| | | | | |

Achterhoek Monitor: economische doelen meer in zicht, vergrijzing blijft urgent thema

Woensdag 13 december is bij het jaarcongres in theater De Storm in Winterswijk de vierde Achterhoek Monitor gepresenteerd. De monitor geeft nieuwe inzichten met cijfers en data op het gebied van economie en leven in de regio. De monitor onderschrijft de regionale urgenties zoals vergrijzing en ontgroening en de krapte op de arbeidsmarkt waarop de nieuwe aanvraag voor een Regio Deal Achterhoek is gestoeld. Belangrijke economische doelen die de regio zichzelf stelt in de Achterhoek Visie 2030, komen steeds meer in zicht. Emmeke Gosselink, voorzitter stuurgroep Achterhoek Monitor: “Denk daarbij aan de toename van de arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit. Dat is goed nieuws, want deelnemen aan het arbeidsproces draagt bij aan zelfredzaamheid. Een positieve ontwikkeling is ook dat steeds meer Achterhoekers in de Achterhoek werken.”

Trends op gebied van bevolkingsgroei, wonen en verduurzaming
De Achterhoek kent een bevolkingsgroei over de gehele breedte van de regio; alle gemeenten tellen meer inwoners in 2022 dan in 2021. Positief is dat 34 procent van de mensen die zich van buiten de regio in de Achterhoek vestigden jonge één- en tweepersoonshuishoudens zijn. En ruim een kwart (28 procent) bestaat uit gezinnen. We zien verder dat steeds meer mensen alleen wonen.

De druk op de woningmarkt is groot, voor koopwoningen neemt die iets af. Kopers kunnen nu kiezen uit gemiddeld 2,7 woningen. Vorig jaar was dit nog 2,2. In de sociale huursector stagneert de doorstroming. Op verduurzaming van woningen scoort de regio wisselend: de Achterhoek heeft relatief veel zonnepanelen, maar de huizen zijn gemiddeld minder duurzaam dan elders. Ook in duurzaam vervoer wordt lager gescoord met minder elektrisch rijden.

Monitor: doorontwikkelen en voorbeeld voor anderen
Gosselink: ”De Achterhoek bewijst met deze monitor wederom haar kracht in pionieren en hoe ook anderen daarmee gebaat zijn. Een goed voorbeeld is onze arbeidskrachtanalyse die overgenomen is door het Gelrepact en in samenwerking met de provincie nu voor alle Gelderse regio’s is uitgevoerd. En morgen presenteert de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen haar eerste monitor, naar voorbeeld van de Achterhoek.”

De Achterhoek Monitor wordt sinds de geboorte in 2020 steeds verder doorontwikkeld. Zo zijn dit jaar de goederenstromen in beeld gebracht en is er een andere kijk op brede welvaart geïntroduceerd. Henri de Groot, Hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en lid van de SER, lichtte tijdens het congres een nieuw ontwikkeld model “Brede Welvaart als afwegingskader” toe. Met dit model wordt de balans tussen economische, sociale en duurzame ontwikkeling inzichtelijk gemaakt.

Arne van Hout, Directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaf zijn visie op de leefbaarheid en voorzieningen in de Achterhoek, wat nodig is voor een stabiele toekomst en het belang van de monitor: “Deze monitor biedt alle partijen weer voldoende inzichten om beleid te maken dat aansluit op de zorgen die er bij mensen leven en dat uit te voeren. Voor een stabiele toekomst van de Achterhoek is het nodig dat alle betrokken partijen samen werken om de brede welvaart van deze regio te verbeteren.”

Met elkaar in gesprek
Tijdens het congres gaven twee leden van het Achterhoek Panel hun visie op de Achterhoek en deden een oproep aan de bestuurders. Gert-Jan Hospers, Hoogleraar in de geografie aan de Radboud Universiteit trok de vergelijking tussen de Achterhoek en het Westmünsterland. Met interessante voorbeelden waar synergie te behalen is.  Met de zaal werd aan de hand van de cijfers het gesprek gevoerd over de betekenis hiervan. Live muziek van Achterhoeks talent is inmiddels ook onmisbaar in het programma, dat werd dit jaar verzorgd door Doetinchemmer Benjamin de Groot.

Zichtbare Achterhoekse ontwikkelingen voor binnen en buiten de regio
Jaarlijks wordt het online dashboard van de Achterhoek Monitor voorzien van nieuwe cijfers die beschreven worden in de jaarpublicatie. Het dashboard laat ontwikkelingen van de regio zien door de tijd heen en biedt de mogelijkheid om ontwikkelingen ten opzichte van Nederland of Achterhoekse gemeenten onderling te vergelijken. De website is toegankelijk voor iedereen en interessant voor wie werkt aan de toekomst van de Achterhoek. Alle uitgebreide data en de jaarpublicatie online inzien kan via: www.achterhoekmonitor.nl.

Bekijk de korte video met daarin opvallendheden uit de monitor 2023/24.