HomeVisie

Visie

Visie
Onze ambitie is om te ‘groeien, maar dan in kwaliteit’. Daar hoort een ander verdienmodel bij. We willen samen met het Rijk en de provincie tot dit nieuwe verdienmodel komen. Smart living en Smart economy zijn hierbij onze leidende principes.

Bekijk hier de Achterhoek Visie 2030
Lees hoe we dit jaar uitvoering geven aan de visie in het 8RHK Uitvoeringsplan 2021

Smart Living
Smart living gaat over kwaliteit van leven en wonen, die zich uitstrekt van goede en betaalbare woningen tot hoogwaardige zorg en onderwijs en uitstekend vervoer.
Inwoners geven in het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek, (AWLO, 2017) een score van 7,8 aan leefbaarheid in de regio (hoger dan het landelijk gemiddelde). We willen dat dit in 2022 een 8,0 is.

Smart Economy
Smart Economy vormt samen met Smart Living de basis voor een krachtige Achterhoek: we streven naar het versterken van de economische kracht van de regio door groei van de arbeidsproductiviteit en economische toegevoegde waarde met 2% per jaar (stijging BRP met 20% in 10 jaar).
Onze aanpak sluit aan op het Klimaatakkoord, de Nationale woonagenda 2018-2021, Retailsdeals, Beter Benutten en Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS).

Lobby
We behartigen de gezamenlijke belangen van overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij provincie, Rijk en EU. De inhoudelijke keuzes voor onze lobby komen vanuit de nieuwe samenwerkingsstructuur.
We dragen gezamenlijke standpunten uit, zijn aanspreekpunt en contractpartner voor derden, verwerven (subsidie)middelen en onderhouden grensoverschrijdende betrekkingen.
Om de relaties te onderhouden en verstevigen, organiseren we werkbezoeken voor bewindslieden en laten we hen tijdens speciale evenementen genieten in de Achterhoek. Tweede Kamerleden bieden we jaarlijks een Achterhoeks Lentediner aan in Nieuwspoort. Ook is er altijd een Achterhoekse delegatie aanwezig tijdens de jaarlijkse Open Days for Cities en Regions in Brussel