Achterhoek ambassadeurs werken voor de Achterhoek

De nieuwe naam voor ons samenwerkingsverband is Achterhoek ambassadeurs. Een naam die past bij iedereen die zich inzet voor deze samenwerking, of hij/ zij nu lid is van de Raad, Board of een Thematafel, accounthouder of medewerker van Regio Achterhoek.

Wij verwachten dat ook alle andere Achterhoekse partners met wie wij graag samenwerken (en die natuurlijk hun eigen naam behouden) zich herkennen in deze overkoepelende naam.

De term ‘ambassadeurs’ staat symbool voor inzet en nodigt uit tot meedoen: integraal en inclusief werken vormen immers de basis voor onze manier van samenwerken en onze visie.

Met de korte, krachtige schrijfwijze 8RHK willen we onze daadkracht benadrukken. Het veelkleurige logo, met een knipoog naar de Achterhoekvlag, onderstreept de dynamiek en diversiteit van onze samenwerking. Smaken verschillen natuurlijk; we hopen echter dat de meesten van u net zo blij zijn met de naam en het logo als wij.

De komende tijd wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd in alle communicatiemiddelen. De naam Achterhoek2030 komt dus te vervallen en komt alleen nog terug in de Achterhoek Visie 2030.