Achterhoek onderweg naar vernieuwd regionaal sportakkoord

Maandag 18 februari komen vele Achterhoekse partijen bij elkaar om samen na te denken hoe we met sport en bewegen de Achterhoekse inwoners gezonder kunnen maken. Om te zorgen voor brede coalities heeft Achterhoek in Beweging (AiB) het initiatief genomen voor een regionaal sportakkoord. Een akkoord dat laat zien dat vele partijen een gedeelde opgave en gedeelde kansen zien.

Achterhoek gezond houden
De Achterhoek heeft een uitstekende basis voor een gezond leven. Noaberschap, een mooie leefomgeving en een grote affiniteit met sporten, bewegen, cultuur en streekproducten kenmerken de streek. Maar ook de Achterhoek ontkomt niet aan de grote transformatievragen. Hoe kan worden geanticipeerd op deze fundamentele vragen van de toekomst? Vragen als gevolg van ontgroening, krimp, klimaat en individualisering binnen een samenleving die steeds verder technologiseert.

Samen nog gezonder
AiB bereidt een positief antwoord op de transformatievragen voor. Gericht op het voorkomen van problemen, of het op een energieke manier oplossen van vraagstukken. AiB vindt haar fundament in sporten en bewegen en kent vele samenwerkingspartners. Verbindingen zijn er al met de zorgsector, overheid, volksgezondheid, het onderwijs en ondernemers. Meer, grotere en bredere coalities zijn noodzakelijk om tot integrale oplossingen te komen. Met het bedrijfsleven, klimaatpartners en de cultuursector bijvoorbeeld. Samen is er letterlijk een wereld te winnen.