Bekijk alle innovaties of selecteer op thema en actief/afgerond:

Geavanceerd zoeken

107 projecten gevonden

Regio Deal Achterhoek 2024-2028

Goed nieuws: Achterhoek krijgt 25 miljoen euro voor nieuwe Regio Deal.Het is de Achterhoek gelukt om een nieuwe Regio Deal aan te gaan met het Rijk. De Achterhoek is daarmee één van de 22 regio’s waarin het kabinet investeert om de brede welvaart te bevorderen. 

Lees meer

Regierol Duurzame Mobiliteit 2022-2024

Bereiken van een dekkend laadnetwerk binnen de beperkingen van het elektriciteitsnet, waarbij ook rekening gehouden wordt met de toenemende druk op de publieke ruimte. Synergie-voordelen behalen in laadinfrastructuur voor logistiek en publiek.

Lees meer

Digitalisering mobiliteitsdata 2023

– Het op orde brengen van de drie data items (Maximumsnelheden, Evenementen, fietsdata) bij de 7 gemeenten in de Regio Achterhoek.– Het inrichten van de procesbegeleiding voor de Digitaliseringsopgave in de Regio Achterhoek vanaf 1 januari 2024 bij gemeente Doetinchem.

Lees meer

Over onze innovaties

Investeren in de Achterhoek doen we samen. Een innovatief idee komt tot leven door samen plannen te smeden en te ontwikkelen. Door partners te vinden en financieel bij te dragen. 8RHK ambassadeurs zet zich daar samen met jou voor in.

We blijven lobbyen en op zoek gaan naar nieuwe vormen van subsidiëring en cofinanciering.

Innovatief idee aanmelden & Subsidie aanvragen