Achterhoek en Twente samen aan de slag voor subsidies

Regio Twente was 20 januari op bezoek in de Achterhoek. Naast zinvolle uitwisseling heeft dat een concrete afspraak opgeleverd: de regio’s gaan samenwerken bij het indienen van subsidies voor het omvangrijke Europese subsidieprogramma Interreg V dat loopt tot 2020. De gelden zijn bestemd voor innovatie (inclusief CO2-reductie) en grensoverschrijdende samenwerking tussen organisaties en instellingen. Voor het Euregiogebied waar de Achterhoek en Twente deel van uitmaken is 208 miljoen euro beschikbaar, een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande periode.