Achterhoek werkt mee aan landelijke wens voor fors meer woningen

Om de hoge woningnood aan te pakken heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, de Nationale Woon- en Bouwagenda in maart dit jaar gepresenteerd. Voor meer én in een hoger tempo beschikbare, betaalbare en kwalitatieve woningen in Nederland. Landelijk gaat het om 900.000 woningen, huur en koop, die tot en met 2030 moeten verschijnen. Voorzitter van de thematafel Wonen & Vastgoed, Arjen van Gijssel (wethouder gemeente Berkelland): “Wij werken graag mee aan de wens om fors meer woningen te realiseren. Ten eerste voor de eigen, zeer voelbare, woningnood die ook in de Achterhoek diep is doorgedrongen. Ten tweede voor passende huisvesting van nieuw aan te trekken arbeidskrachten die we gezamenlijk vanuit de Achterhoek werven. En tot slot om aan de roep uit Den Haag gehoor te geven om overloop uit dichtbevolkte gebieden op te vangen.”

8000 woningen vanuit de Achterhoek in totale bod provincie Gelderland
In oktober volgt een definitief bod voor een aandeel in het landelijke totaal vanuit de provincie Gelderland, waar de Achterhoek als een van de zes woonregio’s deel van uitmaakt. Voor het provinciebod heeft de Achterhoek een aandeel van 8000 woningen ingebracht. Van Gijssel: “Een mooie start in het plek geven van woningzoekenden in onze mooie regio en een kans voor de Achterhoek om de kernen leefbaar te houden en te maken.”

Markt wordt gevolgd voor extra woningbouw
Sinds het uitkomen van de plannen van ‘de kleine miljoen woningen’ van Hugo de Jonge, zijn de zeven Achterhoekse gemeenten, ondernemers en organisaties als bouwondernemingen en woningcorporaties – verenigd in de thematafel Wonen & Vastgoed van 8RHK ambassadeurs – samen opgetrokken voor een gewenst en haalbaar getal. Hanke Struik, Directeur-bestuurder ProWonen: “We zetten ons in voor woningen voor de juiste doelgroepen, onder andere jongeren en ouderen. Bovendien woningen die duurzaam en betaalbaar (in de sociale huur- en de koopsector) zijn.” De regio geeft zichzelf extra ruimte met 3500 woningen bovenop de 8000, die op basis van de toekomstige markt gecreëerd kunnen worden. Bovendien met een langere doorlooptijd, dus tot na het gestelde doel van 2030 in de Nationale Woon- en Bouwagenda. De definitieve landelijke verdeling is begin volgend jaar bekend. 

Samen resultaat boeken
Gezien de huidige extra uitdagingen op het gebied van energielevering, personeelstekorten, verduurzaming en regelgevingen, vindt de regio het extra belangrijk dat goed getoetst is of het aantal nieuwe woningen kan verschijnen. Bouwers, ontwikkelaars en woningcorporaties zijn uitgevraagd en zegden toe voor de volle 200% te gaan voor het gestelde doel van 8000 woningen. Om het plan tot een succes te maken, heeft de Achterhoek ook voorwaarden neergelegd bij de provincie en het Rijk. Goede bereikbaarheid – van, naar en binnen de regio – is een belangrijke succesfactor voor de landelijke opvang van het woningtekort. De Achterhoek zet zich al geruime tijd in voor realisatie van de Regio Expres, een snellere treinverbinding Arnhem-Doetinchem, de doorontwikkeling van de N18 voor een snellere en veiliger autoverbinding, snelle fietsverbindingen en mobiliteitshubs.