Achttien 8RHK-projecten

Achttien 8RHK-projecten draaien of starten binnenkort, in veel gevallen door een impuls vanuit de Regio Deal Achterhoek. Sommige lopen al, andere gaan in 2020 van start! Lees hieronder een samenvatting.

Leefbare regio:
Een project voor het op grote schaal energieneutraal maken van woningen en een project dat veilig wonen voor ouderen mogelijk maakt met behulp van slimme techniek en sociale alarmering waardoor formele mantelzorg en thuiszorg worden ontlast (LeefSamen).

Productieve regio:
Projecten met als doel het laagdrempelig verbinden van ondernemers & organisaties met studenten & onderwijs en het stimuleren en versnellen van innovatie, onder andere op het gebied van circulaire technologie. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het Smart Business Center en Innovatiecentrum De Steck en via het project SmartHub development, waar de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers van Achterhoekse bedrijven en instellingen wordt gestimuleerd. Ook is er veel aandacht voor ‘open innovatie’ in de maakindustrie en daarbuiten, zoals circulaire economie en gezondheid, wonen en mobiliteit. Een bijzonder project is een training om zelf een 3D-printer te bouwen, om hiermee een community voor (jong) technisch talent te stimuleren.

Gekwalificeerde regio:
Hier draait nu een project voor een euregionale opleiding, het Grensland College, waar studenten een associate degree kunnen behalen. Het doel is werknemers te behouden en te werven.

Bereikbare regio:
Twee projecten: slim vervoer op maat (fijnmazige bereikbaarheid) en onderzoek naar de tweede fase N18: twee keer twee rijstroken, 100 km/u en ongelijkvloerse kruisingen, plus korte termijnmaatregelen om de doorstroming en de veiligheid op deze weg te verbeteren.

Schone regio:
Dit thema heeft zeven nieuwe projecten, onder andere op het gebied van circulair en toekomstbestendig ondernemen, natuurinclusieve- en diervriendelijke (kringloop)landbouw, kunstmestvrij verbouwen van gewassen en het opzetten van een living lab bij Zone.college: een zuiverende kas als alternatief voor traditionele rioolwaterzuivering. Ook zijn er diverse projecten die onderwijs, kennisontwikkeling en agro-innovatie stimuleren, zoals Innovatiecentrum de Marke, Groene kenniswerkplaats en Cikelregio, waar kleinschalige circulaire initiatieven regionaal worden gebundeld. Veel agrobedrijven zijn betrokken bij al deze initiatieven en projecten.

Gezondste regio:
Project Achterhoek Rookvrij: voorkomen van (mee)roken, het stoppen van roken door alle inwoners van de Achterhoek is van start.

Bekijk het uitgebreide overzicht van nieuwe projecten hier.