40 miljoen voor spoorlijn Arnhem–Winterswijk

In september 2013 vergaderde de Statencommissie Mobiliteit, Innovatie en Economie over het voorstel van Gedeputeerde Staten voor een maatregelenpakket dat de robuustheid van het spoor Arnhem-Winterswijk moet verbeteren. Belangrijkste onderdeel van dit pakket is de spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam. Daarnaast bevat het voorstel een aantal maatregelen om de kwaliteit van de spoorlijn te verbeteren zoals overwegveiligheid en toiletten op stations. Het totale pakket betreft een bedrag van 40 miljoen euro en kon op brede steun in de Statencommissie rekenen. Op 25 september 2013 stemde een ruime meerderheid van Provinciale Staten in met het voorstel. Diverse partijen vinden de bereikbaarheid van de Achterhoek dus een prioriteit. Het maatregelenpakket wordt van harte ondersteund en opgevat als een belangrijke eerste stap. Het vervolg is dat de provincie opdracht geeft aan ProRail om de voorgestelde maatregelen te gaan uitvoeren.