Thema’s / Mobiliteit & Bereikbaarheid

Mobiliteit & Bereikbaarheid

Doel

De Achterhoek Visie 2030 stelt dat het in 2030 voor iedere inwoner van de Achterhoek mogelijk is op ieder moment van de dag (24/7) van A naar B te plannen, boeken, betalen en reizen. En dat op zo duurzaam mogelijke wijze. Hiervoor moet de infrastructuur goed op orde zijn. Daarnaast mogen er geen belemmeringen meer zijn voor reizen tussen Duitsland en Nederland.

Werkwijze

De Achterhoek wil vooroplopen in slimme, robuuste en duurzame mobiliteit. Door het grote buitengebied is de regio hiervoor een interessante proeftuin. We werken aan:

 • Robuuste Infrastructuur
  Infrastructurele projecten, verkenningen en initiatieven, zoals de RegioExpres, snelle fietsverbindingen, doorontwikkeling van de N18, het koppelen van de spoorlijnen Winterswijk – Apeldoorn en het verkeersveilig maken van de bestaande en nieuwe wegen en fietsverbindingen.
 • Toegankelijke, slimme (digitale en laad) infrastructuur
  Het Mobility as a Service (MaaS) concept kan als marktplaats voor mobiliteit fungeren: reizigers kiezen, plannen en betalen via hun smartphone, middels een app, zelf de beste vervoersoplossing: deelauto, deelfiets, trein, bus of elektrokar.
  Gebruik en uitrol van deelmobiliteit gebeurt coöperatief en bottom-up. Het initiatief ligt niet alleen bij de overheid, maar ook bij verenigingen, raden, coöperaties en woonwijken of straten.
  De uitrol van laadinfrastructuur voor deelvervoer, openbaar vervoer en voor publiek en semipubliek gebruik door elektrische voertuigen, gebeurt zoveel mogelijk regionaal. Dekkende laadinfrastructuur is essentieel voor het laten slagen van verduurzaming in de regio.
 • Vervoersarmoede voorkomen
  Zeker voor kwetsbare ouderen is mobiliteit van invloed op de kwaliteit van leven (sociale contacten). Vraaggestuurd vervoer vereist samenwerking: bewoners, ondernemers en vrijwilligers bepalen samen wat in welk geval de beste mobiliteitsoplossing is.

Innovaties

Bekijk alle lopende innovaties van Mobiliteit & Bereikbaarheid.

Zelf een project indienen

Bekijk in de Toelichting projectaanvraag 8RHK ambassadeurs of je innovatie binnen de Achterhoek Visie 2030 past.
Of vul direct het 8RHK Aanvraagformulier project – deel I en 8RHK Aanvraagformulier project – deel II in.

Meer informatie

Meer weten over wat bestuurders van gemeenten en bedrijven aan de tafel met elkaar bespreken, of heb je leuke ideeën om regionaal op te pakken? Neem dan contact op met programmaregisseur Daniël van der Donk.

Nieuwsbrief

Meedenken

Wil je meedenken over de toekomst van de Achterhoek? Word lid van het Achterhoek Panel. Een paar keer per jaar krijg je een uitnodiging om vragen over diverse onderwerpen te beantwoorden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn voor ons belangrijke informatie; we stemmen onze plannen hierop af.
Aanmelden kan op www.achterhoekspreekt.nl . Jouw mening telt!

Projecten rondom dit thema

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor ons nieuws! We versturen 1 keer per week de algemene nieuwsbrief en circa 6 keer per jaar de nieuwsbrieven van de thematafels.

Deelnemers aan deze thematafel

Voorzitter

Rens Steintjes

Voorzitter thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en wethouder Doetinchem
r.steintjes@doetinchem.nl

Programmaregisseur

Daniël van der Donk

Programmaregisseur Mobiliteit & Bereikbaarheid
d.vanderdonk@8RHK.nl
Tel. 06 14 63 13 00

Programmamedewerker

Jasmijn Leeuwrik-van der Graaf

Programmamedewerker thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt
j.leeuwrik@8rhk.nl


Bouwe-Dirk Talsma

Lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en Rijkswaterstaat

Maarten Goossens

Lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en adviseur grensoverschrijdende samenwerking Doetinchem

Klaas Ruitenberg

Lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en gedeputeerde provincie Gelderland

Wilko Pelgrom

Voorzitter thematafel Circulaire Economie & Energietransitie, agendalid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en wethouder Bronckhorst
w.pelgrom@bronckhorst.nl

Erik Groters

Lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie, agendalid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en wethouder Aalten
e.groters@aalten.nl

Gerjan Teselink

Lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid, lid thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt en wethouder Berkelland
g.teselink@gemeenteberkelland.nl

Bart Porskamp

Lid Achterhoek Board, linking pin thematafels Circulaire Economie & Energietransitie en Mobiliteit & Bereikbaarheid, lid thematafel Wonen & Vastgoed, lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid, lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en wethouder Oost Gelre
b.porskamp@oostgelre.nl

Bas Visser

Lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en financieel directeur Aloys Roemaat Transport
bas.visser@roemaat.nl

Remco Vink

Lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en ontwikkelmanager Arriva Nederland
remco.vink@arriva.nl

Rens Steintjes

Voorzitter thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en wethouder Doetinchem
r.steintjes@doetinchem.nl

Frank van Setten

Agendalid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en projectleider OV voor de regio Achterhoek
frank.vansetten@arriva.nl

Peter Kettelarij

Lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en gebiedscoördinator Achterhoek voor de provincie Gelderland
p.kettelarij@gelderland.nl

Dinand de Jong

Lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en Adjunct-directeur Euregio Gronau
d.dejong@euregio.eu

Gerd Eckstein

Lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en EU-coördinator Kreis Borken
g.eckstein@kreis-borken.de

Ria Ankersmit

Lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en wethouder Oude IJsselstreek
r.ankersmit@oude-ijsselstreek.nl

Arthur Jansen

Lid Achterhoek Board, Linking pin thematafels Mobiliteit & Bereikbaarheid en De Gezondste Regio en Managing Director at AWEJA Railsystemen BV
arthur@aweja.nl

Mettina Veenstra

Lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid, lector Smart Cities bij Saxion in Enschede en projectleider Opschaling Netmobiel 2020
m.j.a.veenstra@saxion.nl

Daniël van der Donk

Programmaregisseur Mobiliteit & Bereikbaarheid
d.vanderdonk@8RHK.nl

Jurgen Rutgers

Lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid, ondernemer en eigenaar van BeSite Group BV
jurgen@besite.nl

Nick Menke

Lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en lid van het ROCOV Gelderland
nick.menke@outlook.com

Alwin Schweckhorst

Lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en managing director Rabelink Logistics BV
a.schweckhorst@rabelink.nl