Achterhoek Raad

De grote opgaven waar de Achterhoek voor staat, vragen om bestuurlijke slagkracht. Daarom neemt van elk van de acht gemeenten één vertegenwoordiger per fractie deel aan de Achterhoek Raad, zodat hierin alle politieke geluiden vertegenwoordigd zijn.

Neem voor meer informatie contact op met griffier Birkitta Kortes via e-mail of telefonisch (06-49324000).

Direct naar vergaderstukken en livestreams Achterhoek Raad

De Achterhoek Raad vergadert minimaal drie keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en voor publiek toegankelijk of te volgen via een livestream (de link hiervan staat op de dag van de vergadering op onze homepage).

Wat doet de Achterhoek Raad?

De Achterhoek Raad bepaalt de globale koers voor de Achterhoek. Ze benoemt de thema’s waarmee de Achterhoek Board en de zes Thematafels aan de slag gaan. Daarmee stuurt de Raad aan de voorkant van het proces op de inhoud van de bestuurlijke samenwerking.
In september 2022 heeft de Achterhoek Raad de vernieuwde Achterhoek Visie 2030 vastgesteld. Ook legt de Board het jaarlijkse Uitvoeringsplan ter vaststelling voor aan de Achterhoek Raad.
Ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum van 8RHK ambassadeurs werd in september 2023 een jubileumkrant uitgebracht met daarin onder andere drie raadsleden aan het woord: Anne Groot Zevert, Karin Klein Lebbink en Alexander van der Graaff.

De Achterhoek Raad benoemt de leden van de Achterhoek Board. Dit gebeurt op voordracht van Regio Achterhoek, provincie Gelderland en de achterbannen van ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek.

Rol en bevoegdheden van de Achterhoek Raad

De Achterhoek Raad geeft inhoudelijke aansturing op de regionale koers; ze heeft geen formele, publiekrechtelijke bevoegdheden. Zo blijft het geven van zienswijzen op de begroting van Regio Achterhoek een bevoegdheid van elke individuele gemeenteraad, net als het benoemen van leden in het algemeen bestuur. De leden van de Achterhoek Raad zijn ‘ambassadeurs’ van de regionale samenwerking in hun eigen gemeenteraad.

Amendementen/moties en informatie
De Achterhoek Raad heeft het recht te amenderen en/of moties in te dienen op voorstellen van de Achterhoek Board en kan de Achterhoek Board actuele onderwerpen meegeven. Ook kan de Raad een Thematafel op ieder moment verzoeken om geïnformeerd te worden over de stand van zaken. Twee gemeenteraden kunnen vragen om extra beraadslaging wanneer zij dat nodig vinden. Naast de vergaderingen van de Achterhoek Raad organiseert de Board ook themabijeenkomsten om de Raad goed te informeren.

Vergaderingen en stukken, griffier
De Achterhoek Board bereidt de vergaderingen van de Achterhoek Raad inhoudelijk voor. De data van de Achterhoek Raad worden zo goed mogelijk afgestemd op de cyclus van de gemeenteraden. 8RHK ambassadeurs biedt de leden van de Achterhoek Raad (griffie)ondersteuning. De vergaderstukken worden drie weken van te voren toegezonden en op deze website geplaatst (zie Overzicht vergaderingen Achterhoek Raad).

Bekijk het Reglement van Orde en de werkafspraken van de Achterhoek Raad.

Neem voor meer informatie contact op met griffier Birkitta Kortes via e-mail of telefonisch (06-49 32 40 00).
📷 Op zoek naar een foto van de vorige/ huidige Achterhoek Raad? Klik hier (foto september 2023) of hier (foto mei 2022).

Waarin verschilt de Achterhoek Raad van de gemeenteraden?

Individuele gemeenteraad Achterhoek Raad
Zienswijzen geven op de begroting van Regio AchterhoekInstemmen met de inhoud van de Achterhoek Agenda
Besluiten over grote, regionale projecten met ‘nieuw’ budgetInstemmen met de inhoud van de Uitvoeringsplannen
Voordragen en benoemen van leden algemeen bestuur van Regio AchterhoekBenoemen van leden Achterhoek Board

Samenstelling van de Achterhoek Raad

De voorzitter van 8RHK ambassadeurs en Regio Achterhoek is tevens voorzitter van de Achterhoek Raad. De Raad bestaat uit één vertegenwoordiger per fractie van elk van de acht gemeenten. Zo is elk politiek geluid vertegenwoordigd, maar wordt wel recht gedaan aan de electorale verhoudingen binnen de gemeenten. De vertegenwoordiger krijgt zoveel ‘stempunten’ als zijn fractie raadsleden kent; zo telt de stem van een vertegenwoordiger van een fractie van vijf raadsleden vijf keer mee tijdens de stemming.

De vertegenwoordiger is in principe een raadslid, maar kan in bepaalde gevallen ook een raadsopvolger zijn (bijvoorbeeld bij afwezigheid van een eenmansfractie). Er zijn vaste plaatsvervangers voor de leden van de Raad.

Martin Fröberg

Lid Achterhoek Raad, D66 Bronckhorst
m.froberg@raadbronckhorst.nl

Evelien Daalwijk

Lid Achterhoek Raad, BBB (BoerBurgerBeweging) Berkelland
evelien.nijenes@gemeenteberkelland.nl

Jasper Knipping

Lid Achterhoek Raad, SP Doetinchem
j.knipping@raaddoetinchem.nl

Wessel Lammers

Lid Achterhoek Raad, PvdA Winterswijk
wlammers@winterswijk.nl

Walter Leemreize

Lid Achterhoek Raad, CDA Oost Gelre
w.leemreize@oostgelre.nl

Linda Oonk

Lid Achterhoek Raad, VVD Aalten
l.oonk@raadaalten.nl

Richard de Lange

Lid Achterhoek Raad, Achterhoeks Democratisch Alternatief (ADA) Oude IJsselstreek
r.delange@oude-ijsselstreek.nl

Jan Zappeij

Lid Achterhoek Raad, BP (Berkellandse Burgerpartij)
j.zappeij@gemeenteberkelland.nl

Paul Wallerbos

Lid Achterhoek Raad, OLW Oost Gelre
info@olw-oostgelre.nl

Jeroen Hendriksen

Lid Achterhoek Raad, LB – Lokaal Belang Doetinchem
jeroen@lokaalbelangdoetinchem.com

Denny Lieberwerth

Lid Achterhoek Raad, GroenLinks Doetinchem
dedaamen@gmail.com

Tim Jonker

Lid Achterhoek Raad, Winterswijks Belang
tjonker@winterswijk.nl

Ulrike ter Braak

Lid Achterhoek Raad, GroenLinks Bronckhorst
u.terbraak@raadbronckhorst.nl

Casper Sonderen

Lid Achterhoek Raad, VVD Winterswijk
csonderen@winterswijk.nl

Marcellino Kropman

Lid Achterhoek Raad, VVD Berkelland
m.kropman@gemeenteberkelland.nl

Henk Rijks

Lid Achterhoek Raad, GBB- Gemeentebelangen Aalten
h.rijks@raadaalten.nl

Marcel Zaaijer

Lid Achterhoek Raad, GBB- Gemeentebelangen Doetinchem
marcel.zaaijer@gemeentebelangendoetinchem.nl

Karin Klein Lebbink

Lid Achterhoek Raad, GBB- Gemeentebelangen Bronckhorst
k.kleinlebbink@raadbronckhorst.nl

Robert Ooms

Lid Achterhoek Raad, PvLM – Partij voor Lokaal Maatwerk Doetinchem
jellerob@hotmail.com

Ingrid van Dijk

Lid Achterhoek Raad, GBB- Gemeentebelangen Berkelland
i.vandijk@gemeenteberkelland.nl

Willie Oort

Lid Achterhoek Raad, PvdA Oude IJsselstreek
w.oort@oude-ijsselstreek.nl

Maarten op de Weegh

Lid Achterhoek Raad, PvdA Doetinchem
maarten@opdeweegh.net

Herman Vreeman

Lid Achterhoek Raad, DorpEnPlattelandBeweging Oude IJsselstreek
h.vreeman@oude-ijsselstreek.nl

Bert Weevers

Lid Achterhoek Raad, Progressieve Partij Aalten
b.weevers@raadaalten.nl

Jan Bogerd

Lid Achterhoek Raad, PRO!- Progressief Oude IJsselstreek
j.bogerd@oude-ijsselstreek.nl

Freek Jansen

Lid Achterhoek Raad, OOG- Onafhankelijken Oost-Gelre
f.jansen@oostgelre.nl

Bertie Bosker

Lid Achterhoek Raad, NLOG- Nieuwe Liberalen Oost-Gelre
b.bosker@oostgelre.nl

Jan Klein Lenderink

Lid Achterhoek Raad, CDA Bronckhorst
j.kleinlenderink@raadbronckhorst.nl

André van Nijkerken

Lid Achterhoek Raad, Morgen Winterswijk
anijkerken@winterswijk.nl

Anne Groot Zevert

Lid Achterhoek Raad, CDA Berkelland
anne.grootzevert@gemeenteberkelland.nl

Gerrit Assink

Lid Achterhoek Raad, CDA Aalten
g.assink@raadaalten.nl

Jaap Veldhorst

Lid Achterhoek Raad, LB-Lokaal Belang Oude IJsselstreek
j.veldhorst@oude-ijsselstreek.nl

Henk Meerdink

Lid Achterhoek Raad, BBB-HMV Aalten
h.meerdink@raadaalten.nl

Lambert van Meijeren

Lid Achterhoek Raad, FvD Doetinchem
lvanmeijeren@hotmail.com

Rens Spijkers

Lid Achterhoek Raad, VVD Oude IJsselstreek
r.spijkers@oude-ijsselstreek.nl

Thea Lusink

Lid Achterhoek Raad, VVD Bronckhorst
t.lusink@raadbronckhorst.nl

Janet Poels-Boland

Lid Achterhoek Raad, Voor Winterswijk
jpoels@winterswijk.nl

Luuk Preijde

Lid Achterhoek Raad, PvdA Bronckhorst
l.preijde@raadbronckhorst.nl

Bennie Morsink

Lid Achterhoek Raad, OBL (Ondernemend Berkelland)
b.morsink@gemeenteberkelland.nl

Loes ten Dolle

Lid Achterhoek Raad, D66 Winterswijk
ltendolle@winterswijk.nl

Camiel Vanderhoeven

Lid Achterhoek Raad, D66 Oude IJsselstreek
camiel@d66oude-ijsselstreek.nl

Han Boer

Lid Achterhoek Raad, D66 Berkelland
h.boer@gemeenteberkelland.nl

Jeanette Elstak

Lid Achterhoek Raad, CDA Oude IJsselstreek
j.elstak@oude-ijsselstreek.nl

Richard Klein Tank

Lid Achterhoek Raad, PVDA Oost Gelre
r.kleintank@oostgelre.nl

Tobias Holtman

Lid Achterhoek Raad, Christen Unie Aalten
raadslid.tholtman@aalten.nl

Sanneke Pijning

Lid Achterhoek Raad, ChristenUnie-SGP Doetinchem
sannekepijning@doetinchem.christenunie-sgp.nl

Rob Hofman

Lid Achterhoek Raad, PvdA Berkelland
r.hofman@gemeenteberkelland.nl

Birkitta Kortes

Griffier Achterhoek Raad
b.kortes@8RHK.nl

Leo Morren

Lid Achterhoek Raad, GroenLinks Berkelland
l.morren@gemeenteberkelland.nl

Kees Porskamp

Lid Achterhoek Raad, VVD Oost Gelre
k.porskamp@oostgelre.nl

Dick Ebbers

Lid Achterhoek Raad, CU-SGP Bronckhorst
d.ebbers@raadbronckhorst.nl

Eugenie Ketting

Lid Achterhoek Raad, D66 Doetinchem
eugenie.ketting@d66doetinchem.nl

Marius Wijers

Lid Achterhoek Raad, VVD Doetinchem
marmar42@live.nl

Jacqueline van der Vinne

Lid Achterhoek Raad, CDA Winterswijk
jvinne@winterswijk.nl

Mark Boumans

Voorzitter dagelijks- en algemeen bestuur Regio Achterhoek, voorzitter Achterhoek Board, voorzitter Achterhoek Raad, burgemeester Doetinchem
m.boumans@doetinchem.nl

Alexander van der Graaff

Lid Achterhoek Raad, D66 Aalten
a.vandergraaff@grenslandcollege.nl