Wat doen onze thematafels?

De thematafels stimuleren bedrijven en onderwijs om volop mee te gaan in de tomeloze ontwikkeling van high tech & digitalisering en alle nieuwe kansen die dat biedt. Ze spannen zich in voor slim, schoon en sociaal vervoer. En voor een fijn wonen in een passend huis voor alle inwoners. En dat in een schone leefomgeving, waar mensen gestimuleerd worden gezond te leven. Leidraad daarbij is de Achterhoek Visie 2030 en het daarbij behorende, jaarlijkse Uitvoeringsplan.

Bekijk hier alle lopende innovaties of bezoek de pagina’s van de thematafels.

Idee aanmelden & subsidie aanvragen

Onze thematafels

Smart werken & Innovatie

De Achterhoek omarmt digitalisering en nieuwe technologieën, alleen al omdat we voor de uitdaging staan om met minder mensen hetzelfde werk te doen. We zien dagelijks dat samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid leidt tot sneller en beter innoveren. Daarom stimuleren en ondersteunen we volop de projecten die uit deze samenwerking ontstaan. Zo bouwen we aan een innovatief klimaat, waarin de Achterhoekse kwaliteiten noaberschap & vakmanschap volledig tot hun recht komen. Duurzaamheid en sociale aspecten zijn daarin vanzelfsprekend ingebed.

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Een toekomstbestendige Achterhoekse arbeidsmarkt waaraan zo veel mogelijk inwoners volwaardig en naar vermogen deelnemen. Competenties, vaardigheden en ontwikkelmogelijkheden van (potentiële) werknemers zijn daarbij leidend. De sectoren Techniek (bouw, maakindustrie en logistiek) en Zorg staan hierbij centraal. Zo werken we samen aan een duurzame invulling van het capaciteitsvraagstuk.

Mobiliteit & Bereikbaarheid

De Achterhoek Visie 2030 stelt dat het in 2030 voor iedere inwoner van de Achterhoek mogelijk is op ieder moment van de dag (24/7) van A naar B te plannen, boeken, betalen en reizen. En dat op zo duurzaam mogelijke wijze. Hiervoor moet de infrastructuur goed op orde zijn. Daarnaast mogen er geen belemmeringen meer zijn voor reizen tussen Duitsland en Nederland.

Wonen & Vastgoed

Hoofddoelstelling is om de waardering van de leefbaarheid door de inwoners van de regio minimaal op het huidige gemiddelde van 7,8 te houden.

Circulaire Economie & Energietransitie

De Achterhoek is energieneutraal in 2030 (we wekken evenveel energie op als we verbruiken) en is circulair in 2050 (producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarde). “Reduce, Reuse & Recycle.”

De gezondste regio

We richten ons op vernieuwing en verbetering binnen zorg en welzijn zodat de gezondheid van de Achterhoekse inwoners toeneemt. Leidraad daarbij is onze visie: Wij willen dat Achterhoekers gezond zijn en daarover zelf de regie hebben. Gezondheid, preventie en leefstijl zijn leidend, niet ziekte en behandeling. We spannen ons er samen maximaal voor in dat onze inwoners zich gezond en gelukkig voelen en minder zorg nodig hebben. Bij al onze inspanningen betrekken we vanaf het begin inwoners en patiënten.