Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken

In  de “Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken”  worden de voordelen en kansen geschetst die grensoverschrijdende samenwerking de grensregio kan bieden. De voorzitter van de Regio Achterhoek en de Landrat van de Kreis Borken namen het eerste exemplaar van de atlas op 8 november 2012 in ontvangst. 

Obstakel
Sinds “Schengen” passeer je de Duits-Nederlandse staatsgrens bijna ongemerkt. Maar hij bestaat nog steeds cultureel, taalkundig, in de wetgeving en in de hoofden van de mensen. Juist langs de grens zijn de sterkste vergrijzing en bevolkingsdaling, en de laagste huizenprijzen te vinden. Bewoners, bedrijven en instellingen merken de beperkende invloed van de grens op het gebied van wonen, werken en onderwijs.
Zo zou het streekziekenhuis in Winterswijk een veel groter verzorgingsgebied hebben als de grens daar niet een grote hap uit weggenomen had. Ook de vorming van één arbeidsmarkt voor de Duits-Nederlandse grensstreek is door belemmerende werking van de grens vrijwel onmogelijk. Zonder de grens zou het aantal bereikbare banen voor de  grensbewoners verveelvoudigen.

Conferentie
Het buurtschap Zwillbrock hoort bij de Duitse gemeente Vreden, op de grens van de Achterhoek en de Kreis Borken. Door de eeuwen heen speelde het een belangrijke en verbindende rol voor de grensstreek; een toepasselijke locatie voor de presentatie van de “Atlas van Kansen”. Tijdens de conferentie werd duidelijk dat het leren van elkaars taal en cultuur van wezenlijk belang is. Alleen dan kan er echt effectief worden samengewerkt, bijvoorbeeld om één arbeidsmarkt te vormen. Ook bij het creëren van de voorwaarden waaronder zorginstellingen in de grensregio hun diensten kunnen aanbieden, vormt de wederzijdse kennis van taal en cultuur een belangrijk aandeel.

Actie
Er komen vervolgbijeenkomsten met deskundigen en betrokkenen uit de werkvelden ziekenhuiszorg, arbeidsmarkt en onderwijs. Daar worden concrete actiepunten geformuleerd om de uitdagingen op deze gebieden met grensoverschrijdende samenwerking voortvarend op te pakken.
Doelen zijn onder andere dat we de “Nachbarsprache” beter gaan leren, dat er tweetalig Duits-Nederlands (voortgezet) onderwijs komt, dat er bruggen geslagen worden tussen de “Krankenkassen” en de zorgverzekeraars,  dat ondernemers en werkzoekenden meer “grensoverschrijdende informatie” kunnen krijgen, en dat ondernemers en beroepsopleidingen aan weerszijde van de grens met elkaar in contact komen opdat opleidingen en opleidingsbehoeften beter op elkaar worden afgestemd.