close up view of a hand holding bank notes

9 ton van provincie voor leefbaarheid Achterhoek

De provincie Gelderland investeert € 901.286,- in vijftien verschillende leefbaarheidsprojecten in de Achterhoek. Daarmee ontvangt de Achterhoek bijna de helft van de ruim 1,8 miljoen euro die de provincie heeft toegekend aan in totaal 33 projecten die contacten en samenwerking tussen inwoners op het Gelderse platteland bevorderen.

Met deze provinciale bijdragen worden bestaande dorpshuizen uitgebreid, nieuwe ontmoetingsplekken gerealiseerd, nieuwe coalities of nieuwe organisatievormen voor leefbare dorpen opgezet maar ook de exploitatie van voorzieningen verbeterd. In de Achterhoek betreft het projecten in Beltrum, Bredevoort, Dinxperlo, Eibergen, Gelselaar, Hummelo, Lichtenvoorde, Megchelen, Olburgen, Silvolde, Steenderen, Westendorp en Winterswijk.

Pareltjes

“Bijzonder vind ik het project in Winterswijk om de leefbaarheid te koppelen aan het landschap en de eigen waarde van de buurtschappen”, aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. “Ook het burgerinitiatief in Maas en Waal waar school en bedrijven samenwerken om jongeren voor een technische opleiding warm te maken met de verwachting dat ze werk kunnen vinden in hun omgeving is speciaal. Dat vind ik pareltjes in deze subsidietender.”

Afgewezen

De provincie draagt voor 1.838.240,- euro bij aan de gehonoreerde projecten. Van de ingediende 63 aanvragen zijn er 21 afgewezen. Redenen hiervoor waren onvoldoende onderbouwde kostenbegrotingen, onzekere financiering, te hoge aanvragen, ontbreken van een gemeentelijke verklaring of het ontbreken van inzicht in de meerjarenplannen. Zes aanvragen zijn niet in behandeling genomen. Door een motie van Provinciale Staten was er voor deze ronde 2 miljoen euro beschikbaar.
Volgens berichtgeving van De Gelderlander zijn vijf aanvragen uit de Achterhoek niet gehonoreerd, omdat de financiële onderbouwing niet goed genoeg was, onder andere de voorgenomen verbouwing van jongerensoos Flophouse in Toldijk en ontmoetingsplekken in Kilder en Mariënvelde.

Download het complete overzicht van alle projecten die een provinciale bijdrage ontvangen.