Aan de slag met woonwensen Achterhoekse jongeren

Wat willen jongeren in de Achterhoek nu écht als het om wonen gaat? Dat is onderzocht door projectgroep Jong Wonen (initiatief Achterhoek 2020 Jong) met een enquête die door maar liefst 740 respondenten is ingevuld, wat aantoont dat het onderwerp leeft onder jongeren. Het rapport is vanmiddag gepresenteerd en overhandigd aan onder andere Ingrid Lambregts, wethouder Ruimtelijke Ordening in gemeente Doetinchem en Renate Donderwinkel van Thuis in de Achterhoek, het samenwerkingsplatform van Achterhoekse wooncorporaties.

Dat jongeren grote belangstelling hebben voor wonen in de Achterhoek blijkt wel uit het feit dat 80% van de respondenten van plan is in de komende vijf jaar binnen of naar de Achterhoek te verhuizen. “Jongeren zien toekomst in de Achterhoek. Met dit rapport hebben wij huiswerk meegekregen, bijvoorbeeld om het gevoel van lange wachtlijsten voor huurwoningen aan te pakken. We moeten op korte termijn betaalbare huurwoningen aanbieden, vooral in de populaire kern Doetinchem, maar dit hoeft niet per se nieuwbouw te zijn. Leegstaande panden herbestemmen zou ook goed kunnen”, aldus Lambregts.

Er komt een aantal aanbevelingen uit het onderzoek, zoals het ontwikkelen van een communicatieplan om jongeren inzicht te geven in de mogelijkheden van wonen, zowel huur als koop, in de Achterhoek. Dit om de beeldvorming bij te sturen. Daarbij kan je denken aan een website/platform met alle informatie over wonen in de Achterhoek (huur en koop) speciaal gericht op jongeren, voorlichtingscampagnes over (financierings)mogelijkheden voor het verkrijgen van woonruimte, koffieafspraken tussen bestuurders en jongeren om elkaars wensen en mogelijkheden te leren kennen en de introductie van een jongerenmakelaar.

Tweede aanbeveling is om woonvraag en –aanbod voor jongeren in de Achterhoek beter op elkaar af te stemmen. Voorbeelden zijn het creëren van tijdelijke woonbestemmingen in leegstaande panden en het realiseren van een pilot woonproject (huur óf koop). In die pilot kunnen gemeente en woningaanbieders met jongeren in een bepaalde kern in gesprek gaan, om hun vraag scherp te krijgen en te zien wat er op korte termijn te realiseren valt. Lambregts had hier wel oren naar: “Ik wil op korte termijn, samen met Sité Woondiensten, met jongeren om tafel om hierover door te praten.”

Onderzoeksresultaten

  • Doetinchem is de meest favoriete kern om in te wonen, gevolgd door Lichtenvoorde, Borculo en Zelhem.
  • Helft van de jongeren zoekt een huurwoning, 20% een koopwoning, rest heeft geen voorkeur.
  • Jongeren die willen huren zoeken een kale huurprijs tussen €389,- en €557,- per maand en kijken vooral naar een klein appartement of kleine rijwoning met gemiddeld twee slaapkamers.
  • Jongeren die willen kopen zoeken in de prijscategorie tussen €150.000 en €200.000 en kijken vooral naar een hoekwoning of een twee-onder-een-kapwoning met gemiddeld drie slaapkamers.
  • 3 op de 4 jongeren maakt het niet uit of het nieuwbouw of bestaande bouw is.
  • Het budget is leidend in de keuze voor een woning.
  • Huurders verwachten of ervaren problemen vanwege wachttijden, geen geschikt aanbod en te hoge prijzen.
  • Kopers verwachten of ervaren problemen vanwege ongeschikt aanbod en persoonlijke financiële onzekerheid.
  • Jongeren willen vooral meer informatie over het woonaanbod in de Achterhoek en daarnaast aanpassingen/toevoegingen in de huidige woningvoorraad.

Foto boven: Janneke Rutgers (uiterst links), projectleider Jong Wonen, overhandigt met projectmedewerker Victor Jakobs (uiterst rechts) het rapport aan (vlnr) Renate Donderwinkel en Ingrid Lambregts en twee Achterhoekse jongeren, Rob Wellink en Yoeri Klein Braskamp (raadslid Bronckhorst).

Bekijk de visualisatie met de belangrijkste resultaten en conclusies. Of download het volledige onderzoeksrapport.
Hieronder ziet u een bijdrage van REGIO8, die aanwezig was tijdens de rapportpresentatie.