Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit!
De Achterhoek is een gebied met een prachtige woon- en werkomgeving en een bloeiende, innovatieve economie waar mensen van oudsher goed samenwerken. 8RHK ambassadeurs zet zich in voor de versterking  van de Achterhoek als open innovatiesysteem, biedt ruimte voor experimenteren en wil de kwaliteit van de leefomgeving vergroten.
Hoe doen we dat? Wij maken projecten en initiatieven mogelijk voor en met Achterhoekers. Van innovatieve hotspots tot ‘leven lang ontwikkelen’. Van de aanpak van leegstand tot slim vervoer en slimme zorg. Bij ons krijgen woningen voor jongeren en ouderen voorrang; uniek in NL. Met ‘Associated Degrees’ gaan we mbo+ onderwijs in de Achterhoek aanbieden. En het SmartHub-team werft in heel Nederland studenten voor Achterhoekse bedrijven.

Trots op de Achterhoek

Met trots laten we de Achterhoek zien in Arnhem, Den Haag en Brussel. Want: onze maakbedrijven hebben bovengemiddeld veel patenten en leveren onderdelen aan internationale merken als Philips, Apple, Audi. We lopen voorop in ‘zorg op afstand’. Onze werkloosheid ligt structureel onder het landelijk gemiddelde. Het Graafschap College, onze ziekenhuizen en theater Amphion scoren hoog in landelijke monitors. En zo kunnen we doorgaan …

Smart economy & Smart living

Met Smart economy en Smart living bedoelen we dat we bedrijven en onderwijs stimuleren volop mee te gaan in de tomeloze ontwikkeling van de digitalisering en alle nieuwe kansen die dat biedt. Dat we gaan voor slim, schoon en sociaal vervoer. Dat we willen dat iedereen hier fijn kan wonen in een passend huis. En dat we werken aan een schone leefomgeving waar mensen gestimuleerd worden gezond te leven.

Smart economy

Productieve regio

 

Gekwalificeerde regio

 

Bereikbare regio

 

Smart living

Schone regio

 

Leefbare regio

 

Gezonde regio

 

Nieuws

8RHK Challenge: 100 duurzame deelvoertuigen in de Achterhoek

Mark Boumans, voorzitter 8RHK ambassadeurs, is afgelopen maand de eerste uitdaging aangegaan. De Challenge  is om 100 duurzame deelvoertuigen te laten rijden in de Achterhoek.Op deze manier kunnen ook studenten zich makkelijker verplaatsten in de Achterhoek. Bekijk de...

Lees meer
Regio in Beeld

Regio in Beeld

Vorige week publiceerde UWV het nieuwe rapport Regio in Beeld. Het rapport geeft per regio inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast vindt u er informatie over beschikbare banen, vacatures en onbenut arbeidspotentieel. Voor het...

Lees meer

Ambassadeurs

Ruim 250 mensen zijn 8RHK ambassadeur. Ze nemen als bestuurder, ondernemer of in een ander functie deel aan de 8RHK Raad, – Board of Thematafels. Bij de 8RHK organisatie (voorheen Regio Achterhoek) werken zo’n 25 mensen.

Agenda

Smart Governance

Achterhoek kent een intensieve samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organi- saties. Doel is een krachtige regio die snel en besluit- vaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. Deze samenwerkingsstructuur (triple helix) is een veelbelovende manier om sturing te geven aan de transformatie van ons gebied en om een gedragen regionale agenda te ontwikkelen.

Board, Raad en Thematafels. Wie doet wat?
De Achterhoek Board bepaalt de inhoud (Agenda2030). De Achterhoek Raad (49 gemeente- raadsleden) bepaalt samen met de Board de Agenda 2030 voor de Achterhoek en controleert de voort- gang. Zes Thematafels voeren deze agenda uit.

In de Achterhoek Board zitten tien bestuurders uit bedrijfsleven, gemeentes, provincie, woningcorpora- ties, onderwijs en de zorgsector plus een onafhanke- lijk voorzitter. Alle Achterhoekers kunnen bijdragen via een burgerpanel.

Organisatie
Zo’n 25 medewerkers ondersteunen Board, Raad en Thematafels.

Lees meer op de pagina Smart Governance