Esther van Zuuk

Medewerker Achterhoek ambassadeurs
Beleidsmedewerker financiën

“De Regio zet zich in voor het behoud van een economisch sterke en vitale regio en daarvoor zijn goede randvoorwaarden nodig. Om er voor te zorgen dat mijn collega’s de inhoudelijke onderwerpen op een rechtmatige wijze kunnen uitvoeren zorg ik ervoor dat de planning- en controlcyclus goed verloopt; dat gemeenten op tijd begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages vaststellen. Daarnaast ondersteun ik bij aanvraag en verantwoording van diverse subsidies, zowel Europees als provinciaal. Ik vind het een uitdaging om steeds opnieuw alles weer cijfermatig sluitend te krijgen.”