Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit!
De Achterhoek is een gebied met een prachtige woon- en werkomgeving en een bloeiende, innovatieve economie waar mensen van oudsher goed samenwerken. 8RHK ambassadeurs zet zich in voor de versterking  van de Achterhoek als open innovatiesysteem, biedt ruimte voor experimenteren en wil de kwaliteit van de leefomgeving vergroten.

Trots op de Achterhoek

Met trots laten we de Achterhoek zien in Arnhem, Den Haag en Brussel. Want: onze maakbedrijven hebben bovengemiddeld veel patenten en leveren onderdelen aan internationale merken als Philips, Apple, Audi. We lopen voorop in ‘zorg op afstand’. Onze werkloosheid ligt structureel onder het landelijk gemiddelde. Het Graafschap College, onze ziekenhuizen en theater Amphion scoren hoog in landelijke monitors. En zo kunnen we doorgaan …

Smart economy & Smart living

Met Smart economy en Smart living bedoelen we dat we bedrijven en onderwijs stimuleren volop mee te gaan in de tomeloze ontwikkeling van de digitalisering en alle nieuwe kansen die dat biedt. Dat we gaan voor slim, schoon en sociaal vervoer. Dat we willen dat iedereen hier fijn kan wonen in een passend huis. En dat we werken aan een schone leefomgeving waar mensen gestimuleerd worden gezond te leven.

Smart economy

Productieve regio

 

Gekwalificeerde regio

 

Bereikbare regio

 

Smart living

Schone regio

 

Leefbare regio

 

Gezonde regio

 

Nieuws

Achterhoek Challenge: 100 duurzame deelvoertuigen

Achterhoek Challenge: 100 duurzame deelvoertuigen

Achterhoek Challenge nummer 1 van startMark Boumans, voorzitter 8RHK ambassadeurs, gaat een uitdaging aan. Hij wil honderd duurzame deelvoertuigen in de Achterhoek laten rijden. Worden wij de eerste plattelandsregio met volop slim, schoon en sociaal vervoer? Volg de...

Lees meer
RegioExpres is winst voor de Achterhoek

RegioExpres is winst voor de Achterhoek

Met de RegioExpres wordt reizen van en naar de Achterhoek een stuk sneller voor iedereen die er woont en werkt. Nu het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland een positief besluit heeft genomen voor een verdere verkenning van de RegioExpres, komt de realisatie...

Lees meer
Uitvoeringsplan 2020

Uitvoeringsplan 2020

De Achterhoek Raad was positief over het Uitvoeringsplan 2020 van de Achterhoek Board en heeft dit op 9 december unaniem vastgesteld.Bekijk de toelichting vanuit de Thematafels en Board in de video. De Achterhoek Raad nam daarnaast drie moties aan:Motie Achterhoek...

Lees meer
Kijk de Achterhoek Raad terug

Kijk de Achterhoek Raad terug

Maandag 9 december vond  Achterhoek Raad plaatst in de DRU fabriek in Ulft.Voorafgaand aan de vergadering konden de raadsleden in gesprek met de zes Thematafels en de Achterban. Jongeren die zich in zetten voor de Achterhoek. Heeft u de raadsvergadering gemist?  U...

Lees meer

Ambassadeurs

Ruim 250 mensen zijn 8RHK ambassadeur. Ze nemen als bestuurder, ondernemer of in een ander functie deel aan de 8RHK Raad, – Board of Thematafels. Bij de 8RHK organisatie (voorheen Regio Achterhoek) werken zo’n 25 mensen.

Agenda

Smart Governance

Achterhoek kent een intensieve samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organi- saties. Doel is een krachtige regio die snel en besluit- vaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. Deze samenwerkingsstructuur (triple helix) is een veelbelovende manier om sturing te geven aan de transformatie van ons gebied en om een gedragen regionale agenda te ontwikkelen.

Board, Raad en Thematafels. Wie doet wat?
De Achterhoek Board bepaalt de inhoud (Agenda2030). De Achterhoek Raad (49 gemeente- raadsleden) bepaalt samen met de Board de Agenda 2030 voor de Achterhoek en controleert de voort- gang. Zes Thematafels voeren deze agenda uit.

In de Achterhoek Board zitten tien bestuurders uit bedrijfsleven, gemeentes, provincie, woningcorpora- ties, onderwijs en de zorgsector plus een onafhanke- lijk voorzitter. Alle Achterhoekers kunnen bijdragen via een burgerpanel.

Organisatie
Zo’n 25 medewerkers ondersteunen Board, Raad en Thematafels.

Lees meer op de pagina Smart Governance