Werkwijze Achterhoek Raad

HomeSmart governanceAchterhoek RaadWerkwijze Achterhoek Raad

De Achterhoek Raad komt minimaal driemaal per jaar bijeen.

  • Naast de Achterhoek Raad vergaderingen kunnen er informatieve bijeenkomsten worden georganiseerd. Bijvoorbeeld door een Thematafel. Dit gebeurt zoveel mogelijk voorafgaand aan of na afloop van een Achterhoek Raad vergadering.
  • Elke gemeenteraad kan vragen om extra beraadslaging wanneer zij dat nodig vindt.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de Achterhoek Board om een vergadering van de Achterhoek Raad inhoudelijk voor te bereiden.
  • De cyclus van de Achterhoek Raad wordt zo goed mogelijk afgestemd op de cyclus van de gemeenteraden.
  • Vergaderingen van de Achterhoek Raad zijn openbaar en digitaal te volgen.
  • Vergaderstukken worden 3 weken voorafgaand aan de vergaderingen toegezonden en zijn voor iedereen inzichtelijk. Voor de leden van de Achterhoek Raad is er (griffie)ondersteuning vanuit Regio Achterhoek beschikbaar.
 • Het Reglement van Orde en de werkafspraken van de Achterhoek Raad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Griffier Birkitta Kortes,
mail: b.kortes@8rhk.nl telefoon: 06 – 49 32 4000.