HomeAmbassadeursEugenie Ketting
portrait_13419

Eugenie Ketting

Lid Achterhoek Raad
Raadslid D66 gemeente Doetinchem

Ik doe dit met overtuiging:ik geloof erg in regionale samenwerking, je krijgt meer voor elkaar als je als gemeenten de krachten bundelt.

Als lid van de Achterhoekraad hebben wij o.a. stemrecht over de Achterhoek Agenda, wij kunnen onze mening geven over voorstellen van de Achterhoek Board en wij kunnen thematafels actuele thema’s meegeven. Tenslotte zijn wij ambassadeurs van de regionale samenwerking in onze eigen gemeenteraad.

portrait_12984

Freek Diersen

Wat is het mooi werk om Achterhoek ambassadeur te zijn!

Mijn motto is: met elkaar -De hand aan de ploeg- om te ..… motiveren, stimuleren,opbouwen,realiseren, blijven verbinden, vertrouwen geven voor ons (Eur)Regio Achterhoek Landschap. Dàt geeft grote meerwaarde!

 

 

portrait_13422

Dick Ebbers

Lid Achterhoek Raad
Raadslid CU-SGP gemeente Bronckhorst

In de Achterhoekraad kunnen we samen méér bereiken dan wanneer iedere gemeente dat voor zichzelf zou doen. Ook de samenwerking met het bedrijfsleven en de andere organisaties vind ik heel positief.

Tijdens vergaderingen van de Achterhoekraad moeten we het grote geheel, “wat heeft de hele Achterhoek er aan?” voor ogen houden  en over de “plaatselijke schaduw” heen durven stappen.

portrait_13012

Jan Engels

“Ik ben Jan Engels, en ben met mijn vrouw en drie zoons woonachtig in Wichmond, gemeente Bronckhorst.

Ik ben trots op de unieke samenwerking die in de Achterhoek tot stand is gekomen. Bij die samenwerking past een zelfbewuste rol van onze maatschappelijke organisaties en ons bedrijfsleven, en een bescheiden rol van ons als raadsleden. Daar zet ik mij voor in. “

portrait_12978

Alexander van der Graaff

Lid Achterhoek Raad

Ik ben 39 jaar en als lid van de Achterhoek Raad namens D66 Aalten-Dinxperlo voel ik mij een trotse Achterhoek Ambassadeur. Ik wil mij inzetten voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, domeinoverstijgende samenwerking met onze Duitse buren en een regionale gezondheidszorg van een hoog niveau, ook bij aanpak en preventie van psychische problematiek onder onze jongeren.

portrait_14390

Henk Hartemink

Lid Achterhoek Raad
VVD raadslid gemeente Aalten

Mijn drijfveer om  lid te worden van de Achterhoek Raad is mijn grote betrokkenheid bij de Achterhoek en de Achterhoekers. De Achterhoek is één van de mooiste woonomgevingen in Nederland. Ik wil graag dat daar meer mensen van kunnen genieten. Maar voor die mensen moet er voldoende en passende  werkgelegenheid zijn.  Daar wil en zal  ik mij voor inzetten!

portrait_13055

Gerard Hilhorst

Gerard Hilhorst 49 jr, gehuwd 4 kinderen en wonende in 1 van de kleinere kernen van de Achterhoek nl. Gelselaar. Fractievoorzitter van CDA Berkelland.  Achterhoek staat voor mij voor naoberschap, voor samen zaken oppakken en aanpakken. Dit vanuit een gemeenschappelijk belang. Daar wil ik mij graag voor inzetten als lid van de Achterhoek Raad. Voor onze mooie Regio Achterhoek!!

portrait_13433

Tobias Holtman

Lid Achterhoek Raad
Raadslid Christen Unie gemeente Aalten

Mijn naam is Tobias Holtman en ik ben raadslid namens de ChristenUnie in Aalten. Ik ben geboren en opgegroeid in het mooie en rustige buitengebied van deze gemeente. De Achterhoek, dus ook de gemeente Aalten, staat voor een grote opgave: het aantrekkelijk houden en toekomstbestendig maken van deze prachtige regio. Graag lever ik een bijdrage aan deze grote opgave, zowel lokaal als regionaal.

 

portrait_13816

Chris Jansen

Lid Achterhoek Raad
Raadslid CDA Bronckhorst

Mijn motivatie om in de Achterhoek Raad plaats te nemen vanuit CDA Bronckhorst is dat ik als geboren en getogen Achterhoeker heel trots ben op de plek waar mijn wortels liggen. Ik praat regelmatig plat en vind ook dat dat niet verloren moet gaan. Dit geldt ook voor andere zaken zoals het noaberschap, coulisselandschap en zo kan ik nog wel doorgaan.

 

portrait_13431

Gerard Klein Gunnewiek

Lid Achterhoek Raad
Raadslid Nieuwe Liberalen Oost Gelre gemeente Oost Gelre

Ik ben lid van de Achterhoek Raad omdat ik overtuigd ben dat samenwerking op regionaal niveau het allerbeste is voor de inwoners en de bedrijven van deze  7 gemeenten. Samen sta je sterker. Met behoud van eigen identiteit en zelfbestuur kan OostGelre de maatschappelijke opgaven en uitdagingen van deze tijd met meerdere schouders delen. Gerard klein Gunnewiek, NLog.

portrait_13447

Birkitta Kortes

Medewerker Achterhoek ambassadeurs
Griffier Achterhoek Raad

portrait_13414

Ruth van der Meulen

Lid Achterhoek Raad
Raadslid Winterswijks Belang gemeente Winterswijk

Sinds 2006 actief betrokken bij de lokale politiek, sinds 2010 gemeenteraadslid voor Winterswijks Belang en van meet af aan lid van de Achterhoekraad, zet ik mij met hart en ziel in voor de regionale samenwerking in onze mooie kansrijke Achterhoek. Met behoud van het eigen karakter van iedere gemeente steeds weer de gemeenschappelijke belangen opzoeken, betekent verder dan je eigen neus lang is kijken!

portrait_13441

Leo Morren

Lid Achterhoek Raad
Raadslid GroenLinks gemeente Berkelland

Mijn naam is Leo Morren. Woon in Berkelland en ik werk in Doetinchem. Hiernaast ben ik gemeenteraadslid voor GroenLinks. Als lid van de Achterhoek Raad zet ik mij in voor een groene en sociale Achterhoek. Doe je ook mee?

 

portrait_621

Mark ten Pas

Lid Achterhoek Raad

Ik ben raadslid voor de PvdA in de gemeente Winterswijk, lid van de Achterhoek Raad en een trots ambassadeur voor de 8rhk. Met veel plezier ga ik samen aan de slag voor een uitstekend werk-, leer-, woon- en leefklimaat in onze prachtige Achterhoek. Samen werken aan een sterke en bloeiende toekomst in de Achterhoek!

portrait_13439

Heini Peters

Lid Achterhoek Raad
Raadslid SP gemeente Oude IJsselstreek

Er zijn verschillende beleidsvelden, die grensoverschrijdend zijn, waarbij ik bijvoorbeeld aan natuur en milieu, werkgelegenheid en bereikbaarheid denk. De Achterhoek Raad is een uitstekend middel om daarover met elkaar van gedachten te wisselen en te zorgen voor een stevige lobby richting Arnhem, Den Haag en Brussel. Wel ben ik van mening dat besluitvorming, over welk onderwerp ook, te allen tijde in de afzonderlijke gemeenteraden thuishoort. De Regio is geen vierde bestuurslaag.

portrait_13424

Kees Porskamp

Lid Achterhoek Raad
Raadslid VVD gemeente Oost Gelre

Bereikbaarheid-Werkgelegenheid-Woningbouw: Vormen voor mij de drijfveren om onze krachten te bundelen in de Achterhoek. Dit op basis van gelijkwaardigheid van de 7 Achterhoekse gemeenten. Immers alle gemeenten in de Achterhoek zijn min of meer van gelijke omvang en kennen op deze gebieden gelijksoortige problematiek. Samenwerken op deze terreinen op basis van gelijkwaardigheid zal effectiever zijn dan een herindeling.

portrait_13437

Herman van Rooijen

Lid Achterhoek Raad
Raadslid GroenLinks gemeente Bronckhorst

Doe lokaal wat lokaal kan en regionaal wat moet. Goed leitmotiv voor het samenwerken in de Achterhoek. Wat bindt ons? Het groene coulissen landschap en de prachtige dorpen en steden. Maar ook het rijke platteland waar we zorgvuldig mee om moeten gaan: zorg voor bloeiende bermen, herstel windsingels. Dan blijft de Achterhoek aantrekkelijk voor de vele toeristen die hier komen.

portrait_14138

Willem Traag

Lid Achterhoek Raad
Raadslid Lokaal Belang Doetinchem

Doetinchem zonder Achterhoek is niet mogelijk.
Daarom is het belang van de Achterhoek ook in het belang van Doetinchem.
Al lijkt het in eerste instantie een tegenspraak wij hebben ook als lokale afdeling belang bij de Achterhoek(raad).
Daarom wil ik mij ook inzetten voor het belang van de Achterhoek, samen met de andere vertegenwoordigers in de Raad.
Samenwerken is hier het sleutelwoord.

placeholder_13454

Guido Uland

Lid Achterhoek Raad
Raadslid progressieve partij gemeente Aalten

portrait_13284

Jacqueline van der Vinne

Lid Achterhoek Raad
Raadslid CDA gemeente Winterswijk

Winterswijk is een prachtige gemeente waar ik met veel plezier woon. Als raadslid voor het CDA zet ik mij met enthousiasme in voor Winterswijk. Het belang van een sterke Achterhoek is daarbij erg belangrijk. Ik hoop dat ik in de Achterhoekraad iets kan bijdragen dat de Achterhoek versterkt waardoor de Achterhoek voor al haar inwoners nog een stukje mooier wordt!

portrait_16412

Paul Wallerbos

Lid Achterhoek Raad
Raadslid OLW gemeente Oost Gelre

Ik ben Paul Wallerbos, woonachtig in Groenlo  en ik werk in Doetinchem. Tevens ben ik gemeenteraadslid in de  gemeente Oost Gelre voor OLW (Onafhankelijke Lijst Wallerbos).Ik zet mij in voor een groene en sociale Achterhoek en een gezonde balans tussen economie en natuur/biodiversiteit. De Achterhoek is één van de mooiste woonomgevingen in Nederland en dat hoort zo te blijven.

portrait_13418

Marius Wijers

Lid Achterhoek Raad
Raadslid VVD gemeente Doetinchem

Geboren en getogen in de Achterhoek en daarom draag ik deze regio een warm hart toe.
Opgegroeid op een boerderij in Steenderen en al meer dan 30 jaar werkzaam in het bedrijfsleven. En dat is bepalend voor mijn politieke drive : goed onderwijs , bereikbaarheid , woningen en het stimuleren van een innovatief bedrijfsleven