Agro-innovatiecentrum De Marke niet in boerenhanden

De overname van agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gelderland) door een boerencoöperatie gaat niet door. Coöperatie De Marke heeft helaas geconcludeerd dat ze het financieel niet rond krijgt om de proefboerderij over te nemen van Wageningen University & Research (WUR). De coöperatie en WUR gaan nu samen onderzoeken in welke vorm melkveehouders toch betrokken kunnen blijven bij het onderzoek. Het onderzoek op proefboerderij De Marke is gericht op een toekomstbestendige melkveehouderij op zandgrond. De vier hoofdthema’s zijn: natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, precisielandbouw en klimaat. Ondanks het feit dat de coöperatie uit financiële overwegingen heeft moeten besluiten om De Marke niet over te nemen van WUR, is de ambitie nog steeds dat melkveehouders met WUR samen nieuwe programma’s gaan ontwikkelen voor onderzoek op De Marke. WUR en het bestuur van de coöperatie zijn in overleg over een andere manier waarop die samenwerking vorm kan krijgen.

Boardlid Willem Buunk: “Hulde voor de inzet van alle coöperatiedeelnemers in de poging. Dit bloeiende Agro-innovatiecentrum is een cruciale schakel in ons regionale innovatie-ecosysteem”.

Koersen op samenwerking
Wageningen Livestock Research-manager Gert van Duinkerken is blij dat de partijen ondanks het afketsen van de overname blijven koersen op intensieve samenwerking: “De melkveehouderij staat voor grote opgaven. Denk aan klimaat en stikstof. Een kennis- en innovatiecentrum als De Marke levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame en toekomstbestendige melkveehouderij en zuivelketen. Wij vinden het belangrijk dat betrokken boeren de onderzoeksagenda meebepalen. Ons gezamenlijke doel is en blijft …
Lees verder

Bron: De Marke