Waarom 8RHK?

De Achterhoek staat niet op zichzelf. We zijn een werelddorp met wortels én vleugels. Innovatie en samenwerking is cruciaal om mee te gaan in de veranderende wereld. De manier waarop we wonen, werken, leren en leven verandert steeds sneller. Door krachten te bundelen vergroten we de kwaliteit van leven en werken in de Achterhoek. We werken samen aan innovatie en groei van onze economie. Én aan versterking van onze groene, gezonde, bereikbare woon- en leefomgeving. We verbinden over grenzen heen, zodat de potentie van de Achterhoek ten volle kan worden benut.

Lees onze Achterhoek Visie 2030

Lees ook de jubileumkrant ter gelegenheid van ons vijfjarig bestaan. Tien 8RHK ambassadeurs geven een inkijkje in hun werk.

Klik op de afbeelding voor een uitleg van de samenwerking

Hoe werkt 8RHK?

In de Achterhoek werken we op een vernieuwende wijze samen. De overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties geven gezamenlijk sturing aan de ontwikkeling van de Achterhoek. Doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. Met daarbij een gezamenlijke lobby richting Provincie, Rijk en de EU.

De Achterhoek Raad bestaat uit vertegenwoordigers van politieke partijen van de acht aangesloten gemeentes. Zij benoemen de kaders en thema’s voor de Achterhoek Board.

In de Achterhoek Board zitten tien bestuurders uit bedrijfsleven, gemeentes, provincie, woningcorporaties, onderwijs en de zorgsector. Zij zetten samen de koers uit.

De voorzitter van de Achterhoek Raad en de Achterhoek Board is tevens de voorzitter van Regio Achterhoek.

Vanuit zes Thematafels werken we samen aan de inhoud en realisatie van onze visie.

Lees meer over onze organisatiestructuur
Bekijk alle thematafels

Wat doet 8RHK?

We stimuleren onze bedrijven en onderwijs om volop mee te gaan in de enorm snelle ontwikkeling van digitalisering en nieuwe kansen die dat biedt. We gaan voor slim, schoon en sociaal vervoer. En voor fijn wonen voor iedereen die dat wilt binnen onze regio in een passend huis. Bovendien werken we aan een schone leefomgeving waar mensen gestimuleerd worden gezond te leven. Naast onze vernieuwende manier van samenwerken, investeren we ook samen in de Achterhoek. Projecten die bijdragen aan onze Achterhoek Visie 2030 komen tot leven door samen plannen te smeden en te ontwikkelen. Door partners te vinden en financieel bij te dragen. 8RHK ambassadeurs zet zich daar samen met jou voor in. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden vanuit de Regio Deal, Gebiedsopgave provincie Gelderland, het Investeringsfonds, Interreg, LEADER en de MKB-deal.

Bekijk een overzicht van alle innovaties

Bijdragen aan een sterke Achterhoek?

Meld je project aan bij een thematafel/ Vraag cofinanciering aan

Wie zijn wij?

Op het kantoor van 8RHK ambassadeurs tellen we circa 30 medewerkers. Een algemeen directeur, thematafelregisseurs en ondersteunende staf zoals financiën en public affairs. Onze samenwerkingsorganisatie met daarin de Achterhoek Raad, Board en de Thematafels telt honderden ambassadeurs die krachten bundelen voor onze Achterhoek Visie 2030. Samen maken we van de Achterhoek de voorloper van Nederland.