Werkwijze Achterhoek Raad

HomeSmart governanceAchterhoek RaadWerkwijze Achterhoek Raad
  • De Achterhoek Raad komt is minimaal driemaal per jaar bijeen.
  • Naast de Achterhoek Raad vergaderingen kunnen er informatieve bijeenkomsten worden georganiseerd. Bijvoorbeeld door een Thematafel. Dit gebeurt zoveel mogelijk voorafgaand aan of na afkoop van een Achterhoek Raad vergadering.
  • Elke gemeenteraad kan vragen om extra beraadslaging wanneer zij dat nodig vindt.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de Achterhoek Board om een vergadering van de Achterhoek Raad inhoudelijk voor te bereiden.
  • De cyclus van de Achterhoek Raad wordt zo goed mogelijk afgestemd op de cyclus van de gemeenteraden..
  • Vergaderingen van de Achterhoek Raad zijn openbaar, en digitaal te volgen.
  • Vergaderstukken worden 3 weken voorafgaand aan de vergaderingen toegezonden en zijn voor iedereen inzichtelijk. Voor de leden van de Achterhoek Raad is er (griffie)ondersteuning vanuit Regio Achterhoek beschikbaar.
 • Het Regelement van Orde en de werkafspraken van de Achterhoek Raad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Birkitta Kortes Griffie,
mail: b.kortes@8rhk.nl telefoon: 06 – 49 32 4000.