Regio Achterhoek

Regio Achterhoek is de organisatie die de samenwerking van 8RHK ambassadeurs mogelijk maakt en faciliteert. Dit is een samenwerking tussen de acht gemeenten en de ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek. Regio Achterhoek vervult hierin de rol van juridische entiteit, zoals vastgelegd in een samenwerkingsregeling (Wgr).

De organisatie is verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke als procesmatige samenwerking. Dit doet ze door het faciliteren van de Achterhoek Raad, Achterhoek Board, Achterhoek Thematafels en het bestuur van Regio Achterhoek. Daarnaast verzorgt en coördineert de organisatie de subsidies, de lobby en communicatie en marketing. Samen dragen we het positieve verhaal van de Achterhoek uit, het bijzondere potentieel en de ambities: “Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit”

Bestuur Regio Achterhoek

Regio Achterhoek heeft een algemeen en een dagelijks bestuur.
Het algemeen bestuur:

  • is het formele bestuursorgaan in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  • bestaat uit burgemeesters van de acht deelnemende gemeenten (Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk);
  • is verantwoordelijk voor begroting en jaarrekening;
  • vervult de rol van werkgever voor de ca 25 medewerkers van Regio Achterhoek

Het algemeen bestuur legt verantwoording af aan de zeven gemeenteraden.

Vergaderingen

Vergaderdata, agenda, agendastukken en vergaderverslagen algemeen bestuur Regio Achterhoek.
De vergaderstukken kunt u desgewenst opvragen bij het Achterhoek secretariaat, tel. +31 314 32 12 00.

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn in principe openbaar. Op dit moment vergadert het bestuur digitaal. Wilt u via de publieke tribune aanwezig zijn? Neem dan contact op met Wilma Stortelder, tel. +31 6 38 06 65 15.

Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur Regio Achterhoek

Algemeen Bestuur

Annette Bronsvoort

Lid algemeen bestuur Regio Achterhoek en burgemeester Oost Gelre
a.bronsvoort@oostgelre.nl

Anton Stapelkamp

Lid algemeen bestuur Regio Achterhoek en burgemeester Aalten
a.stapelkamp@aalten.nl

Harry de Vries

Lid algemeen en dagelijks bestuur Regio Achterhoek en burgemeester Montferland
burgemeester@montferland.info

Joost van Oostrum

Lid algemeen bestuur Regio Achterhoek en burgemeester Berkelland
j.vanoostrum@gemeenteberkelland.nl

Joris Bengevoord

Vicevoorzitter algemeen- en dagelijks bestuur Regio Achterhoek en burgemeester Winterswijk
jbengevoord@winterswijk.nl

Marja van der Tas

Waarnemend Lid algemeen bestuur Regio Achterhoek en waarnemend burgemeester Bronckhorst
m.vandertas@bronckhorst.nl

Mark Boumans

Voorzitter dagelijks- en algemeen bestuur Regio Achterhoek, voorzitter Achterhoek Board, voorzitter Achterhoek Raad, burgemeester Doetinchem
m.boumans@doetinchem.nl

Mirjam Maasdam-Hoevers

Waarnemend lid algemeen bestuur Regio Achterhoek, waarnemend burgemeester Oude IJsselstreek

Dagelijks Bestuur