakkoord onderwerpen als roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik op

Pakt ook problemen als eenzaamheid, participatie en verslavingen op

Een procesplan wordt opgesteld.

Voor dit project zijn bestuurlijk verantwoordelijk:

Marijke van Haren (weth. Berkelland)
Hinke van der Werf (Regioregisseur Menzis Oost)

Deelnemende organisaties aan het project zijn:

Overheid
Ondernemingen
Onderwijs
Verenigingen
Vrijwilligersorganisaties

Het project heeft nauwe raakvlakken met:
Nationaal Preventie Akkoord 
Achterhoek Rookvrij

 

Teken ook het Regionaal preventieakkoord 

ik teken ook het Regionaal preventieakkoord:

9 + 15 =