Thema’s / Wonen & Vastgoed

Wonen & Vastgoed

Doel

Hoofddoelstelling is om de waardering van de leefbaarheid door de inwoners van de regio minimaal op het huidige gemiddelde van 8,0 te houden.

Werkwijze

Ons  programma hiervoor:

  • Kwaliteitsverbetering bestaande woningvoorraad

Zowel particuliere eigenaars als woningcorporaties worden gestimuleerd en gefaciliteerd om woningen zo veel mogelijk duurzaam, levensloopbestendig, veilig en comfortabel te maken. Daarom werken we aan passende financieringsvormen en  stimuleren we innovatieve aanpakken en technieken.

  • Realisatie van passende nieuwe woningen

De Achterhoekse woonmarkt kent een mismatch tussen vraag en aanbod. Daarom willen we op gecontroleerde wijze passende nieuwe woningen aan het aanbod toevoegen. Zo werken we aan een woningvoorraad die meebeweegt met demografische en sociaal-economische ontwikkelingen. Daarbij is vooral aandacht voor meer betaalbare woningen voor jongeren en senioren. Ook ondersteunen we initiatieven voor de realisatie van nieuwe  woonconcepten (ook op tijdelijke basis), met name voor spoedzoekers.
We hanteren een set van kwalitatieve criteria (8RHK kwaliteitscriteria woningbouw). Met de jaarlijkse Woon- en Vastgoedmonitor 2022 volgen we de resultaten nauwlettend (zie www.awlo.nl). 

  • Transformatie en sloop van leegstaand vastgoed

Hierbij gaat het om de omzetting van leegstaande of leegkomende panden zoals scholen, winkels, kantoren, agrarisch vastgoed en maatschappelijk vastgoed. Vaak is er sprake van transformatie naar woningen maar ook andere functies zijn denkbaar. We zetten vooral in op een gebiedsgericht aanpak waarbij we transformatie in relatie tot grotere ontwikkelopgaven zien, zoals de vitalisering van kernwinkelgebieden.

Innovaties

Klik hier voor alle lopende innovaties van Wonen & Vastgoed.

Zelf een project indienen?

Bekijk in de Toelichting projectaanvraag 8RHK ambassadeurs of je innovatie binnen de Achterhoek Visie 2030 past.
Of vul direct het 8RHK Aanvraagformulier project – deel I en 8RHK Aanvraagformulier project – deel II in.

Meer informatie

Meer weten over wat bestuurders van gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de thematafel met elkaar bespreken?

Nieuwsbrieven

Meedenken

Wil je meedenken over de toekomst van de Achterhoek? Word lid van het Achterhoek Panel. Een paar keer per jaar krijg je een uitnodiging om vragen over diverse onderwerpen te beantwoorden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn voor ons belangrijke informatie. Deze wordt meegenomen in onze plannen.
Aanmelden kan op www.achterhoekspreekt.nl. Jouw mening telt!

Projecten rondom dit thema

Uuthuuskes

Tijdelijke kleine flexwoningen, de zogenoemde Uuthuuskes, dichten het gat op de woningmarkt voor jongeren die geen huis kunnen vinden in de huidige overspannen woningmarkt.
Lees meer Uuthuuskes

Leefsamen

De Achterhoekse woningcorporaties Sité, Wonion, ProWonen en De Woonplaats gaan de sociale alarmering van Leefsamen aanbieden bij 3.000 huishoudens met senioren.
Lees meer Leefsamen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor ons nieuws! We versturen 1 keer per week de algemene nieuwsbrief en circa 6 keer per jaar de nieuwsbrieven van de thematafels.

Deelnemers aan deze thematafel

Voorzitter

Arjen van Gijssel

Voorzitter thematafel Wonen & Vastgoed en wethouder gemeente Berkelland
arjen.vangijssel@gemeenteberkelland.nl
Tel. 0545-250250

Programmaregisseur

René Buiting

Programmaregisseur Wonen & Vastgoed
r.buiting@8rhk.nl
Tel. 06 39 83 92 64

Programmamedewerker

Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed
w.tel@8rhk.nl
Tel. 06 81 41 65 02


Winny Scheeringa

Lid thematafel Wonen en Vastgoed, Duitslandcoördinator
w.scheeringa@gemeenteberkelland.nl

Anja Nijhuis

Lid thematafel Wonen & Vastgoed
a.nijhuis1@gelderland.nl

Gosse Visser

Lid thematafel Smart werken & Innovatie, lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie, lid thematafel Wonen & Vastgoed en wethouder Winterswijk
gvisser@winterswijk.nl

Emmeke Gosselink

Lid Achterhoek Board, Achterhoek Monitor, lid thematafel Wonen & Vastgoed en wethouder Bronckhorst
e.gosselink@bronckhorst.nl

Arjen van Gijssel

Voorzitter thematafel Wonen & Vastgoed en wethouder gemeente Berkelland
arjen.vangijssel@gemeenteberkelland.nl

Annelie Boere

Lid thematafel Wonen & Vastgoed en trainee accounthouder provincie Gelderland
a.boere1@gelderland.nl

Maarten van Oostveen

Lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie
maarten.van.oostveen@agem.nl

Ria Vreman

Lid thematafel Wonen & Vastgoed
m.vreman@hetnet.nl

Wendy Verlaan

Lid thematafel Wonen & Vastgoed
Wendy.verlaan@rabobank.nl

Hanke Struik

Vicevoorzitter thematafel Wonen & Vastgoed
hanke.struik@prowonen.nl

Rob Spikker

Lid thematafel Wonen & Vastgoed
rob@spikkerbouw.nl

Bart Porskamp

Lid Achterhoek Board, linking pin thematafels Circulaire Economie & Energietransitie en Mobiliteit & Bereikbaarheid, lid thematafel Wonen & Vastgoed, lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid, lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en wethouder Oost Gelre
b.porskamp@oostgelre.nl

Ingrid Lambregts

Lid thematafel Wonen & Vastgoed en wethouder Doetinchem
i.lambregts@doetinchem.nl

Peter Kerris

Lid thematafel Wonen & Vastgoed en gedeputeerde Gelderland
p.kerris@gelderland.nl

Ben Groot Roessink

Lid thematafel Wonen & Vastgoed
b.grootroessink@tenhag.nl

Ben Hiddinga

Lid thematafel Wonen & Vastgoed, lid thematafel Smart werken & Innovatie en wethouder Oude IJsselstreek
b.hiddinga@oude-ijsselstreek.nl

Marleen Mokkink

Lid thematafel Wonen & Vastgoed endDirecteur Van Wijnen
m.mokkink@vanwijnen.nl

René Buiting

Programmaregisseur Wonen & Vastgoed
r.buiting@8rhk.nl

Ted Kok

Lid Achterhoek Board, linking pin thematafel Wonen & Vastgoed, lid thematafel Wonen & Vastgoed, agendalid thematafel Smart werken & Innovatie en wethouder Aalten
t.kok@aalten.nl

Els Birkenhäger

Lid Achterhoek Board, linking pin thematafel Wonen & Vastgoed, lid thematafel Wonen & Vastgoed en directeur-bestuurder van Sité Woondiensten
els.birkenhager@swd.nl

Hans van de Guchte

Lid thematafel Wonen & Vastgoed, directievoorzitter Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek en bestuurslid VNO-NCW
hans.van.de.guchte@rabobank.nl

Bas Hommelink

Lid thematafel Wonen & Vastgoed
b.hommelink@bi-smart.nl

Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed
w.tel@8rhk.nl