Bedrijvenpark Ruurlo succesvolle pilot duurzaam en innovatief ondernemen

De Achterhoek heeft als doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Bij dat streven is de medewerking van bedrijven onontbeerlijk. In Ruurlo bestaat een groot draagvlak om serieus aan de slag te gaan met duurzaam en innovatief ondernemen, zo blijkt uit het pilotproject. Het dient als voorbeeld voor de rest van de gemeente en mogelijk de regio.

Duurzaam, innovatief en zelfvoorzienend bedrijvenpark

‘Niet afwachten, gewoon doen. Investeren in duurzaamheid loont.’ Dat was de boodschap tijdens de bijeenkomst over het onderwerp bij Volvo dealer Harrie Arendsen in Ruurlo. De belangstelling was groot, ruim zestig ondernemers uit de gemeente Berkelland waren aanwezig. Het terugdringen van het energieverbruik in combinatie met maatschappelijk verantwoord ondernemen en een toekomstbestendig verdienmodel. Dat vormde de leidraad van de pilot ‘duurzaam, innovatief en zelfvoorzienend bedrijvenpark Ruurlo’. Gemiddeld kunnen bedrijven 16 procent besparen op het elektriciteitsgebruik met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Bij het nemen van een langere terugverdientijd is een besparing van gemiddeld 40 procent haalbaar. De meeste bedrijven zijn al begonnen om maatregelen te treffen.

Pilot aanpak Ruurlo uitrollen

Het succesvolle Ruurlose pilotproject verdient navolging in de rest van de gemeente Berkelland en wordt waarschijnlijk zelfs uitgerold in de hele Achterhoek. De wethouders Han Boer en Joke Pot van Berkelland waren vorige week aanwezig toen de pilot door de betrokken partijen en de deelnemers werd geëvalueerd. ‘Doel van de gemeente is om in 2030 energieneutraal te zijn’, liet Joke Pot weten. ‘Als tussenstap moet in 2019 een derde deel daarvan gehaald zijn. Dat is een ambitieus streven, maar we gaan er voor.’ De wethouder hecht grote waarde aan initiatieven zoals de pilot op het bedrijvenpark Ruurlo. Het dient volgens haar als voorbeeld voor anderen. ‘Daarom maken we ook voor de andere kernen in Berkelland geld vrij om subsidie te geven op het uitvoeren van de scans, zoals ook in Ruurlo het geval was. Op die manier willen we het stimuleren. Dat laatste gebeurt ook door duurzaamheidsleningen onder de vlag van SVN te verstrekken tegen een lage rente.’ Joke Pot merkt dat vanuit de hele Achterhoek de aanpak met brede belangstelling wordt gevolgd. ‘Het wordt op de verschillende burelen al wel het Berkellands model genoemd.’ Ook voor andere Achterhoekse gemeenten bestaan er in SIKA-verband (Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek) en VNO-NCW Achterhoek plannen het Berkellands model uit te rollen. Wethouder Pot is niet alleen trots op de individuele resultaten in Ruurlo, maar vooral ook op samenwerking. ‘Dat is het uitgangspunt en heeft nog veel meer effect.’ Haar collega wethouder Han Boer haalde het economische belang aan. ‘Je kunt niet meer ondernemen zonder duurzaamheid.’

Eerste stap naar circulaire economie

De pilot in Ruurlo is een initiatief van Industriële Kring Berkelland (IKB), Belangenvereniging Bedrijvenpark Ruurlo (BvBRR), gemeente Berkelland en provincie Gelderland met ondersteuning van Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV), dat inmiddels is uitgegroeid tot een Kenniscentrum voor innovatief en duurzaam ondernemen. In totaal deden er 33 bedrijven aan mee. Belangrijk onderdeel van het project was een duurzaam ondernemen en energiescan (DOE-scan) . Ze helpen ondernemers om hun strategisch bedrijfsbeleid te verrijken met duurzaamheid, kansen te zien om energie te besparen en actie te nemen om dit te realiseren. Deze scans zijn zodanig opgezet dat ze inspelen op de intrinsieke motivatie van ondernemers, het ondernemerschap. Rinus Smet van Industriële Kring Berkelland: ‘Uit de scans kwam naar voren dat er op korte termijn rendement is te behalen. Maar belangrijker is dat de deelnemers hebben ervaren dat de scan hen een spiegel voorhoudt, waarmee zij hun ondernemerschap kunnen versterken. Er wordt extra waarde gecreëerd door energiebesparing te bekijken vanuit duurzaam en innovatief ondernemen. Het is een eerste stap van een lineaire naar een circulaire economie. Door samenwerking en kennisdeling in zowel de keten als in de directe omgeving op het bedrijvenpark versterken we de lokale economie en zorgen we voor werkgelegenheid. Kortom, het is een unieke kans voor de toekomst van iedere onderneming en bedrijvenpark als geheel.’

Blik op toekomst bedrijvenpark Ruurlo

De bijeenkomst in Ruurlo trok in totaal ruim zestig ondernemers. De deelnemers aan de pilot in Ruurlo waren van de partij om verder te praten over de volgende stappen, dat gebeurde in groepjes in de werkplaats van het garagebedrijf (zie foto). Het vervangen van verlichting door led, het plaatsen van zonnepanelen, elektrisch transport, isolatiemaatregelen, het optimaal inregelen van klimaat- en perslucht systemen en het benutten van windenergie werden onder andere aangedragen als duurzame oplossingen. Het zijn mogelijkheden om het bedrijvenpark Ruurlo in de toekomst energieneutraal te maken. Het is zelfs mogelijk energieleverancier te worden door het nemen van energiebesparende maatregelen bij de bedrijven en door gebruik te maken van energieopwekking.

Een projectgroep zal de komende maanden de handschoen oppakken en met voorstellen komen hoe een begin gemaakt kan worden met een duurzaam, innovatief en zelfvoorzienend bedrijvenpark.