Achterhoek2020 bij Open Days van de regio’s

Tijdens de jaarlijkse Open Days voor regio’s in Brussel ontmoet de Achterhoek een groot aantal partners uit Oost Nederland en Europa. De Achterhoekse delegatie bestond dit jaar uit zo’n veertig vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven, de lokale overheid, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van de Euregio. Het College van Gedeputeerde Staten was voltallig aanwezig en hield in Brussel haar vergadering over de gelden voor de investeringsimpuls.

Subsidiemogelijkheden
Interreg V is het nieuwe programma voor grensoverschrijdende samenwerking voor de periode 2014-2020. Het biedt interessante mogelijkheden voor de Achterhoek. Advies is daarbij: bouw voort op de samenwerking met Kreis Borken, breng bestaande projecten verder en betrek het MKB daar nauw bij. Veel kansen komen voor de Achterhoek ook van de Europese Investeringsbank. Grote projecten van meer dan 50 miljoen euro komen voor financiering door de EIB in aanmerking. Dit biedt o.a. kansen voor de Achterhoek bij verduurzaming van de bestaande woningvoorraad van woningbouwcorporaties.
Het netwerk NETHER gaf een toelichting op de werkwijze van netwerken in Brussel en waarom de Achterhoek daar meer gebruik van zou kunnen maken. Niet alleen voor het verkrijgen van subsidiegelden, maar ook voor het zoeken van partners in vergelijkbare regio’s in Europa.

Imago
VNO-NCW Brussel gaf een uitleg hoe de lobbywerkzaamheden in Brussel uitgevoerd worden. Duidelijk werd dat Nederland vroeg moet beginnen met het beïnvloeden van de Europese regelgeving en dat ondernemers de kansen moet gebruiken die Europese interne markt hen biedt. Denk aan een sector als logistiek, energie en de hoofdinfrastructuur over weg-spoor en water.
Tot slot nodigde de Regio Achterhoek het aanwezige  bedrijfsleven alvast uit om in het najaar mee te denken over het gewenste imago van de Achterhoek. In deze discussie zullen de conclusies  en aanbevelingen van het Europese Brainflow Project worden betrokken met als centrale vraag: hoe houden/maken we de Achterhoek aantrekkelijk voor talentvolle jongeren?