Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit!
De Achterhoek is een gebied met een prachtige woon- en werkomgeving en een bloeiende, innovatieve economie waar mensen van oudsher goed samenwerken. 8RHK ambassadeurs zet zich in voor de versterking  van de Achterhoek als open innovatiesysteem, biedt ruimte voor experimenteren en wil de kwaliteit van de leefomgeving vergroten.

GROEN IS GAON!

Op  www.groenisgaon.nl kunt u de Handreiking COVID-19 en alle bijbehorende symbolen vinden en bestellen!

Voor informatie en vragen over Groen is Gaon:
Nikki Dijkstra
Tel. +31 6 380 665 16

 

Nieuws

Resultaten derde inwonerpanel Achterhoek Spreekt

Resultaten derde inwonerpanel Achterhoek Spreekt

De resultaten van het derde inwonerpanel Achterhoek Spreekt zijn bekend. De vragen gingen over duurzaam en aanvullend vervoer en over de Achterhoekse identiteit. Voor goede toekomstplannen is het nodig dat we de wensen en behoeften van onze inwoners kennen. Dank aan...

Lees meer
Provincie Gelderland opent SMART-regeling Covid-19

Provincie Gelderland opent SMART-regeling Covid-19

Provincie Gelderland opent SMART-regeling Covid-19 voor om- en bijscholing en organisatieverandering De Covid-19 crisis raakt ondernemers hard, ook in Gelderland. De toekomst is onzeker, maar een crisis biedt ook kansen. Er ontstaan (uit nood) nieuwe...

Lees meer
Broedplaats voor maakindustrie bij de DRU

Broedplaats voor maakindustrie bij de DRU

Het DRU Industriepark in Ulft krijgt een broedplaats voor startende ondernemers onder de naam Smarthub Incubator Industry. Met financiële bijdragen van overheden, ondernemers en geld uit de Regio Deal is de komende drie jaar een bedrag van ruim zes ton beschikbaar....

Lees meer

Smart economy & Smart living

Met Smart economy en Smart living bedoelen we dat we bedrijven en onderwijs stimuleren volop mee te gaan in de tomeloze ontwikkeling van de digitalisering en alle nieuwe kansen die dat biedt. Dat we gaan voor slim, schoon en sociaal vervoer. Dat we willen dat iedereen hier fijn kan wonen in een passend huis. En dat we werken aan een schone leefomgeving waar mensen gestimuleerd worden gezond te leven.

Smart economy

Productieve regio

 

Gekwalificeerde regio

 

Bereikbare regio

 

Smart living

Schone regio

 

Leefbare regio

 

Gezonde regio

 

Ruim 250 mensen zijn 8RHK ambassadeur. Hieronder ziet u een steeds wisselende greep hieruit. Ze nemen als bestuurder, ondernemer of in een ander functie deel aan de 8RHK Raad, – Board of Thematafels.  Gebruik het filter om te zien wie waar actief is.

Agenda

Smart Governance

Achterhoek kent een intensieve samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organi- saties. Doel is een krachtige regio die snel en besluit- vaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. Deze samenwerkingsstructuur (triple helix) is een veelbelovende manier om sturing te geven aan de transformatie van ons gebied en om een gedragen regionale agenda te ontwikkelen.

Board, Raad en Thematafels. Wie doet wat?
De Achterhoek Board bepaalt de inhoud (Agenda2030). De Achterhoek Raad (49 gemeente- raadsleden) bepaalt samen met de Board de Agenda 2030 voor de Achterhoek en controleert de voort- gang. Zes Thematafels voeren deze agenda uit.

In de Achterhoek Board zitten tien bestuurders uit bedrijfsleven, gemeentes, provincie, woningcorpora- ties, onderwijs en de zorgsector plus een onafhanke- lijk voorzitter. Alle Achterhoekers kunnen bijdragen via een burgerpanel.

Organisatie
Zo’n 25 medewerkers ondersteunen Board, Raad en Thematafels.

Lees meer op de pagina Smart Governance