Thema’s / Circulaire Economie & Energietransitie

Circulaire Economie & Energietransitie

Doel

De Achterhoek Visie 2030 stelt dat in 2030 wordt overgeschakeld naar
hernieuwbare energie en er minder primaire grondstoffen worden gebruikt. Er zijn minder emissies en de biodiversiteit is toegenomen. De Achterhoek is dan energieneutraal (we wekken evenveel energie op als we verbruiken) en is in 2050 circulair (producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarde). “Reduce, Reuse & Recycle.”

Werkwijze

 • Energietransitie
  Van fossiele brandstoffen overstappen naar volledig duurzame energiebronnen (Klimaatakkoord van Parijs). Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek en Tafel van Groenlo: een kenniskring van gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers die samen naar oplossingen zoeken om duurzame initiatieven van de grond te krijgen;
 • Circulair ondernemen
  Ondernemen/organiseren met een kringloop van grondstoffen, zo min mogelijk energieverbruik en zonder afval. Met een slimme strategie, onderscheidend profiel, nieuwe verdienmodellen, meer omzet en winst. Bedrijvenparken worden efficiënt functionerende ecosystemen en zijn uiterlijk in 2030 zelfvoorzienend.
 • Kringlooplandbouw
  Op weg naar een vitale agrarische sector in een leefbaar landschap met aandacht voor natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn. De Achterhoek is in 2020 aangemerkt als innovatieregio voor kringlooplandbouw en als experimenteerregio.
 • Duurzaam vastgoed
  De Achterhoek streeft naar levensloopbestendige woningen en vastgoed met een zo laag mogelijk energie- en waterverbruik. (De Thematafel Wonen en Vastgoed is hiervoor eerst verantwoordelijke.)
 • Vitaal Landelijk Gebied
  Behouden en versterken van de kwaliteit en identiteit van het Achterhoeks landschap met ruimte voor energietransitie en klimaatadaptatie. Verschillende functies staan op gespannen voet met elkaar (waterbeheer en landbouw, energieopwekking, landschap en woningbouw). Het is daarom belangrijk zoveel mogelijk functies te combineren.

Innovaties

Bekijk alle lopende innovaties van Circulaire economie & Energietransitie.

Zelf een project indienen

Bekijk in de Toelichting projectaanvraag 8RHK ambassadeurs of je innovatie binnen de Achterhoek Visie 2030 past.
Of doe direct een aanvraag voor subsidie.

Meer informatie

Meer weten over wat bestuurders van gemeenten en bedrijven aan de tafel met elkaar bespreken? Neem dan contact op met programmaregisseur Aleid Diepeveen

Nieuwsbrieven

Meedenken

Wil je meedenken over de toekomst van de Achterhoek? Word lid van het Achterhoek Panel. Een paar keer per jaar krijg je een uitnodiging om vragen over diverse onderwerpen te beantwoorden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn voor ons belangrijke informatie; we stemmen onze plannen hierop af.
Aanmelden kan op www.achterhoekspreekt.nl . Jouw mening telt!

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor ons nieuws! We versturen 1 keer per week de algemene nieuwsbrief en circa 6 keer per jaar de nieuwsbrieven van de thematafels.

Projecten rondom dit thema

Zonvarken

Zonvarken is een revolutionair varkenshouderijconcept.Het laat zien dat maximaal dierenwelzijn, minimale emissies van CO2, ammoniak, fijnstof en geur én een gezond inkomen voor de boer prima samen kunnen gaan.
Lees meer Zonvarken

Deelnemers aan deze thematafel

Wilko Pelgrom

Voorzitter thematafel Circulaire economie & Energietransitie, agendalid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en wethouder Bronckhorst
w.pelgrom@bronckhorst.nl

Programmaregisseur

Aleid Diepeveen

Programmaregisseur Circulaire economie & Energietransitie
a.diepeveen@8RHK.nl
Tel. 06 1870 6907

Programmamedewerker

Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed
w.tel@8rhk.nl
Tel. 06 81 41 65 02


Aleid Diepeveen

Programmaregisseur Circulaire economie & Energietransitie
a.diepeveen@8RHK.nl

Ans Mol – Van de Camp

Lid themtafel Circulaire economie en Energietransitie, Gedeputeerde Gelderland Energie, Klimaat, Water
a.mol@gelderland.nl

Arjan Prinsen

Lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en biogas Groot Zevert Vergisting
arjan@groot-zevert.nl

Bart Porskamp

Lid Achterhoek Board, linking pin thematafels Circulaire Economie & Energietransitie en Mobiliteit & Bereikbaarheid, lid thematafel Wonen & Vastgoed, lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid, lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en wethouder Oost Gelre
b.porskamp@oostgelre.nl

Dave Rouwmaat

Lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en directeur Rouwmaat Groenlo
d.rouwmaat@rouwmaat.nl

Erik Groters

Lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie, agendalid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en wethouder Aalten
e.groters@aalten.nl

Floor Wissing

Lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en Heemraad Waterschap Rijn & IJssel
floor.wissing@wrij.nl

Gerrolt Ooijman

Vicevoozitter (bouw) thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en directeur bestuurder Wonion
g.ooijman@wonion.nl

Gosse Visser

Lid thematafel Smart werken & Innovatie, lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en wethouder Winterswijk
gvisser@winterswijk.nl

Hans van der Noordt

Lid thematafel Smart werken & Innovatie, lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en wethouder Berkelland
hans.vandernoordt@gemeenteberkelland.nl

Henk Bulten

Lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en wethouder Doetinchem
henk.bulten@doetinchem.nl

Henk-Jan Wegman

Lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en directeur Rensa
hjwegman@rensa.nl

Ingrid Wolsing

Lid thematafels Onderwijs & Arbeidsmarkt en Circulaire economie & Energietransitie, wethouder Montferland
secretariaat@montferland.info

Janine Kock

Lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en wethouder Oude IJsselstreek
j.kock@oude-ijsselstreek.nl

Maarten van Oostveen

Lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie, lid thematafel Wonen & Vastgoed en directeur Agem
maarten.van.oostveen@agem.nl

Marianne Besselink

Lid Thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en voorzitter college van bestuur Zone.college en Lid Thematafel Circulaire
mbesselink@zone.college

Martien Nillesen

Lid thematafel Circulaire economie & Energietransitie en lid Regiobestuur LTO regio Oost

Pedro Wiggers

Lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en VNO-NCW
p.wiggers@eti.nl

Rik Eijsink

Lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en sectordirecteur Graafschap College
r.eijsink@graafschapcollege.nl

Udo Hassefras

Lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en gebiedsmanager Achterhoek Natuurmonumenten
u.hassefras@natuurmonumenten.nl

Wilbert Menkveld

Lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en chief technologie officer Saur/Nijhuis Industries
wilbert.menkveld@nijhuisindustries.com

Wilko Pelgrom

Voorzitter thematafel Circulaire economie & Energietransitie, agendalid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en wethouder Bronckhorst
w.pelgrom@bronckhorst.nl

Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed
w.tel@8rhk.nl

Willy Smit

Vicevoorzitter (bedrijven, SIKA) thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en projectleider Cirkelregio Achterhoek
w.smit@wamenvanduren.nl