Wat doet de Achterhoek Raad

HomeSmart governanceAchterhoek RaadWat doet de Achterhoek Raad

Op 3 september 2018 is de Achterhoek Raad geïnstalleerd; een democratisch gelegitimeerd orgaan van raadsleden uit de zeven deelnemende gemeenten. De Achterhoek Raad gaat over de inhoud van de samenwerking en benoemt de kaders en thema’s waarmee de Achterhoek Board en Achterhoek Thematafels aan de slag moeten. In april 2019 heeft de Achterhoek Raad de Visie2030 vastgesteld.

Waarom?
Wij vinden het belangrijk dat raadsleden voldoende sturingsmogelijkheden hebben voor regionale ontwikkelingen en –   besluitvorming.

In de video blikken we terug op 1 jaar samenwerking