|

Achterhoekse bijdrage aan nieuwe energiewet

De nieuwe Energiewet, die de bestaande en oude elektriciteit- en gaswetgeving gaat vervangen, is 3 juni met brede steun aangenomen door de Tweede Kamer. Namens de Achterhoekse organisatie Agem Energie Experts schreef Justin Pagden mee aan amendementen op de concept-energiewet.

Op 27 maart heeft landelijke koepel en belangenorganisatie voor energiecoöperaties Energie Samen namens haar leden voorstellen voor amendementen op de concept-energiewet gepresenteerd. Namens de maatschappelijke Achterhoekse organisatie Agem Energie Experts schreef Justin Pagden mee aan de teksten. Het doel: zorgen dat energiegemeenschappen zo snel mogelijk de ruimte en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om positie in te nemen op de energiemarkt.

Justin Pagden, business developer bij Agem Energie Experts: “Ik ben super trots dat het ons gelukt is en dat we hier vanuit de Achterhoek een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. De modellen die ontwikkeld zijn in de Achterhoek hebben model gestaan voor de codificering van energiedelen in deze nieuwe Nederlandse Energiewet. We deden het al, maar nu bestaat het ook!”

Met de nieuwe regelgeving worden energieconsumenten beter beschermd, komen er meer mogelijkheden om het volle stroomnet flexibel te gebruiken en wordt het veilig uitwisselen van gegevens tussen netbeheerders, energieleveranciers en klanten beter geregeld.

Siward Zomer, voorzitter van de landelijke koepel en belangenorganisatie voor Energie Samen: “Dit is een historisch moment in de Nederlandse energiegeschiedenis en voor alle energiecoöperaties, we bestaan! De nieuwe energiewet betekent een enorme verandering in de marktordening sinds de liberalisering van onze energiemarkt. We bestaan nu juridisch als energiegemeenschappen en hebben een aparte positie en rol gekregen in de energiemarkt, naast andere belangrijke spelers zoals energieleveranciers, producenten en netbeheerders. De boodschap is duidelijk. Er is een nieuwe speler op de markt die gericht is op het bieden van sociale en milieuvoordelen en níet op het maken van winst!”

Minister Jetten (Klimaat en Energie): “Onze energievoorziening is niet meer te vergelijken met die van 20 jaar geleden, maar veel regelgeving stamt nog wel uit die tijd. Met de nieuwe Energiewet maken we een enorme moderniseringsslag en zorgen we dat regelgeving de energietransitie ondersteunt, in plaats van deze in de weg zit.”

Het Wetsvoorstel Energiewet is te vinden op de website van de Tweede Kamer.
Meer informatie over Agem Energie Experts op www.agem.nl.

Bron: Agem