Wesley van Aalten

Vanuit mijn rol als Relatiemanager Strategie & Omgeving binnen Alliander neem ik zitting in de Stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek. Mijn doel: komen tot een RES die maakbaar en betaalbaar is, en ruimtelijk is in te passen. Dit, door middel van het inbrengen van kennis over het energienetwerk en slimme ontwerpprincipes, en het voeren van het juiste dialoog en nauwe samenwerking met partners binnen de regio Achterhoek.