Bevoegdheden en taken van de Achterhoek Raad

HomeSmart governanceAchterhoek RaadBevoegdheden en taken van de Achterhoek Raad

De Achterhoek Raad heeft geen formele, publiekrechtelijke bevoegdheden. Zo blijft het geven van zienswijzen op de begroting van Regio Achterhoek een bevoegdheid van elke individuele gemeenteraad, evenals het benoemen van leden in het algemeen bestuur. De Achterhoek Raad is vooral in positie om inhoudelijke aansturing te geven op de regionale koers:

  • De Achterhoek Raad stemt (al dan niet) in met de Achterhoek Visie/Agenda, Jaarplannen en evaluaties zoals die voorbereid en voorgesteld worden door de Achterhoek Board en stuurt daarmee aan de voorkant op de Agenda;
  • De Achterhoek Raad heeftt het recht te amenderen en/of moties in te dienen op voorstellen van de Achterhoek Board;
  • De Achterhoek Raad heeft de taak om de leden van de Achterhoek Board te benoemen; voordracht geschiedt door het algemeen bestuur en de achterbannen van de andere O’s;
  • De Achterhoek Raad kan een Thematafel op ieder moment verzoeken om geïnformeerd te worden over de stand van zaken en kan de Achterhoek Board actuele onderwerpen meegeven;
  • De leden van de Achterhoek Raad zijn ‘ambassadeurs’ van de regionale samenwerking in hun eigen gemeenteraad.

 Onderscheid in verantwoordelijkheden:

Individuele gemeenteraad  Achterhoek Raad
Zienswijzen geven op de begroting van Regio Achterhoek Instemmen met de inhoud van de Achterhoek Agenda
Besluiten over grote, regionale projecten met ‘nieuw’ budget Instemmen met de inhoud van de Jaarplannen
Voordragen en benoemen van leden algemeen bestuur van Regio Achterhoek Benoemen van leden Achterhoek Board