200 ondernemers in gesprek tijdens RCT/ACT jaarevent

De maakindustrie in de Achterhoek bloeit! Dat was zeer zeker te merken op het RCT/ ACT-jaarevent op donderdag 7 februari. Zo’n 200 ondernemers kwamen samen op dit netwerkevent met als thema ‘veranderingen rond de maakindustrie’.

Arthur Jansen, namens SIKA lid van de Achterhoek Board, riep de aanwezige ondernemers op verantwoordelijkheid te nemen en zich uit te spreken over de voor hen belangrijke thema’s in de regio. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de stem van de ondernemer te laten horen voor de regionale strategische visie en beleidsbepaling. “Kijk door de ambtelijke aspecten van de Board heen, wees scherp op wat je wilt en houd vol!” aldus Jansen.

Tijdens deze avond verzorgde gedeputeerde Michiel Scheffer, samen met Marijke van Helvoort (Pioniers) en Marjolein Boezel (Van Raam) de aftrap van het ‘Pioniers in Sociale Innovatie’ project. Met dit programma wil de Provincie awareness creëren voor sociale innovatie binnen technische bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat sociale innovatie een zeer groot aandeel heeft in de groei van een onderneming. Technologische innovatie vormt slechts een klein deel, en zorgt alleen voor een succes als er draagvlak is binnen de organisatie.

Wat deze avond speciaal maakte was dat er veel verschillende generaties uit de organisaties aanwezig waren. Men ging met elkaar in gesprek over een aantal thema’s, zoals cobots, cybersecurity of inclusieve technologie. De variatie van onderwerpen en de verschillende generaties leverde waardevolle discussies, kennisdeling en verbindingen op.
Met al hun input waren het de ondernemers en vrijwilligers die het RCT/ACT-jaarevent tot een groot succes maakten.