Bedrijfsleven ondersteunt Woonzorg met Groen is gaon

‘Groen is gaon’ is, met een COVID-19 handreiking en pictogrammen die veilige routes en omgang met elkaar creëren, sinds half mei in gebruik binnen het bedrijfsleven. Het is een antwoord op de vraag naar duidelijkheid die met name in de productie-industrie in de Achterhoek ontstond tijdens de Coronacrisis. “Die duidelijkheid om weer in vertrouwen de deur wat meer open te zetten, gunnen we ook Woonzorg. Juist de zorgbranche die keihard heeft gewerkt de laatste tijd, willen we nu graag extra ondersteunen” aldus Jan Kaak, voorzitter thematafel Smart Werken en Innovatie van 8RHK ambassadeurs.

 Groen licht
De overheid heeft voor zorginstellingen ook het licht weer op groen gezet om weer meer open te gaan. Bij locatie Waterrijk van Woonzorg in Doetinchem werden op vrijdagochtend 19 juni de Groen is gaon stickers overhandigd aan de heer Jan Pellen, medewerkers van Sensire en stichting Noabers van Waterrijk. Jan Kaak bood het pakket aan, waarmee in het seniorencomplex duidelijke en veilige routes nu beter gemarkeerd kunnen worden. De eerdere noodoplossing met tape kon direct de prullenbak in.

Innovatie
Slimme oplossingen verdienen het om verder gebracht te worden. Dat gebeurt binnen de Achterhoek alom. We kennen elkaar en gunnen elkaar de groei. Industrie en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zoals ook mooi is te zien in de Achterhoek film. Met Groen is gaon, gaan we ook een deurtje verder. Onder het mom Samen tegen Corona, brengt Groen is gaon veiligheid in wat wél kan, passend binnen de RIVM richtlijnen. Meerdere instanties, zoals onderwijs, ziekenhuis en kerk gebruiken de sticker- pictogrammen die gratis te bestellen zijn op www.groenisgaon.nl. Meer informatie staat ook op www.achterhoekverbindt.nl.

Foto: Links Jan Pellen en rechts Jan Kaak

Omslagfoto: Vlnr Geert Teunissen, Ingeborg van der Oord, Jan Kaak, Diny Sanders, Jan Pellen