Achterhoek Raad

De grote opgaven waar de Achterhoek voor staat, vragen om bestuurlijke slagkracht. Daarom neemt van elk van de zeven gemeenten één vertegenwoordiger per fractie deel aan de Achterhoek Raad, zodat hierin alle politieke geluiden vertegenwoordigd zijn.

Neem voor meer informatie contact op met griffier Birkitta Kortes via e-mail of telefonisch (06-49324000).

Direct naar vergaderstukken en livestreams Achterhoek Raad

De Achterhoek Raad vergadert minimaal drie keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en voor publiek toegankelijk of te volgen via een livestream (de link hiervan staat op de dag van de vergadering op onze homepage).

Wat doet de Achterhoek Raad?

De Achterhoek Raad bepaalt de globale koers voor de Achterhoek. Ze benoemt de thema’s waarmee de Achterhoek Board en de zes Thematafels aan de slag gaan. Daarmee stuurt de Raad aan de voorkant van het proces op de inhoud van de bestuurlijke samenwerking.
In april 2019 heeft de Achterhoek Raad de Achterhoek Visie 2030 vastgesteld. Ook legt de Board het jaarlijkse Uitvoeringsplan en de evaluatie van de samenwerking ter vaststelling voor aan de Achterhoek Raad.

De Achterhoek Raad benoemt de leden van de Achterhoek Board. Dit gebeurt op voordracht van Regio Achterhoek, provincie Gelderland en de achterbannen van ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek.

Rol en bevoegdheden van de Achterhoek Raad

De Achterhoek Raad geeft inhoudelijke aansturing op de regionale koers; ze heeft geen formele, publiekrechtelijke bevoegdheden. Zo blijft het geven van zienswijzen op de begroting van Regio Achterhoek een bevoegdheid van elke individuele gemeenteraad, net als het benoemen van leden in het algemeen bestuur. De leden van de Achterhoek Raad zijn ‘ambassadeurs’ van de regionale samenwerking in hun eigen gemeenteraad.

Amendementen/moties en informatie
De Achterhoek Raad heeft het recht te amenderen en/of moties in te dienen op voorstellen van de Achterhoek Board en kan de Achterhoek Board actuele onderwerpen meegeven. Ook kan de Raad een Thematafel op ieder moment verzoeken om geïnformeerd te worden over de stand van zaken. Twee gemeenteraden kunnen vragen om extra beraadslaging wanneer zij dat nodig vinden. Naast de vergaderingen van de Achterhoek Raad organiseert de Board ook themabijeenkomsten om de Raad goed te informeren.

Vergaderingen en stukken, griffier
De Achterhoek Board bereidt de vergaderingen van de Achterhoek Raad inhoudelijk voor. De data van de Achterhoek Raad worden zo goed mogelijk afgestemd op de cyclus van de gemeenteraden. 8RHK ambassadeurs biedt de leden van de Achterhoek Raad (griffie)ondersteuning. De vergaderstukken worden drie weken van te voren toegezonden en op deze website geplaatst (zie Overzicht vergaderingen Achterhoek Raad).

Bekijk het Reglement van Orde en de werkafspraken van de Achterhoek Raad.

Neem voor meer informatie contact op met griffier Birkitta Kortes via e-mail of telefonisch (06-49 32 40 00).

Waarin verschilt de Achterhoek Raad van de gemeenteraden?

Individuele gemeenteraad Achterhoek Raad
Zienswijzen geven op de begroting van Regio AchterhoekInstemmen met de inhoud van de Achterhoek Agenda
Besluiten over grote, regionale projecten met ‘nieuw’ budgetInstemmen met de inhoud van de Uitvoeringsplannen
Voordragen en benoemen van leden algemeen bestuur van Regio AchterhoekBenoemen van leden Achterhoek Board

Samenstelling van de Achterhoek Raad

De voorzitter van 8RHK ambassadeurs en Regio Achterhoek is tevens voorzitter van de Achterhoek Raad. De Raad bestaat uit één vertegenwoordiger per fractie van elk van de zeven gemeenten. Zo is elk politiek geluid vertegenwoordigd, maar wordt wel recht gedaan aan de electorale verhoudingen binnen de gemeenten. De vertegenwoordiger krijgt zoveel ‘stempunten’ als zijn fractie raadsleden kent; zo telt de stem van een vertegenwoordiger van een fractie van vijf raadsleden vijf keer mee tijdens de stemming.

De vertegenwoordiger is in principe een raadslid, maar kan in bepaalde gevallen ook een raadsopvolger zijn (bijvoorbeeld bij afwezigheid van een éénmansfractie). Er zijn vaste plaatsvervangers voor de leden van de Raad.

Jeroen Hendriksen

Lid Achterhoek Raad, LB – Lokaal Belang Doetinchem

Denny Lieberwerth

Lid Achterhoek Raad, GroenLinks Doetinchem

Tim Jonker

Lid Achterhoek Raad, Winterswijks Belang

Ulrike ter Braak

Lid Achterhoek Raad, GroenLinks Bronckhorst

Casper Sonderen

Lid Achterhoek Raad, VVD Winterswijk

Marcellino Kropman

Lid Achterhoek Raad, VVD Berkelland

Henk Rijks

Lid Achterhoek Raad, GBB- Gemeentebelangen Aalten

Linda Oonk

Lid Achterhoek Raad, VVD Aalten

Marcel Zaaijer

Lid Achterhoek Raad, GBB- Gemeentebelangen Doetinchem

Karin Klein Lebbink

Lid Achterhoek Raad, GBB- Gemeentebelangen Bronckhorst

Robert Ooms

PvLM- Partij voor Lokaal Maatwerk Doetinchem

Ingrid van Dijk

Lid Achterhoek Raad, GBB- Gemeentebelangen Berkelland

Max van Eck

Lid Achterhoek Raad, PvdA Winterswijk

Willie Oort

Lid Achterhoek Raad, PvdA Oude IJsselstreek

Maarten op de Weegh

Lid Achterhoek Raad, PvdA Doetinchem

Herman Vreeman

Lid Achterhoek Raad, DorpEnPlattelandBeweging Oude IJsselstreek

Han Boer

Lid Achterhoek Raad, D66 Berkelland

Bert Weevers

Lid Achterhoek Raad, Progressieve Partij Aalten

Jan Bogerd

Lid Achterhoek Raad, PRO!- Progressief Oude IJsselstreek

Thom Ebbers

Lid Achterhoek Raad, Christen Unie-SGP Doetinchem

Freek Jansen

Lid Achterhoek Raad, OOG- Onafhankelijken Oost-Gelre

Ruud Veldkamp

Lid Achterhoek Raad, CDA Doetinchem

Bertie Bosker

Lid Achterhoek Raad, NLOG- Nieuwe Liberalen Oost-Gelre

Jan Klein Lenderink

Lid Achterhoek Raad, CDA Bronckhorst

André van Nijkerken

Lid Achterhoek Raad, Morgen Winterswijk

Anne Groot Zevert

Lid Achterhoek Raad, CDA Berkelland

Gerrit Assink

Lid Achterhoek Raad, CDA Aalten

Jaap Veldhorst

Lid Achterhoek Raad, LB-Lokaal Belang Oude IJsselstreek

Henk Meerdink

Lid Achterhoek Raad, BBB-HMV Aalten

Rens Spijkers

Lid Achterhoek Raad, VVD Oude IJsselstreek

Thea Lusink

Lid Achterhoek Raad, VVD Bronckhorst

Janet Poels-Boland

Lid Achterhoek Raad, Voor Winterswijk

Luuk Preijde

Lid Achterhoek Raad, PvdA Bronckhorst

Betsy Wormgoor

Lid Achterhoek Raad, PvdA Berkelland

Bennie Morsink

Lid Achterhoek Raad, OBL- Ondernemend Berkelland

Loes ten Dolle

Lid Achterhoek Raad, D66 Winterswijk

Camiel Vanderhoeven

Lid Achterhoek Raad, D66 Oude IJsselstreek

Han Boer

Lid Achterhoek Raad, D66 Berkelland

Richard de Lange

Lid Achterhoek Raad, Achterhoeks Democratisch Alternatief Oude IJsselstreek

Jeanette Elstak

Lid Achterhoek Raad, CDA Oude IJsselstreek

Walter Leemreize

Lid Achterhoek Raad, CDA Oost Gelre
w.leemreize@oostgelre.nl

Richard Klein Tank

Lid Achterhoek Raad, PVDA Oost Gelre
r.kleintank@oostgelre.nl

Paul Wallerbos

Lid Achterhoek Raad, Raadslid OLW gemeente Oost Gelre
info@olw-oostgelre.nl

Birkitta Kortes

Griffier Achterhoek Raad
b.kortes@8RHK.nl

Leo Morren

Lid Achterhoek Raad, GroenLinks Berkelland

Tobias Holtman

Lid Achterhoek Raad en Raadslid Christen Unie gemeente Aalten
raadslid.tholtman@aalten.nl

Kees Porskamp

Lid Achterhoek Raad en Raadslid VVD gemeente Oost Gelre
k.porskamp@oostgelre.nl

Dick Ebbers

Lid Achterhoek Raad en Raadslid CU-SGP gemeente Bronckhorst

Eugenie Ketting

Lid Achterhoek Raad en Raadslid D66 gemeente Doetinchem
eugenie.ketting@d66doetinchem.nl

Marius Wijers

Lid Achterhoek Raad en Raadslid VVD gemeente Doetinchem
marmar42@live.nl

Jacqueline van der Vinne

Lid Achterhoek Raad en Raadslid CDA gemeente Winterswijk

Mark Boumans

Voorzitter dagelijks- en algemeen bestuur Regio Achterhoek, voorzitter Achterhoek Board, voorzitter Achterhoek Raad, burgemeester Doetinchem
m.boumans@doetinchem.nl

Jan Engels

Lid Achterhoek Raad, D66 Bronckhorst

Alexander van der Graaff

Projectleider Grensland College, Lid Achterhoek Raad D66 Aalten
a.vandergraaff@grenslandcollege.nl