HomeSmart governanceRegio Achterhoek

Regio Achterhoek

Regio Achterhoek voert de regie op de samenwerking van 8RHK ambassadeurs en zorgt ervoor dat de Achterhoek Visie2030, de jaarplannen en bijbehorende investeringsagenda worden opgesteld en uitgevoerd. Ze adviseert Board, Thematafelsen Raad over de lobby, communicatie en subsidies.

 

Bestuur
Regio Achterhoek heeft een algemeen bestuur (AB) bestaande uit de zeven burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Het AB kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur (DB) bestaande uit drie leden, de voorzitter inbegrepen.

Het AB is het formele bestuursorgaan in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen en vervult  de rol van werkgever van de organisatie Regio Achterhoek; Agenda’s en verslagen van het algemeen bestuur kunt u vinden op de website. De stukken kunt u opvragen bij het Achterhoek secretariaat, 0314 321210.

Algemeen bestuur

  • Voorzitter: De heer M. (Mark) Boumans
  • Secretaris/directeur: Mevrouw S. (Saar) Veneman
Gemeente Bestuurslid
Aalten De heer A. (Anton) Stapelkamp
Berkelland De heer J. (Joost) van Oostrum
Bronckhorst Mevrouw M. (Marianne) Besselink
Doetinchem De heer M. (Mark) Boumans
Oost Gelre Mevrouw A.H. (Annette) Bronsvoort
Oude IJsselstreek De heer O.E.T. (Otwin) van Dijk
Winterswijk De heer B.J.J. (Joris) Bengevoord

Dagelijks bestuur

Gemeente Bestuurslid Portefeuille
Doetinchem De heer M. (Mark) Boumans voorzitter
Winterswijk De heer B.J.J. (Joris) Bengevoord vice-voorzitter
personele zaken en buitenlandse betrekkingen (Duitsland, Brussel)
Oude IJsselstreek De heer O.E.T. (Otwin) van Dijk financiën en binnenlandse betrekkingen (regio’s. provincie en rijk)

Regelingen Regio Achterhoek

Planning en Control
Bekijk hier de begrotingen en de verordeningen

Contactpersoon: Wilma Stortelder, tel. +31 314 32 12 42 | +31 6 380 665 15

Ga naar het overzicht met vergaderdata, -agenda’s en -verslagen van het AB