Samenstelling van de Achterhoek Raad

HomeSmart governanceAchterhoek RaadSamenstelling van de Achterhoek Raad
De Achterhoek Raad bestaat uit:

 • Eén vertegenwoordiger per fractie van elke deelnemende gemeente.
  Zo is elk politiek geluid vertegenwoordigd,
  maar wordt wel recht gedaan aan de electorale
  verhoudingen binnen de gemeenten;
 • Deze vertegenwoordiger krijgt zoveel ‘stempunten’ als
  zijn fractie raadsleden kent. Dat betekent bijvoorbeeld
  dat de stem van een vertegenwoordiger van een fractie
  van vijf raadsleden vijf keer meetelt tijdens de stemming;
 • De Achterhoek Raad wordt voorgezeten door de voorzitter
  van Regio Achterhoek.

De vertegenwoordiger is in principe een raadslid, maar kan in bepaalde gevallen ook een raadsopvolger zijn (bijvoorbeeld bij ziekte van een éénmansfractie). Ook is het mogelijk dat een raadslid uit één gemeente meerdere fracties (uit dezelfde óf een andere gemeente) vertegenwoordigt. Coalitievorming is mogelijk, maar natuurlijk niet verplicht.

Raadsleden die niet als vertegenwoordiger benoemd zijn, zijn wel van harte welkom bij de bijeenkomsten van de Achterhoek Raad. Deze bijeenkomsten zijn openbaar.

 Klik voor de namen en contactgegevens van de leden van de Achterhoek Raad s.v.p. op de link: Leden Achterhoek Raad; namen en mailadressen