Onderwijs en Arbeidsmarkt – gekwalificeerde regio

HomeSmart Economy / Smart LivingOnderwijs en Arbeidsmarkt – gekwalificeerde regio

Doel
Wij willen met onze samenwerking een toekomstbestendige Achterhoekse arbeidsmarkt dichterbij brengen waaraan de beschikbare beroepsbevolking zoveel mogelijk én duurzaam meedoet. Een arbeidsmarkt waarin niet de beperkingen maar de competenties, vaardigheden en ontwikkelmogelijkheden van (potentiële) werknemers centraal staan. Op deze manier gaan we samen voor een duurzame invulling van het capaciteitsvraagstuk.

 Werkwijze
We doen dit op zo’n manier dat zo veel mogelijk inwoners volwaardig en tegen een volwaardig loon, naar vermogen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, en op zo’n manier dat de ondersteuning niet leidt tot onverantwoorde verstoring van de concurrentieverhoudingen en verdringing op de arbeidsmarkt. De thematafel richt zich daarbij de komende jaren expliciet op de sectoren Techniek (waaronder bouw, maakindustrie en logistiek) en Zorg. 

Onze pijlers zijn:
1) Inclusieve arbeidsmarkt
Wij maken ons sterk voor het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt in de Achterhoek. Samen geven we invulling aan het Sociaal Akkoord van 2013, wet SUWI, het convenant Werkbedrijf Achterhoek en maken we ons sterk voor iedereen die bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt ondersteuning nodig heeft.

 2) Human Capital Agenda
Met de Human Capital agenda realiseren we een toekomstbestendige aonderwijs-en-arbeidsmarkt- 12-03-2020rbeidsmarkt waarbij de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt optimaal is, er maximaal wordt ingezet op een Leven Lang Ontwikkelen van de beschikbare beroepsbevolking en de regio aantrekkelijk is voor de instroom van talent. De Transitieatlas beroepsonderwijs Achterhoek geeft basis voor de keuzes van de agenda voor de komende jaren. Voor de Human Capital onderwerpen betekent dit vooral het toeleiden van het onbenut arbeidspotentieel naar kansrijke sectoren en het behoud van talent c.q. beter benutten van de instroom van mbo, hbo en wo in de Achterhoek.

Meedenken

Wilt u meedenken over de toekomst van de Achterhoek? Word lid van het Achterhoek Panel. Een paar keer per jaar krijgt u een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over diverse onderwerpen. De uitkomsten van deze onderzoeken nemen we mee in onze plannen.
Aanmelden kan op www.achterhoekspreekt.nl. Uw mening telt!

Meer informatie
Overzicht projecten van de Thematafel.
Meer weten over wat de bestuurders van bedrijven, organisaties en gemeenten aan deze tafel met elkaar bespreken? Na afloop van iedere bijeenkomst geven we in korte films een terugblik.
Of neem contact op met programmaregisseur Caroline Termaat. +31 314 321 206

Subsidie aanvraag
Heb je een project(idee)? Neem dan contact op met de betreffende programmaregisseur (lees meer). Bekijk in de Toelichting projectaanvraag 8RHK ambassadeurs of je project binnen de focus van de Achterhoek Visie 2030 past. Of vul direct het aanvraagformulier in.

Bekijk ook de ToekomstKrant Achterhoek, pagina 2.

Benieuwd naar wie er aan tafel meepraten?
Klik hier voor de deelnemers  van de Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

Nieuwsbrief januari 2020

Nieuwsbrief november/december