Achterhoek Raad

De grote opgaven waar de Achterhoek voor staat, vragen om bestuurlijke slagkracht. Daarom neemt van elk van de acht gemeenten één vertegenwoordiger per fractie deel aan de Achterhoek Raad, zodat hierin alle politieke geluiden vertegenwoordigd zijn.

Neem voor meer informatie contact op met griffier Birkitta Kortes via e-mail of telefonisch (06-49324000).

Direct naar vergaderstukken en livestreams Achterhoek Raad

De Achterhoek Raad vergadert minimaal drie keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en voor publiek toegankelijk of te volgen via een livestream (de link hiervan staat op de dag van de vergadering op onze homepage).

Wat doet de Achterhoek Raad?

De Achterhoek Raad bepaalt de globale koers voor de Achterhoek. Ze benoemt de thema’s waarmee de Achterhoek Board en de zes Thematafels aan de slag gaan. Daarmee stuurt de Raad aan de voorkant van het proces op de inhoud van de bestuurlijke samenwerking.
In september 2022 heeft de Achterhoek Raad de vernieuwde Achterhoek Visie 2030 vastgesteld. Ook legt de Board het jaarlijkse Uitvoeringsplan ter vaststelling voor aan de Achterhoek Raad.
Ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum van 8RHK ambassadeurs werd in september 2023 een jubileumkrant uitgebracht met daarin onder andere drie raadsleden aan het woord: Anne Groot Zevert, Karin Klein Lebbink en Alexander van der Graaff.

De Achterhoek Raad benoemt de leden van de Achterhoek Board. Dit gebeurt op voordracht van Regio Achterhoek, provincie Gelderland en de achterbannen van ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek.

Rol en bevoegdheden van de Achterhoek Raad

De Achterhoek Raad geeft inhoudelijke aansturing op de regionale koers; ze heeft geen formele, publiekrechtelijke bevoegdheden. Zo blijft het geven van zienswijzen op de begroting van Regio Achterhoek een bevoegdheid van elke individuele gemeenteraad, net als het benoemen van leden in het algemeen bestuur. De leden van de Achterhoek Raad zijn ‘ambassadeurs’ van de regionale samenwerking in hun eigen gemeenteraad.

Amendementen/moties en informatie
De Achterhoek Raad heeft het recht te amenderen en/of moties in te dienen op voorstellen van de Achterhoek Board en kan de Achterhoek Board actuele onderwerpen meegeven. Ook kan de Raad een Thematafel op ieder moment verzoeken om geïnformeerd te worden over de stand van zaken. Twee gemeenteraden kunnen vragen om extra beraadslaging wanneer zij dat nodig vinden. Naast de vergaderingen van de Achterhoek Raad organiseert de Board ook themabijeenkomsten om de Raad goed te informeren.

Vergaderingen en stukken, griffier
De Achterhoek Board bereidt de vergaderingen van de Achterhoek Raad inhoudelijk voor. De data van de Achterhoek Raad worden zo goed mogelijk afgestemd op de cyclus van de gemeenteraden. 8RHK ambassadeurs biedt de leden van de Achterhoek Raad (griffie)ondersteuning. De vergaderstukken worden drie weken van te voren toegezonden en op deze website geplaatst (zie Overzicht vergaderingen Achterhoek Raad).

Bekijk het Reglement van Orde en de werkafspraken van de Achterhoek Raad.

Neem voor meer informatie contact op met griffier Birkitta Kortes via e-mail of telefonisch (06-49 32 40 00).
📷 Op zoek naar een foto van de vorige/ huidige Achterhoek Raad? Klik hier (foto september 2023) of hier (foto mei 2022).

Waarin verschilt de Achterhoek Raad van de gemeenteraden?

Individuele gemeenteraadAchterhoek Raad
Zienswijzen geven op de begroting van Regio AchterhoekInstemmen met de inhoud van de Achterhoek Agenda
Besluiten over grote, regionale projecten met ‘nieuw’ budgetInstemmen met de inhoud van de Uitvoeringsplannen
Voordragen en benoemen van leden algemeen bestuur van Regio AchterhoekBenoemen van leden Achterhoek Board

Samenstelling van de Achterhoek Raad

De voorzitter van 8RHK ambassadeurs en Regio Achterhoek is tevens voorzitter van de Achterhoek Raad. De Raad bestaat uit één vertegenwoordiger per fractie van elk van de acht gemeenten. Zo is elk politiek geluid vertegenwoordigd, maar wordt wel recht gedaan aan de electorale verhoudingen binnen de gemeenten. De vertegenwoordiger krijgt zoveel ‘stempunten’ als zijn fractie raadsleden kent; zo telt de stem van een vertegenwoordiger van een fractie van vijf raadsleden vijf keer mee tijdens de stemming.

De vertegenwoordiger is in principe een raadslid, maar kan in bepaalde gevallen ook een raadsopvolger zijn (bijvoorbeeld bij afwezigheid van een eenmansfractie). Er zijn vaste plaatsvervangers voor de leden van de Raad.

Alexander van der Graaff

Lid Achterhoek Raad, D66 Aalten
a.vandergraaff@grenslandcollege.nl

André van Nijkerken

Lid Achterhoek Raad, Morgen Winterswijk
anijkerken@winterswijk.nl

Anne Groot Zevert

Lid Achterhoek Raad, CDA Berkelland
anne.grootzevert@gemeenteberkelland.nl

Bennie Morsink

Lid Achterhoek Raad, OBL (Ondernemend Berkelland)
b.morsink@gemeenteberkelland.nl

Bert Weevers

Lid Achterhoek Raad, Progressieve Partij Aalten
b.weevers@raadaalten.nl

Bertie Bosker

Lid Achterhoek Raad, NLOG- Nieuwe Liberalen Oost-Gelre
b.bosker@oostgelre.nl

Birkitta Kortes

Griffier Achterhoek Raad
b.kortes@8RHK.nl

Boris van Oosterom

Lid Achterhoek Raad, Lijst Groot Montferland
b.vanoosterom@montferland.info

Camiel Vanderhoeven

Lid Achterhoek Raad, D66 Oude IJsselstreek
camiel@d66oude-ijsselstreek.nl

Casper Sonderen

Lid Achterhoek Raad, VVD Winterswijk
csonderen@winterswijk.nl

Denny Lieberwerth

Lid Achterhoek Raad, GroenLinks Doetinchem
dedaamen@gmail.com

Dick Ebbers

Lid Achterhoek Raad, CU-SGP Bronckhorst
d.ebbers@raadbronckhorst.nl

Dini Burgers

Lid Achterhoek Raad, PvdA Montferland
d.burgers@montferland.info

Eugenie Ketting

Lid Achterhoek Raad, D66 Doetinchem
eugenie.ketting@d66doetinchem.nl

Evelien Daalwijk

Lid Achterhoek Raad, BBB (BoerBurgerBeweging) Berkelland
evelien.nijenes@gemeenteberkelland.nl

Freddy van Dijken

Lid Achterhoek Raad, D66 Montferland
p.vandijken@montferland.info

Freek Jansen

Lid Achterhoek Raad, OOG- Onafhankelijken Oost-Gelre
f.jansen@oostgelre.nl

Gerrit Assink

Lid Achterhoek Raad, CDA Aalten
g.assink@raadaalten.nl

Han Boer

Lid Achterhoek Raad, D66 Berkelland
h.boer@gemeenteberkelland.nl

Henk Meerdink

Lid Achterhoek Raad, BBB-HMV Aalten
h.meerdink@raadaalten.nl

Henk Rijks

Lid Achterhoek Raad, GBB- Gemeentebelangen Aalten
h.rijks@raadaalten.nl

Herman Vreeman

Lid Achterhoek Raad, DorpEnPlattelandBeweging Oude IJsselstreek
h.vreeman@oude-ijsselstreek.nl

Ingrid van Dijk

Lid Achterhoek Raad, GBB- Gemeentebelangen Berkelland
i.vandijk@gemeenteberkelland.nl

Jaap Veldhorst

Lid Achterhoek Raad, LB-Lokaal Belang Oude IJsselstreek
j.veldhorst@oude-ijsselstreek.nl

Jacqueline van der Vinne

Lid Achterhoek Raad, CDA Winterswijk
jvinne@winterswijk.nl

Jan Bogerd

Lid Achterhoek Raad, PRO!- Progressief Oude IJsselstreek
j.bogerd@oude-ijsselstreek.nl

Jan Klein Lenderink

Lid Achterhoek Raad, CDA Bronckhorst
j.kleinlenderink@raadbronckhorst.nl

Jan Zappeij

Lid Achterhoek Raad, BP (Berkellandse Burgerpartij)
j.zappeij@gemeenteberkelland.nl

Janet Poels-Boland

Lid Achterhoek Raad, Voor Winterswijk
jpoels@winterswijk.nl

Jasper Knipping

Lid Achterhoek Raad, SP Doetinchem
j.knipping@raaddoetinchem.nl

Jeanette Elstak

Lid Achterhoek Raad, CDA Oude IJsselstreek
j.elstak@oude-ijsselstreek.nl

Jeroen Hendriksen

Lid Achterhoek Raad, LB – Lokaal Belang Doetinchem
jeroen@lokaalbelangdoetinchem.com

John Teunissen

Lid Achterhoek Raad, Eén Montferland
j.teunissen@montferland.info

Joost Gerritsen

Lid Achterhoek Raad, DaadKracht Montferland
jg.gerritsen@montferland.info

Jos Berntsen

Lid Achterhoek Raad, VVD Montferland
j.berntsen@montferland.info

Karin Klein Lebbink

Lid Achterhoek Raad, GBB- Gemeentebelangen Bronckhorst
k.kleinlebbink@raadbronckhorst.nl

Kees Porskamp

Lid Achterhoek Raad, VVD Oost Gelre
k.porskamp@oostgelre.nl

Lambert van Meijeren

Lid Achterhoek Raad, FvD Doetinchem
lvanmeijeren@hotmail.com

Leo Morren

Lid Achterhoek Raad, GroenLinks Berkelland
l.morren@gemeenteberkelland.nl

Linda Oonk

Lid Achterhoek Raad, VVD Aalten
l.oonk@raadaalten.nl

Loes ten Dolle

Lid Achterhoek Raad, D66 Winterswijk
ltendolle@winterswijk.nl

Luuk Preijde

Lid Achterhoek Raad, PvdA Bronckhorst
l.preijde@raadbronckhorst.nl

Maarten op de Weegh

Lid Achterhoek Raad, PvdA Doetinchem
maarten@opdeweegh.net

Marcel Zaaijer

Lid Achterhoek Raad, GBB- Gemeentebelangen Doetinchem
marcel.zaaijer@gemeentebelangendoetinchem.nl

Marcellino Kropman

Lid Achterhoek Raad, VVD Berkelland
m.kropman@gemeenteberkelland.nl

Marius Wijers

Lid Achterhoek Raad, VVD Doetinchem
marmar42@live.nl

Mark Boumans

Voorzitter dagelijks- en algemeen bestuur Regio Achterhoek, voorzitter Achterhoek Board, voorzitter Achterhoek Raad, burgemeester Doetinchem
m.boumans@doetinchem.nl

Martin Fröberg

Lid Achterhoek Raad, D66 Bronckhorst
m.froberg@raadbronckhorst.nl

Paul Wallerbos

Lid Achterhoek Raad, OLW Oost Gelre
info@olw-oostgelre.nl

Rens Spijkers

Lid Achterhoek Raad, VVD Oude IJsselstreek
r.spijkers@oude-ijsselstreek.nl

Richard de Lange

Lid Achterhoek Raad, Achterhoeks Democratisch Alternatief (ADA) Oude IJsselstreek
r.delange@oude-ijsselstreek.nl

Richard Klein Tank

Lid Achterhoek Raad, PVDA Oost Gelre
r.kleintank@oostgelre.nl

Rob Hofman

Lid Achterhoek Raad, PvdA Berkelland
r.hofman@gemeenteberkelland.nl

Rob Mos

Lid Achterhoek Raad, Helder Montferland
robmos@montferland.info

Robert Ooms

Lid Achterhoek Raad, PvLM – Partij voor Lokaal Maatwerk Doetinchem
jellerob@hotmail.com

Sanneke Pijning

Lid Achterhoek Raad, ChristenUnie-SGP Doetinchem
sannekepijning@doetinchem.christenunie-sgp.nl

Thea Lusink

Lid Achterhoek Raad, VVD Bronckhorst
t.lusink@raadbronckhorst.nl

Theo Bolder

Lid Achterhoek Raad, CDA Montferland
t.bolder@montferland.info

Tim Jonker

Lid Achterhoek Raad, Winterswijks Belang
tjonker@winterswijk.nl

Tobias Holtman

Lid Achterhoek Raad, Christen Unie Aalten
raadslid.tholtman@aalten.nl

Toon Schepers

Lid Achterhoek Raad, Lokaal Belang Montferland
t.schepers@montferland.info

Ulrike ter Braak

Lid Achterhoek Raad, GroenLinks Bronckhorst
u.terbraak@raadbronckhorst.nl

Walter Leemreize

Lid Achterhoek Raad, CDA Oost Gelre
w.leemreize@oostgelre.nl

Wessel Lammers

Lid Achterhoek Raad, PvdA Winterswijk
wlammers@winterswijk.nl

Willie Oort

Lid Achterhoek Raad, PvdA Oude IJsselstreek
w.oort@oude-ijsselstreek.nl