Deze tijd vraagt om de Achterhoek. Wij bieden alle ruimte voor innovaties en experimenten bij onze hightech maakbedrijven en slimme agrofoodsector in een prachtige, groene woon- en werkomgeving.

Wij zijn Achterhoek ambassadeurs: ondernemers, organisaties en overheid.


Achterhoek zet de deur open, juist nu!
8RHK ambassadeurs zet zich samen met anderen in voor een sterke regio. We brengen trends en ontwikkelingen bijeen, tot een hoger niveau en zetten de deur graag open voor wie dat ondersteunt! Ook tijdens de coronacrisis gaan we volop door en brengen de juiste elementen en personen bij elkaar. In de maand september staat/stond onder andere op de agenda:

1. 11 september werkbezoek staatssecretaris Paul Blokhuis en bijeenkomst Preventie Akkoord

2. 15 september OostNL in gesprek met 8RHK ambassadeurs bij Bronkhorst Hightec over Reshoring (productie terug naar Nederland, waar de    Achterhoek sterk in is)

3. 22 september Kick-off MKB-deal bij de Vijverberg

4. 30 september Staatssecretaris Raymond Knops werkbezoek en ondertekening Grensland college met HAN en Saxion. Peter van ’t Hoog en Joris Bengevoord zijn ook aanwezig. Bij CIVON

Verder onze kalender inzien? Dat kan via de agenda.

Nieuws

Inspirerende webinar ‘De Achterhoek in 2120’

Inspirerende webinar ‘De Achterhoek in 2120’

100 jaar vooruit in de tijd naar klimaat neutrale Achterhoek – velen geïnspireerd met webinar Woensdag 16 september organiseerde 8RHK ambassadeurs de webinar ‘de Achterhoek in 2120’. De webinar was goed bezocht met ruim 60 geïnteresseerden uit verschillende sectoren....

Lees meer

Smart economy & Smart living

Met Smart economy en Smart living bedoelen we dat we bedrijven en onderwijs stimuleren volop mee te gaan in de tomeloze ontwikkeling van de digitalisering en alle nieuwe kansen die dat biedt. Dat we gaan voor slim, schoon en sociaal vervoer. Dat we willen dat iedereen hier fijn kan wonen in een passend huis. En dat we werken aan een schone leefomgeving waar mensen gestimuleerd worden gezond te leven.

Smart economy

Productieve regio

 

Gekwalificeerde regio

 

Bereikbare regio

 

Smart living

Schone regio

 

Leefbare regio

 

Gezonde regio

 

Ruim 250 mensen zijn 8RHK ambassadeur. Hieronder ziet u een steeds wisselende greep hieruit. Ze nemen als bestuurder, ondernemer of in een ander functie deel aan de 8RHK Raad, – Board of Thematafels.  Gebruik het filter om te zien wie waar actief is.

Agenda

Smart Governance

Achterhoek kent een intensieve samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organi- saties. Doel is een krachtige regio die snel en besluit- vaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. Deze samenwerkingsstructuur (triple helix) is een veelbelovende manier om sturing te geven aan de transformatie van ons gebied en om een gedragen regionale agenda te ontwikkelen.

Board, Raad en Thematafels. Wie doet wat?
De Achterhoek Board bepaalt de inhoud (Agenda2030). De Achterhoek Raad (49 gemeente- raadsleden) bepaalt samen met de Board de Agenda 2030 voor de Achterhoek en controleert de voort- gang. Zes Thematafels voeren deze agenda uit.

In de Achterhoek Board zitten tien bestuurders uit bedrijfsleven, gemeentes, provincie, woningcorpora- ties, onderwijs en de zorgsector plus een onafhanke- lijk voorzitter. Alle Achterhoekers kunnen bijdragen via een burgerpanel.

Organisatie
Zo’n 25 medewerkers ondersteunen Board, Raad en Thematafels.

Lees meer op de pagina Smart Governance