Speerpunten Gezondste Regio

1 Speerpunt Gezonde Jeugd

Een kansrijke start voor alle kinderen en aandacht voor opvoeding, beweging, gezonde voeding, jeugdig zelfrespect en afzien van genotsmiddelen. Gezonde kinderen staan in verbinding met hun omgeving, ervaren eigen regie en hun leven is voor hen van betekenis.

Voor dit speerpunt zijn bestuurlijk verantwoordelijk: Jos Hoenderboom (wethouder Oost Gelre), Elvira Schepers (wethouder Winterswijk) en Annemarie Profittlich (bestuurder Entrea Lindenhout).

Het speerpunt heeft nauwe raakvlakken met Achterhoek Rookvrij  en Achterhoek in Beweging  

2 Speerpunt Vitale collega

Aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefstijl bij werkgevers en werknemers met als doel grotere duurzame inzetbaarheid. Voor dit speerpunt zijn bestuurlijk verantwoordelijk:
Joop Wikkerink (wethouder Aalten), Beatrijs van Riessen ( bestuur Estinea), Stef Beumer (Ondernemer O4wheels).

Het speerpunt heeft nauwe raakvlakken met Achterhoek in Beweging en Nog Fitter en Vitaler

3 Speerpunt Zelfregie volwassenen en ouderen

Bevorderen dat ouderen meer en zo lang mogelijk hun eigen regie voeren en daardoor langer zelfstandig wonen, ook bij een afnemende gezondheid.

Voor dit speerpunt zijn bestuurlijk verantwoordelijk:
Karen Pijnenburg (Huisartsenzorg Oude IJssel).

Deelnemende organisaties:
Huisartsenzorg Oude IJsselstreek, Sensire, Azora, Hilbernis, GGNet

4 Speerpunt Achterhoek Rookvrij

Omdat roken nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterven is!, heeft Achterhoek Rookvrij de volgende hoofddoelen:

1.     Voorkomen dat jongeren gaan roken;
2.     Voorkomen van meeroken door een rookvrije omgeving te creëren;
3.     Rokers bij het stoppen ondersteunen.

Per hoofddoel, en indien mogelijk per doelgroep, worden de bestaande interventies in kaart gebracht en aangeboden. Dit gebeurt zowel door preventie en zorg, als vanuit de leefomgeving (publieke domein, sportclubs et cetera). Daarnaast komt er een communicatiecampagne met een eenduidige en heldere boodschap. Door de diversiteit van de deelnemers is een ketenbrede aanpak mogelijk: van collectieve preventie tot en met tweedelijnszorg.

Voor dit speerpunt is bestuurlijk verantwoordelijk:
Jacqueline Baardman (directeur GGD-NOG).
Projectleider is Welmoed Nijboer.

Deelnemende organisaties:
Proscoop, Huisartsenzorg Oude IJsselstreek (HZOIJ), gemeente Doetinchem, HZOA (Huisartsenzorg Oost-Achterhoek), GGD Noord-Oost Gelderland, Iriszorg.

Het speerpunt heeft nauwe raakvlakken met diverse activiteiten gericht op stoppen met roken zoals “Stoptober” en Achterhoek in Beweging.

5 Speerpunt Achterhoek Monitor Gezond

Opzetten van een populatiemonitor met zoveel mogelijk relevante gegevens (uitkomsten van de quadruple aim). De Achterhoek Monitor Gezond is onderdeel van de Achterhoek Monitor.

Project: Achterhoek Monitor thema Gezondste Regio

Volgen van de indicatoren van de Gezondste Regio op het vlak van de ‘gezonde levensstijl’, ‘zelfredzaamheid en sociale omgeving’, ‘zorg op afstand en eigen regie’ en eveneens van het ‘ziekteverzuim’. Volgen van de programmadoelstellingen van de vier ‘focusthema’s’. 

Voor dit speerpunt zijn bestuurlijk verantwoordelijk:
Jacqueline Baardman (directeur GGD-NOG) en Arie Jongejan, (directeur-bestuurder Proscoop).
Projectleider is Jantien Heideman

Deelnemende organisaties:
GGD-NOG, Huisartsenzorg Oude IJsselstreek, Azora, Menzis, Achterhoek in Beweging, Proscoop, Sociaal Domein van de gemeenten, I-Pulse.

Het speerpunt heeft nauwe raakvlakken met Regiobeeld van het RIVM i.o.v. het Ministerie van VWS

6 Speerpunt Regionaal Preventie Akkoord Achterhoek 

Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek 2020-2030’ Sluit aan op het nationale Preventie Akkoord dat roken, overgewicht en probleemdrinken wil terugdringen. Jaarlijks sterven hieraan 35.000 mensen, samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. De Achterhoekse variant gaat een stap verder door ook het geluk van inwoners centraal te stellen, want ook dit draagt bij aan gezondheid. De Achterhoekse gemeenten en zorgverzekeraar Menzis hebben een preventiecoalitie afgesloten die ondersteunend is aan het Regionale Preventie Akkoord. Een preventiecoalitie is een landelijke regeling die gericht is op meer preventie : https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/succesfactoren/werk-samen/preventiecoalities. Het Preventie Akkoord Achterhoek is op 9 juli 2020 getekend door zo’n vijftig Achterhoekse partners. Inmiddels hebben ruim 80 partners getekend.

Lees het nieuwsbericht.

Bekijk de animatie Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek

Project: Preventie Akkoord Achterhoek

Wordt u ook partner van het Preventieakkoord? Preventie Akkoord Achterhoek ondertekenen

In deze verklaring is samengevat waar u voor tekent.

Bekijk hier de video waarin Menzis, Rabobank Graafschap, Karakter en de Achterban aangeven waarom zij het preventieakkoord ondertekenen.
Bekijk hier de video waarin VNO-NCW, Present, GGD en Fysio Oude IJsselstreek aangeven waarom zij het preventieakkoord ondertekenen.
Bekijk hier de video van provincie Gelderland over de ondertekening van het preventieakkoord.

Het project heeft nauwe raakvlakken met:
Nationaal Preventie Akkoord, Achterhoek Rookvrij Achterhoek in Beweging.

7 Speerpunt Achterhoek Gezond

De Achterhoek start als eerste regio met het Kavelmodel van HealthKIC met als doel het duurzaam verbeteren van de gezondheid van inwoners van de Achterhoek. Daarbij wordt de organisatie, financiering en monitoring van de zorg anders ingericht. Namelijk meer gericht op maatwerk en behoud van gezondheid. Passend bij het credo: ‘Voorkomen is beter dan genezen’.

Project: Achterhoek Gezond Gemeenten

Bekijk de video van het Kavelmodel

Voor dit speerpunt zijn bestuurlijk verantwoordelijk:
Rob Jaspers (GGNet), Joop Wikkerink (sociaal domein gemeenten), Renée Wilke (Sensire), Wilja Stratink (Menzis) en Leonie Voragen (Health Kick).